Prawo stanowione przez Izbę

2012-06-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 336/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Henryk Mazurek)

2012-06-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3914/2012/6/R w sprawie zasad umieszczania ogłoszeń/reklam na stronie internetowej Miesięcznika MEDICUS w Lublinie.
Uchwała nr 3914/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Jolanta Mikuła)
Uchwała nr 3915/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Piotr Partyka)
Uchwała nr 3916/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Kudlicka Anna)
Uchwała nr 3917/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Szczepanik Józef)
Uchwała nr 3918/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Migielska Anna)
Uchwała nr 3919/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Pruszkowska-Wróblewska)
Uchwała nr 3920/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Krzysztof Gustaw)
Uchwała nr 3921/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Marlena Pedowska)
Uchwała nr 3922/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Ewa Szczepanik-Barczewska)
Uchwała nr 3923/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Mazurek-Hamadani)
Uchwała nr 3924/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Hanna Mendel)
Uchwała nr 3925/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Teresa Trzcińska)
Uchwała nr 3926/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Zenon Gościmski)
Uchwała nr 3927/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Nowacka)
Uchwała nr 3928/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Rzymowska-Mościcka)
Uchwała nr 3929/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jerzy Knefel)
Uchwała nr 3930/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Stefan Rożek)
Uchwała nr 3931/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marek Konieczny)
Uchwała nr 3932/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Katarzyna Rudnicka-Siwek)
Uchwała nr 3933/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Halina Stefaniuk-Rogowska)
Uchwała nr 3934/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Tadeusz Sadowski)
Uchwała nr 3935/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Rozalia Szafranek)
Uchwała nr 3936/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Józef Szafranek)
Uchwała nr 3937/2012/6/PP Zbiorcze - Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3938/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3939/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa SOR w SPZOZ w Puławach
Uchwała nr 3941/2012/6/KK KK - Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowej z Pododdziałem Ortopedycznym w Szpitalu Powiatowym w Kraśniku

2012-06-06 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 243/2012/6/R o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad finansowania czynności członków Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Uchwała nr 244/2012/6/R w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

2012-06-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 337/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Kozłowska)
Zarządzenie nr 338/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jakub Dudziński)
Zarządzenie nr 339/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maciej Węgrzyn)
Zarządzenie nr 340/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Marian Dylewski)
Zarządzenie nr 341/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ryszard Makuch)

2012-06-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3942/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Marzena Raj)
Uchwała nr 3943/2012/6/RL A 21 - duplikat pwz (Urszula Kołodzińska)
Uchwała nr 3944/2012/6/KK Lubelska Izba lekarska w sprawie uzupełnienia uchwały 3674/2012/6/KK w sprawie zatwierdzenia osób do przepreowadzenia wykładów w zakresie bioetyki i prawa medycznego dla lekarzy stażystów rocznika 2011/2012
Uchwała nr 3945/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Krzysztof Korecki)
Uchwała nr 3946/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Elżbieta Burzmińska)
Uchwała nr 3947/2012/6/PP Kontrola podmiotów (Ewa Cięszczyk-Cieszko)
Uchwała nr 3948/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Dorota Misztal-Poleszczuk)
Uchwała nr 3949/2012/6/PP Zbiorcze - Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3950/2012/6/KK KK - Zastępca dyrektora ds. medycznych Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie
Uchwała nr 3951/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3952/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Uchwała nr 3953/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Uchwała nr 3954/2012/6/KK KK - Ordynator Oddziału Opieki Paliatywnej i Chemioterapii Szpitala Powiatowego w Kraśniku, ul. Chopina 13
Uchwała nr 3955/2012/6/KK KK - Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Kraśniku, ul. Chopina 13
Uchwała nr 3956/2012/6/KK KK - Ordynator Oddziału Noworodkowego Szpitala Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 25
Uchwała nr 3957/2012/6/KK KK - Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 25
Uchwała nr 3958/2012/6/KK KK - Ordynator Oddziału Chorób Dzieci i Młodzieży Szpitala Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 25
Uchwała nr 3959/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 3960/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Salagierska Teresa)
Uchwała nr 3961/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Michalski Zbigniew)
Uchwała nr 3962/2012/6/KK KK - Ordynator Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Powiatowego w Kraśniku , ul. Wyszyńskiego 6

2012-06-19 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 342/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Mieczysław Kulesza)

2012-06-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3963/2012/6/RL A 13 - inna izba (Beata Olszewska)
Uchwała nr 3964/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Barbara Łopacka)
Uchwała nr 3965/2012/6/PP Zbiorcze - Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3966/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3967/2012/6/KK Polskie Towarzystwo Ortodontyczne Lubelskie Koło Regionalne - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3968/2012/6/KK NZOZ PPZ Salus Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków

2012-06-26 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 343/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Zygmunt Hencner)

2012-06-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3969/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Jolanta Humińska)
Uchwała nr 3970/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Jan Rybak)
Uchwała nr 3971/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Panas Ryszard)
Uchwała nr 3972/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Błędzińska-Chołody Joanna)
Uchwała nr 3973/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Leszczyńska-Mełges Anna)
Uchwała nr 3974/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Danilkiewicz Krystyna)
Uchwała nr 3976/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Jan Łukasik)
Uchwała nr 3977/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Ewa Kot)
Uchwała nr 3978/2012/6/PP Zbiorcze - Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3979/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3980/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Urszula Szykuła)
Uchwała nr 3981/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego