Prawo stanowione przez Izbę

2012-04-03 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 318/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Wójcik)
Zarządzenie nr 319/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Janina Krysiak)
Zarządzenie nr 320/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ireneusz Podkański)
Zarządzenie nr 321/2012/6/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Monika Starczewska)
Zarządzenie nr 322/2012/6/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Bożena Czogała)

2012-04-03 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3717/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Tomasz Szacoń)
Uchwała nr 3718/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Agnieszka Kustra)
Uchwała nr 3719/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Magdalena Lewandowska)
Uchwała nr 3720/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych w dwóch formach (Marzena Czuryszkiewicz)
Uchwała nr 3721/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Wioletta Walencik)
Uchwała nr 3722/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Katarzyna Olesiejuk)
Uchwała nr 3723/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Wojciech Bałanda)
Uchwała nr 3724/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krzysztof Dziadosz)
Uchwała nr 3725/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Bogusław Kozar)
Uchwała nr 3726/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Winkler)
Uchwała nr 3727/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Tomasz Łopatyński)
Uchwała nr 3728/2012/6/RL A 21 - duplikat pwz (Krzysztof Flis)
Uchwała nr 3729/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Magdalena Jedlińska)
Uchwała nr 3730/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Sołtys)
Uchwała nr 3731/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Rafał Dmowski)
Uchwała nr 3732/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Jolanta Raganowicz)
Uchwała nr 3733/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Michał Hetman)
Uchwała nr 3734/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Elżbieta Kliszcz)
Uchwała nr 3735/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Czesława Poździk-Kufel)
Uchwała nr 3736/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Bogusława Potepa)
Uchwała nr 3737/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Klara Smoczyk-Żarow)
Uchwała nr 3738/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Maciej Węgrzyn)
Uchwała nr 3739/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Urszula Gąsowska-Giszczak)
Uchwała nr 3740/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bartłomiej Ryń)
Uchwała nr 3741/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Maria Sieńko)
Uchwała nr 3742/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Magdalena Peszke)
Uchwała nr 3743/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Jakub Dudziński)
Uchwała nr 3744/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Sylwia Kędzierawska)
Uchwała nr 3745/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Joanna Filiks-Gajewska)
Uchwała nr 3746/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Aleksandra Bartuzi)
Uchwała nr 3747/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Michał Peszke)
Uchwała nr 3748/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Janusz Drabik)
Uchwała nr 3749/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Dominika Nowakowska)
Uchwała nr 3750/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Sławomir Sawulski)
Uchwała nr 3751/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Mariusz Mioduski)
Uchwała nr 3752/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych w dwóch formach (Jacek Kiś)
Uchwała nr 3753/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Ewa Blachani)
Uchwała nr 3754/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Andrzej Dybała)
Uchwała nr 3755/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Ewa Kukiełka)
Uchwała nr 3756/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Beata Potręć)
Uchwała nr 3757/2012/6/KK Oddział Kardiologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3758/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 3759/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Tomasz Iżko)
Uchwała nr 3760/2012/6/KK KK - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w SPZOZ w Łukowie
Uchwała nr 3761/2012/6/KK KK - Ordynator Oddziału Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w SPZOZ w Łukowie
Uchwała nr 3762/2012/6/KK KK - Ordynator Oddziału Psychiatrycznego w SPZOZ w Łukowie

2012-04-04 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 237/2012/6/R w sprawie zmiany regulaminu Komisji Socjalno-Bytowej
Uchwała nr 238/2012/6/R w sprawie wyboru firmy wykonującej prace osuszania budynku Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 239/2012/6/R w sprawie zaniechania naliczania, dochodzenia należności oraz jednorazowego umorzenia zaległych składek członkowskich lekarzom emerytom za rok 2009 i lata wcześniejsze.
Uchwała nr 240/2012/6/R w sprawie rekomendacji działań zmierzających do wykreślenia z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z NFZ postanowień o karach umownych nakładanychmin. za błędy przy wypisywaniu recept

2012-04-10 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 323/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Mikołowicz)
Zarządzenie nr 324/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Zielińska)

2012-04-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3763/2012/6/RL A 13 - inna izba (Włodzimierz Jedliński)
Uchwała nr 3764/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Kozar Bogusław)
Uchwała nr 3765/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Magdalena Rozwadowska)
Uchwała nr 3766/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Kornel Irena)
Uchwała nr 3767/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Smajkiewicz Zofia)
Uchwała nr 3768/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Ciesielczuk Krystyna)
Uchwała nr 3769/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Barszcz Urszula)
Uchwała nr 3770/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Wojciech Kłapeć)
Uchwała nr 3771/2012/6/KK KK - Ordynator Oddziału Psychiatrycznego z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowych i Psychogeriatrią w SPZOZ w Łukowie
Uchwała nr 3772/2012/6/KK KK - Ordynator Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień SPZOZ w Łukowie
Uchwała nr 3773/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jolanta Obel-Adamska)
Uchwała nr 3774/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Katarzyna Siek-Dziak)
Uchwała nr 3775/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Katarzyna Żuk)
Uchwała nr 3776/2012/6/RL A 13 - inna izba (Maria Nowak)
Uchwała nr 3777/2012/6/KK Polskie Towarzystwo Wirusologiczne - potwierdzenie i wpis organizatora
Uchwała nr 3778/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Artur Krasowski)
Uchwała nr 3779/2012/6/RL A 13 - inna izba (Kamila Andrejczuk)
Uchwała nr 3780/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Kalandyk)
Uchwała nr 3781/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Zwierzyńska)
Uchwała nr 3782/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Kalandyk)
Uchwała nr 3783/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Joanna Sekita-Krzak)
Uchwała nr 3784/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Marlena Majkut-Sobechowicz)
Uchwała nr 3785/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Katarzyna Siek-Dziak)
Uchwała nr 3786/2012/6/R w sprawie projektu zmian Kodeksu Etyki Lekarskiej

2012-04-17 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 325/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Świtalska)
Zarządzenie nr 326/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Damian Filip)

2012-04-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3406/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Barbara Stychno)
Uchwała nr 3787/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Teresa Małecka-Massalska)
Uchwała nr 3788/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Jolanta Sempka-Komorzycka)
Uchwała nr 3789/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Maria Blechar)
Uchwała nr 3790/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Artur Paterski)
Uchwała nr 3791/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agata Koprianiuk-Sowińska)
Uchwała nr 3792/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Renata Nieznaj)
Uchwała nr 3793/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Małgorzata Majewska)
Uchwała nr 3794/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Jan Mazur)
Uchwała nr 3795/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Grażyna Pyszycka-Tymoszuk)
Uchwała nr 3796/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3797/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3798/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3799/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3800/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3801/2012/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3802/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Zbigniew Chodurski)
Uchwała nr 3803/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Kasperkiewicz Maria)
Uchwała nr 3804/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Fornal Jolanta)
Uchwała nr 3805/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Mendel Hanna)

2012-04-24 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 327/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jakub Karpeta)
Zarządzenie nr 328/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Perekładowska-Jakubik)

2012-04-24 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3806/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Jarosławska Elżbieta)
Uchwała nr 3807/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Maziarz Łukasz)
Uchwała nr 3808/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Przybylska Teresa)
Uchwała nr 3809/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Balicka Bożena)
Uchwała nr 3810/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Łazuka Lech)
Uchwała nr 3811/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Kuryło)
Uchwała nr 3812/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Karolina Drabot)
Uchwała nr 3813/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marianna Trzcinka-Sosnówka)
Uchwała nr 3814/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Tadeusz Zaręba)
Uchwała nr 3815/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Danuta Serafin)
Uchwała nr 3816/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Anna Piątkowska-Kłos)
Uchwała nr 3817/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Igor Perehubka)
Uchwała nr 3818/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Magdalena Mazurek-Kociubowska)
Uchwała nr 3819/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Justyna Uziak-Szyłejko)
Uchwała nr 3820/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dominika Godzic-Wałecka)
Uchwała nr 3821/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Wielgus)
Uchwała nr 3822/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Magdalena Malik)
Uchwała nr 3823/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Małgorzata Płowaś-Goral)
Uchwała nr 3824/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Lidia Rudko-Walczak)
Uchwała nr 3825/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Anna Pitera)
Uchwała nr 3826/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Marzena Sokół)
Uchwała nr 3827/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Libera)
Uchwała nr 3828/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Konrad Krawczyński)
Uchwała nr 3829/2012/6/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3830/2012/6/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3831/2012/6/KK Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej P.P.Z. Salus Sp. z o.o. Poradnia Stomatologiczna- potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3832/2012/6/KK MediaFlor Agnieszka Florczak - Skwierczyńska - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3833/2012/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3834/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 3835/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 3836/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych w dwóch formach (Beata Janusz)
Uchwała nr 3837/2012/6/KK KK - Konkurs ofert w SPZOZ w Kraśniku, ul. Chopina 13
Uchwała nr 3838/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie (Houssemeddine Jeridi)
Uchwała nr 3839/2012/6/KK KK - Ordynator Oddziału Neurologii-Pododdział Udarowy w WSS w Lublinie, Al. Kraśnicka 100
Uchwała nr 3840/2012/6/KK KK - Ordynator Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w WSS w Lublinie, Al. Kraśnicka 100
Uchwała nr 3841/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych w dwóch formach (Barbara Terlecka-Koszarna)