Prawo stanowione przez Izbę

2012-03-06 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3584/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Bożena Wójcik)
Uchwała nr 3586/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Urszula Bielecka)
Uchwała nr 3587/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Marian Bielecki)
Uchwała nr 3588/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Kurzępa Lucyna)
Uchwała nr 3589/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Pokora-Pachowicz Agnieszka)
Uchwała nr 3590/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu
Uchwała nr 3591/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Krystyna Pocińska)
Uchwała nr 3592/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Robert Majcher)
Uchwała nr 3593/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Worku Dawit)
Uchwała nr 3594/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Dmitri Davydov)
Uchwała nr 3595/2012/6/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Dawit Worku)
Uchwała nr 3596/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Michał Kołtun)
Uchwała nr 3597/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Marek Czajkowski)
Uchwała nr 3598/2012/6/RL A 13 - inna izba (Joanna Kiszka)
Uchwała nr 3599/2012/6/RL A 02 - po stażu (Agnieszka Pokora-Pachowicz)
Uchwała nr 3600/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Bartoszek)
Uchwała nr 3601/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Mirosław Witkowski)
Uchwała nr 3602/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marta Michniewicz)
Uchwała nr 3603/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Kruszyńska-Paś)
Uchwała nr 3604/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Węcławska-Krupa)
Uchwała nr 3605/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Leszek Buk)
Uchwała nr 3606/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Krystyna Tomiło)
Uchwała nr 3607/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Franaszczuk-Rusinek Zofia)
Uchwała nr 3608/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Pożak Elżbieta)
Uchwała nr 3609/2012/6/KK NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Periocentrum - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3610/2012/6/KK Cartis Group Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3611/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Małgorzata Miącz)

2012-03-07 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 230/2012/6/RL A 14 - zobowiązanie do przeszkolenia (Dmitri Davydov)
Uchwała nr 231/2012/6/RL A 14 - zobowiązanie do przeszkolenia (Anna Sikorska)
Uchwała nr 232/2012/6/R w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu na rok 2012
Uchwała nr 233/2012/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzialalności Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2011
Uchwała nr 234/2012/6/R w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011
Uchwała nr 235/2012/6/R w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały zjazdowej
Uchwała nr 236/2012/6/R w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały zjazdowej dotyczącej uchwalenia budżetu na rok 2012

2012-03-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3585/2012/6/RL A 12 - W-6 (Anna Sikorska)

2012-03-13 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 309/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Janusz Tarkowski)
Zarządzenie nr 310/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Michał Paulo)
Zarządzenie nr 311/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Sebastian Wnuk)
Zarządzenie nr 312/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Jacenty Bolibok)
Zarządzenie nr 313/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ewa Maciąg)
Zarządzenie nr 314/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anita Domaradzka)

2012-03-13 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3612/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Renata Jawniak)
Uchwała nr 3613/2012/6/RL A 12 - W-6 (Agnieszka Wiak)
Uchwała nr 3614/2012/6/RL A 14 - zobowiązanie do przeszkolenia (Agnieszka Wiak)
Uchwała nr 3615/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Grażyna Paszek)
Uchwała nr 3616/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Wacław Paszek)
Uchwała nr 3617/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Wacław Paszek)
Uchwała nr 3618/2012/6/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne - Sekcja Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej - wpis organizatora
Uchwała nr 3619/2012/6/KK Oddział Okulistyczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3620/2012/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3621/2012/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3622/2012/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3623/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3624/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3625/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3626/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3627/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Janusz Tarkowski)
Uchwała nr 3628/2012/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3629/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Józef Szymański)
Uchwała nr 3630/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Woliński Marek)
Uchwała nr 3631/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Machnikowska Monika)
Uchwała nr 3632/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Szmit Elżbieta)
Uchwała nr 3633/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Oleszczuk Konrad)
Uchwała nr 3634/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Kawałek Stanisław)
Uchwała nr 3635/2012/6/RL A 13 - inna izba (Joanna Jarosz-Czapnik)
Uchwała nr 3637/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Ewa Mey)
Uchwała nr 3638/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Anna Jakubowicz-Klecha)
Uchwała nr 3639/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Małgorzata Oponowicz)
Uchwała nr 3640/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Patrycja Ziober-Malinowska)
Uchwała nr 3641/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych- przerejestrowanie (Tomasz Klecha)
Uchwała nr 3642/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Przemysław Dzido)
Uchwała nr 3643/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Julita Kosior)
Uchwała nr 3644/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Denew)
Uchwała nr 3645/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Jacenty Bolibok)
Uchwała nr 3646/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Ewa Stążka-Gregosiewicz)
Uchwała nr 3647/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych w dwóch formach (Magdalena Nikoniuk)
Uchwała nr 3648/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Mirosława Skawińska-Deleś)
Uchwała nr 3649/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Rudolf Biegaj)
Uchwała nr 3650/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Paweł Miotła)
Uchwała nr 3651/2012/6/KK KK - z-ca dyrektora SPZOZ w Bełżycach
Uchwała nr 3652/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Iwona Łyp)

2012-03-17 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała nr 1/2012/6/R w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Stanowisko nr 1/2012/6/R w sprawie nowycha zasad przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
Apel nr 1/2012/6/R Apel Nr 1
Uchwała nr 2/2012/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za rok 2011
Apel nr 2/2012/6/R Apel Nr 2
Uchwała nr 3/2012/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2011
Apel nr 3/2012/6/R Apel Nr 3
Uchwała nr 4/2012/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Uchwała nr 5/2012/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2011
Uchwała nr 6/2012/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdaniaz działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2011
Uchwała nr 7/2012/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2011.
Uchwała nr 8/2012/6/R w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2012
Uchwała nr 9/2012/6/R o zmianie uchwały Nr 11/2009
Uchwała nr 10/2012/6/R w sprawie składek członkowskich
Uchwała nr 11/2012/6/R uchwała w sprawie rekomendacji dla świadczeniodawców

2012-03-20 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 315/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Alicja Usyk-Ławecka)

2012-03-20 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3636/2012/6/RL A 21 - duplikat pwz (Mahmoud Mala)
Uchwała nr 3653/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Zenon Góra)
Uchwała nr 3654/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Dorota Nosalska)
Uchwała nr 3655/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Marek Pakulski- Modrzejewski)
Uchwała nr 3656/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Agnieszka Świątkowska)
Uchwała nr 3657/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Kinga Gielicz-Kwiecień)
Uchwała nr 3658/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Wojciech Dzierżak)
Uchwała nr 3659/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Górska)
Uchwała nr 3660/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Zbigniew Piech)
Uchwała nr 3661/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Piotr Flis)
Uchwała nr 3662/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Wiesław Witczymiszyn)
Uchwała nr 3663/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Wojciech Mach)
Uchwała nr 3664/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych w dwóch formach (Katarzyna Tomkiewicz)
Uchwała nr 3665/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Monika Szlachetka)
Uchwała nr 3666/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Marian Bielecki)
Uchwała nr 3667/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Maleszyk-Boruch Krystyna)
Uchwała nr 3668/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Złomaniec Janusz)
Uchwała nr 3669/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Stołecka Danuta)
Uchwała nr 3670/2012/6/KK KK - Przełożona Pielęgniarek w SPZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu
Uchwała nr 3671/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Ewa Sitarska)
Uchwała nr 3672/2012/6/KK zatwierdzenie osób do przeprowadzenia sprawdzianu z bioetyki i prawa medycznego dla lekarzy stażystów rocznika 2011/2012
Uchwała nr 3673/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Żabińska)
Uchwała nr 3674/2012/6/KK zatwierdzenie osób do przeprowadzenia wykładów w zakresie bioetyki i prawa medycznego dla lekarzy stażystów rocznika 2011/2012
Uchwała nr 3675/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Siejak-Ptasińska)
Uchwała nr 3676/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Mirosław Liwak)
Uchwała nr 3677/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krystyna Niedzielska-Pietraszek)
Uchwała nr 3678/2012/6/KK Grupa Medica s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3679/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Janina Nozdryn-Płotnicka)
Uchwała nr 3680/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Jerzy Pluta)
Uchwała nr 3681/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Kubas)
Uchwała nr 3682/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Monika Dyczko)
Uchwała nr 3683/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Bielecka)
Uchwała nr 3684/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych w dwóch formach (Erika Madoń)

2012-03-27 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 316/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ewelina Chachuła)
Zarządzenie nr 317/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Ćwirzeń)

2012-03-27 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3685/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Barbara Tymczyna)
Uchwała nr 3686/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Jasińska)
Uchwała nr 3687/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Dariusz Jasiński)
Uchwała nr 3688/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dominika Wróbel-Dudzińska)
Uchwała nr 3689/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Dariusz Jędrzejewski)
Uchwała nr 3690/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Magdalena Sadownik)
Uchwała nr 3691/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Joanna Zielińska-Pikus)
Uchwała nr 3692/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Agnieszka Jabłońska-Szczepańska)
Uchwała nr 3693/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Natalia Walczun)
Uchwała nr 3694/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Grażyna Ordyniec)
Uchwała nr 3695/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Gasek-Celej)
Uchwała nr 3696/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Aldona Pietrzak)
Uchwała nr 3697/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Maria Hascewicz-Rzecka)
Uchwała nr 3698/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Małgorzata Przyszlak-Szabała)
Uchwała nr 3699/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Aneta Karaś)
Uchwała nr 3700/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Marek Mokrzecki)
Uchwała nr 3701/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Łukasz Ożga)
Uchwała nr 3702/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Katarzyna Kubiszyn-Ożga)
Uchwała nr 3703/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych w dwóch formach (Maciej Nazarewicz)
Uchwała nr 3704/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bożena Flis)
Uchwała nr 3705/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Michał Cioch)
Uchwała nr 3706/2012/6/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3707/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Marek Borowicz)
Uchwała nr 3708/2012/6/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne - Sekcja Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3709/2012/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3710/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Czesław Parol)
Uchwała nr 3711/2012/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3712/2012/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3713/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Szczepanik)
Uchwała nr 3714/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Kwiatkowska)
Uchwała nr 3715/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Beata Początek)
Uchwała nr 3716/2012/6/KK KK - zastępca dyrektora ds. medycznych SP Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Celejowie