Prawo stanowione przez Izbę

2012-05-08 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 329/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Skórzewski)

2012-05-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3842/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jacek Majewski)
Uchwała nr 3843/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - wyłącznie w przedsiębiorstwie (Paweł Osemlak)
Uchwała nr 3844/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Zofia Laskowska)
Uchwała nr 3845/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Bogusław Wach)
Uchwała nr 3846/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Irena Spasiewicz-Buczyńska)
Uchwała nr 3847/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Beata Kolano-Janeczek)
Uchwała nr 3848/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Izabela Pyrzyna-Wojnow)
Uchwała nr 3849/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Norbert Grząśko)
Uchwała nr 3850/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Denkowska-Kostka)
Uchwała nr 3851/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Przemysław Łyjak)
Uchwała nr 3852/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Zofia Mroczkowska)
Uchwała nr 3853/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Marta Maziarczyk)
Uchwała nr 3854/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Janusz)
Uchwała nr 3855/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Kazimierz Podbielski)
Uchwała nr 3856/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grzegorz Staśkiewicz)
Uchwała nr 3857/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Brodowski)
Uchwała nr 3858/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Kucharska)
Uchwała nr 3859/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Katarzyna Wierzchoń)
Uchwała nr 3860/2012/6/RL A 13 - inna izba (Kamil Łukasiak)
Uchwała nr 3861/2012/6/RL A 21 - duplikat pwz (Agnieszka Kozioł)
Uchwała nr 3862/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Renata Żmuda)
Uchwała nr 3863/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Elżbieta Osiak-Piotrowska)
Uchwała nr 3864/2012/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3865/2012/6/KK Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3866/2012/6/KK Szkolenia Podyplomowe Unident - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3867/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - przerejestrowanie ze skreśleniem (Sebastian Raczkiewicz)
Uchwała nr 3868/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Syciński Wiesław))
Uchwała nr 3869/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Baranowski Roman)
Uchwała nr 3870/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Polańska Sabina)
Uchwała nr 3871/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Mełges Beata)
Uchwała nr 3872/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Struska Ewa)
Uchwała nr 3873/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Szacoń Tomasz)
Uchwała nr 3874/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Marta Pomorska)
Uchwała nr 3875/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Marcin Pasierbiński)
Uchwała nr 3876/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Maria Abraszek)
Uchwała nr 3877/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Monika Knap-Gawęda)
Uchwała nr 3878/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Tadeusz Urban)

2012-05-09 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 241/2012/6/R w sprawie zmiany regulaminu Komisji Socjalno-Bytowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie oraz ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu
Uchwała nr 242/2012/6/R w sprawie powaolania zespołu ds. przeprowadzenia ankiety wśród lekarzy zatrudnionych w lecznictwie zamkniętym szpitali województwa lubelskiego na temat przekształcenia szpitali w spółki

2012-05-15 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 330/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Krzysztof Papierowski)
Zarządzenie nr 331/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Natalia Mazur)

2012-05-15 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3879/2012/6/RL A 02 - po stażu PL (Dorota Ciok-Kowalska)
Uchwała nr 3880/2012/6/RL A 13 - inna izba (Natalia Kania)
Uchwała nr 3881/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 3882/2012/6/PP Zbiorcze - Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3883/2012/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPZOZ w Łęcznej
Uchwała nr 3884/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3885/2012/6/KK KK - Naczelna Pielęgniarka w SPZOZ w Puławach

2012-05-22 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 332/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Czesław Horsztyński)
Zarządzenie nr 333/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Daniłoś)

2012-05-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3886/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Gieleta-Kolaszyńska Irena))
Uchwała nr 3887/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Meksuła Bożena)
Uchwała nr 3888/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Słupczyński Stanisław)
Uchwała nr 3889/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Pyrzyna-Wojnow Izabela)
Uchwała nr 3890/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Bloch Władysław)
Uchwała nr 3891/2012/6/RL A 13 - inna izba (Agnieszka Mazurek)
Uchwała nr 3892/2012/6/KK NZOZ Medycyna 2001 Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3893/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 3894/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 3895/2012/6/PP Zbiorcze - Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3896/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3897/2012/6/RL A 01 - zawieszenie postępowania (Waldemar Turski)

2012-05-29 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 334/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agata Grzegorczyk)
Zarządzenie nr 335/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Kryspin Lasota)

2012-05-29 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3898/2012/6/RL A 21 - duplikat pwz (Agnieszka Karczmarczyk)
Uchwała nr 3899/2012/6/KK Edudent Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3900/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3901/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3902/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3903/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3904/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3905/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3906/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3907/2012/6/KK Medyczne Centrum Nałęczów Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3908/2012/6/KK Lubelski Oddział Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3909/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3910/2012/6/PP Zbiorcze - Wpis (dwóch form) do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3911/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Noworodkowego i Oddziału Neurologi w SPZOZ w Kraśniku
Uchwała nr 3912/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Traktu Operacyjnego i Oddziału Kardiologicznego w SPZOZ w Kraśniku
Uchwała nr 3913/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Chirurgii Ogólnej w SPZOZ w Kraśniku