Prawo stanowione przez Izbę

2012-07-03 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 344/2012/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Lech Kornacki)
Zarządzenie nr 345/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Wójtowicz)
Zarządzenie nr 346/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Danuta Kowalczuk)

2012-07-03 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3982/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Zenobia Nowicka-Wiszniewska)
Uchwała nr 3983/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Jolanta Stanios-Śnieżyńska)
Uchwała nr 3984/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Anna Wiśniewska)
Uchwała nr 3985/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Bożenna Magnuszewska)
Uchwała nr 3986/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Katarzyna Wnuk-Łyjak)
Uchwała nr 3987/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Jadwiga Fil)
Uchwała nr 3988/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Piotr Gogłoza)
Uchwała nr 3989/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Mieczysław Pasternak)
Uchwała nr 3990/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Agata Koprianiuk-Sowińska)
Uchwała nr 3991/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Lech Kornacki)
Uchwała nr 3992/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Anna Trojanowska-Wlizło)
Uchwała nr 3993/2012/6/KK Oddział Okulistyczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3994/2012/6/KK Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrovita s.c. w Wierzbicy - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3995/2012/6/PP Zbiorcze - Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3996/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3997/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Elżbieta Lewtak-Sidor)
Uchwała nr 3998/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Piotr Gogłoza)
Uchwała nr 3999/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych w formie grupowej - oświadczenie (Małgorzata Skórska)
Uchwała nr 4000/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krystyna Tomczyk-Mazur)
Uchwała nr 4001/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Janusz Sidor)
Uchwała nr 4002/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Zwolan)
Uchwała nr 4003/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Mieczysław Zych)
Uchwała nr 4004/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maria Kasperkiewicz)
Uchwała nr 4005/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Barbara Sokołowska-Bielecka)
Uchwała nr 4006/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Aneta Wnuk)
Uchwała nr 4007/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Joanna Łuczak-Pawłowska)
Uchwała nr 4008/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Cecylia Wilczopolska)
Uchwała nr 4009/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Grażyna Majkut-Raus)
Uchwała nr 4010/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Wiktor Oleszczuk)
Uchwała nr 4011/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Bednarzewska)
Uchwała nr 4012/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych w formie grupowej - oświadczenie (Emanuela Bętkowska)
Uchwała nr 4013/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Bedlińska Anna)
Uchwała nr 4014/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Walasek-Krawczyk Marianna)
Uchwała nr 4015/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Abraszek Maria)
Uchwała nr 4016/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Pocztarski Jerzy)

2012-07-10 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 347/2012/6/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Katarzyna Zelent)

2012-07-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4017/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ludwik Pawłowski)
Uchwała nr 4018/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Danuta Wysok-Olko)
Uchwała nr 4019/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Barbara Ligęza)
Uchwała nr 4020/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Tomasz Szczerbiński)
Uchwała nr 4021/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Wiesław Syciński)
Uchwała nr 4022/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Janina Zaorska-Rajca)
Uchwała nr 4023/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Wincenty Warda)
Uchwała nr 4024/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Koman)
Uchwała nr 4025/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Grażyna Goławska)
Uchwała nr 4026/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Joanna Naumczyk-Dąbrowska)
Uchwała nr 4027/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Bożena Żydok)
Uchwała nr 4028/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Antoni Baj)
Uchwała nr 4029/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Agnieszka Szymanowska)
Uchwała nr 4030/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krzysztof Michalak)
Uchwała nr 4031/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maria Milart)
Uchwała nr 4032/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Danuta Kowalczuk)
Uchwała nr 4033/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Eliza Słupska)
Uchwała nr 4034/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Roman Gałan)
Uchwała nr 4035/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Pawlos)
Uchwała nr 4036/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Monika Hołowińska)
Uchwała nr 4037/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Edyta Tokarska)
Uchwała nr 4038/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Danuta Droś)
Uchwała nr 4039/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Mirosława Mazur-Jarząbek)
Uchwała nr 4040/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Zalewska-Dybciak)
Uchwała nr 4041/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Danuta Jarosz-Czerkies)
Uchwała nr 4042/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Edyta Drozdowska-Bis)
Uchwała nr 4043/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Renata Szymanek-Dweik)
Uchwała nr 4044/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Szabelski)
Uchwała nr 4045/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Reczkowicz)
Uchwała nr 4046/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Dorota Juszczuk)
Uchwała nr 4047/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych w formie grupowej - oświadczenie (Lilia Mazur)
Uchwała nr 4048/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Przemysław Juszczuk)
Uchwała nr 4049/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Leszek Nałęcz-Wąsowski)
Uchwała nr 4050/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Urszula Zagórska)
Uchwała nr 4051/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Wiesława Jabłońska)
Uchwała nr 4052/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Sykut)
Uchwała nr 4053/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Waldemar Gardias)
Uchwała nr 4054/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Suchcicki)
Uchwała nr 4055/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Barbara Romankiewicz)
Uchwała nr 4056/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Barbara Targońska-Japola)
Uchwała nr 4057/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych w formie grupowej - oświadczenie (Agnieszka Wojtak)
Uchwała nr 4058/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych w formie grupowej - oświadczenie (Wiesław Krajewski)
Uchwała nr 4059/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Maria Kapłon-Wnuk)
Uchwała nr 4060/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Dorota Bekas)
Uchwała nr 4061/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Dorota Roguś-Skorupska)
Uchwała nr 4062/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maciej Łopucki)
Uchwała nr 4063/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Grażyna Brych-Pietraś)
Uchwała nr 4064/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Alicja Wawerska)
Uchwała nr 4065/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Artur Sitnik)
Uchwała nr 4066/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Edward Ćwierz)
Uchwała nr 4067/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Magdalena Gładkowska-Mucha)
Uchwała nr 4068/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jolanta Łyp)
Uchwała nr 4069/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Tomasz Darocha)
Uchwała nr 4070/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Emeryk)
Uchwała nr 4071/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Bartkowiak-Emeryk)
Uchwała nr 4072/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Michoń-Janek)
Uchwała nr 4073/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Mirosława Konior)
Uchwała nr 4074/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marian Urban)
Uchwała nr 4075/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Halina Pasternak)
Uchwała nr 4076/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Strycharz-Dudziak)
Uchwała nr 4077/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Bożena Kowal)
Uchwała nr 4078/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Daczko)
Uchwała nr 4079/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Katarzyna Brożek-Grochowska)
Uchwała nr 4080/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Kamil Wysocki)
Uchwała nr 4081/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krystyna Krajewska)
Uchwała nr 4082/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Wiesław Krajewski)
Uchwała nr 4083/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Kudlicka)
Uchwała nr 4084/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Bochińska-Filipek)
Uchwała nr 4085/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Beata Bełz)
Uchwała nr 4086/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Struska)
Uchwała nr 4087/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Bednarska)
Uchwała nr 4088/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Katarzyna Nowakowska)
Uchwała nr 4089/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Bożena Wójcik-Kozak)
Uchwała nr 4090/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jolanta Czerkies)
Uchwała nr 4091/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Julitta Kaszycka-Policha)
Uchwała nr 4092/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Tadeusz Basiński)
Uchwała nr 4093/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maria Stefaniak)
Uchwała nr 4094/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4095/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Kopciowska)
Uchwała nr 4096/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Tomczak)
Uchwała nr 4097/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Cięszczyk-Cieszko)
Uchwała nr 4098/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Tomczyk-Mazur Krystyna)
Uchwała nr 4099/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Kuszewska Elżbieta)
Uchwała nr 4100/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maria Sławińska)

2012-07-17 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 348/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agata Jasińska)
Zarządzenie nr 349/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mateusz Mazurek)
Zarządzenie nr 350/2012/6/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Maria Sławińska)

2012-07-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4101/2012/6/RL A 21 - duplikat pwz (Maria Sławińska)
Uchwała nr 4102/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Wioleta Czępińska)
Uchwała nr 4103/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Galewska-Grabowska)
Uchwała nr 4104/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Dominika Garbarczuk-Herda)
Uchwała nr 4105/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Idziak)
Uchwała nr 4106/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Szymański)
Uchwała nr 4107/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Gasińska)
Uchwała nr 4108/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Iwona Kucharska)
Uchwała nr 4109/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Jacek Kępa)
Uchwała nr 4110/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Agata Ćwiek)
Uchwała nr 4111/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Chyl-Surdacka)
Uchwała nr 4112/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Natalia Grabowska-Kowalczyk)
Uchwała nr 4113/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Alan Błotniak)
Uchwała nr 4114/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Polak)
Uchwała nr 4115/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Wójtowicz)
Uchwała nr 4116/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Rolska-Kopińska)
Uchwała nr 4117/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Kamil Baczewski)
Uchwała nr 4118/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Cabanek)
Uchwała nr 4119/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Malwina Sypiańska)
Uchwała nr 4120/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Furgał)
Uchwała nr 4121/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Małkińska)
Uchwała nr 4122/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Łukasz Turek)
Uchwała nr 4123/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Anita Kołodziej)
Uchwała nr 4124/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Szadi Dawayme)
Uchwała nr 4125/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Aleksander Bożek)
Uchwała nr 4126/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Ewelina Chmielewska)
Uchwała nr 4127/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Miłosz Boguszewski)
Uchwała nr 4128/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Veronique Petit)
Uchwała nr 4129/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Oszywa)
Uchwała nr 4130/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Natalia Gałązka)
Uchwała nr 4131/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Jacek Ławnicki)
Uchwała nr 4132/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Izabela Więch)
Uchwała nr 4133/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Karol Derkacz)
Uchwała nr 4134/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Milena Wasilewska)
Uchwała nr 4135/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Mamla)
Uchwała nr 4136/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Ostapczuk)
Uchwała nr 4137/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Dominik Lewicki)
Uchwała nr 4138/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Hanna Brzozowska)
Uchwała nr 4139/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Iwona Leleń)
Uchwała nr 4140/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Cezary Dubaj)
Uchwała nr 4141/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Gut)
Uchwała nr 4142/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Sołdaj)
Uchwała nr 4143/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Szymczyk)
Uchwała nr 4144/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Daniel Kukawski)
Uchwała nr 4145/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Majer)
Uchwała nr 4146/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Joanna Gładysz)
Uchwała nr 4147/2012/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4148/2012/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4149/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Roman)
Uchwała nr 4150/2012/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4151/2012/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4152/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Barud)
Uchwała nr 4153/2012/6/KK Paiz Konsulting Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4154/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Justyna Markowicz)
Uchwała nr 4155/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 4156/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Trzos)
Uchwała nr 4157/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 4158/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Agnieszka Kleinrok-Krupa)
Uchwała nr 4159/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Plebankiewicz)
Uchwała nr 4160/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Wojciech Plebankiewicz)
Uchwała nr 4161/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Krzysztof Rysz)
Uchwała nr 4162/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Paweł Mika)
Uchwała nr 4163/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Sandra Hałasa)
Uchwała nr 4164/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Tracz)
Uchwała nr 4165/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Monika Koszła)
Uchwała nr 4166/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Paweł Macieląg)

2012-07-24 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 351/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Kościesza)
Zarządzenie nr 352/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paweł Wojewoda)
Zarządzenie nr 353/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marta Cząstka)
Zarządzenie nr 354/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Puławska)
Zarządzenie nr 355/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Stachyra)
Zarządzenie nr 356/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Eichberger)
Zarządzenie nr 357/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kamil Wysocki)

2012-07-24 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4167/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Karolina Kowalik)
Uchwała nr 4168/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Sochacka)
Uchwała nr 4169/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Joanna Owarzany)
Uchwała nr 4170/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Paweł Gołębiowski)
Uchwała nr 4171/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Edyta Markiewicz)
Uchwała nr 4172/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Karolina Kukier)
Uchwała nr 4173/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Maria Kantor)
Uchwała nr 4174/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Paulina Wieczorek)
Uchwała nr 4175/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Joanna Filipiuk)
Uchwała nr 4176/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Skawińska)
Uchwała nr 4177/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Joanna Szafranek)
Uchwała nr 4178/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Cieliński)
Uchwała nr 4179/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Sobieszek)
Uchwała nr 4180/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Proć)
Uchwała nr 4181/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Natalia Hawryluk)
Uchwała nr 4182/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Beata Janowska)
Uchwała nr 4183/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Nizio)
Uchwała nr 4184/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Justyna Więckowska)
Uchwała nr 4185/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Przemysław Kopeć)
Uchwała nr 4186/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Marta Opalińska)
Uchwała nr 4187/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Pisarczyk)
Uchwała nr 4188/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Kwiatkowska)
Uchwała nr 4189/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Daria Przybylska)
Uchwała nr 4190/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Marzec)
Uchwała nr 4191/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Cisz)
Uchwała nr 4192/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Norbert Nizio)
Uchwała nr 4193/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Barbara Cuch)
Uchwała nr 4194/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Milaszkiewicz)
Uchwała nr 4195/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Kraśnienko)
Uchwała nr 4196/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Danuta Rola)
Uchwała nr 4197/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Adrian Laszuk)
Uchwała nr 4198/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Radosław Marciniak)
Uchwała nr 4199/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Marcin Romanowski)
Uchwała nr 4200/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Joniec)
Uchwała nr 4201/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Karolina Brodzik)
Uchwała nr 4202/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Stępka)
Uchwała nr 4203/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Jakub Pado)
Uchwała nr 4204/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Krawiec)
Uchwała nr 4205/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Dorota Majowicz)
Uchwała nr 4206/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Natalia Michel)
Uchwała nr 4207/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Palikot)
Uchwała nr 4208/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Borowiec-Bar)
Uchwała nr 4209/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Joanna Irla)
Uchwała nr 4210/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Krajewska)
Uchwała nr 4211/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maryla Markowska)
Uchwała nr 4212/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Marta Kniaź)
Uchwała nr 4213/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Izabela Droń)
Uchwała nr 4214/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Witold Kołtyś)
Uchwała nr 4215/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mieczysław Orzeł)
Uchwała nr 4216/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Barbara Kumornicka-Nestorowicz)
Uchwała nr 4217/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Chylińska-Kula)
Uchwała nr 4218/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Włodzimierz Jedliński)
Uchwała nr 4219/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Skowrońska-Kozak)
Uchwała nr 4220/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Paulina Marcyniuk)
Uchwała nr 4221/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Teresa Semeniuk-Gwardiak)
Uchwała nr 4222/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Adriana Mikus)
Uchwała nr 4223/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Beata Gordecka)
Uchwała nr 4224/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Trąbka)
Uchwała nr 4225/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dominika Piątek)
Uchwała nr 4226/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Maria Falkiewicz)
Uchwała nr 4227/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Piotr Stępień)
Uchwała nr 4228/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Wojtan)
Uchwała nr 4229/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Monika Gurak)
Uchwała nr 4230/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Zwierzyński)
Uchwała nr 4231/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Łukasz Pastuszak)
Uchwała nr 4232/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Emil Zwoliński)
Uchwała nr 4233/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Natalia Wiater)
Uchwała nr 4234/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Strokoń)
Uchwała nr 4235/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Wardach)
Uchwała nr 4236/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Paweł Harpula)
Uchwała nr 4237/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Rymgayłło-Kątska)
Uchwała nr 4238/2012/6/RL A 13 - inna izba (Paweł Mydlak)
Uchwała nr 4239/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marcin Kowalski)
Uchwała nr 4240/2012/6/RL A 13 - inna izba (Paweł Kruk)
Uchwała nr 4241/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Joanna Wiechecka)
Uchwała nr 4242/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Seńkowicz)
Uchwała nr 4243/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Maciej Majsterek)
Uchwała nr 4244/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Radosław Strokoń)
Uchwała nr 4245/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Michał Ostrowski)
Uchwała nr 4246/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Ostrowska)
Uchwała nr 4247/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Andrzej Emeryk)
Uchwała nr 4248/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Kuropatwa)
Uchwała nr 4249/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Natasza Tetiurka)
Uchwała nr 4250/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Zdzisław Zawilski)
Uchwała nr 4251/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Grzegorz Barszczewski)
Uchwała nr 4252/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agata Gorlińska)
Uchwała nr 4253/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Szkatuła)
Uchwała nr 4254/2012/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4255/2012/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4256/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Aneta Szudy)
Uchwała nr 4257/2012/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4258/2012/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4259/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Floraszek)
Uchwała nr 4260/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Kamil Pudło)
Uchwała nr 4261/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Harnatkiewicz)
Uchwała nr 4262/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Joanna Krasucka)
Uchwała nr 4263/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Natalia Herman)
Uchwała nr 4264/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Maciej Narożnik)
Uchwała nr 4265/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jan Książek)
Uchwała nr 4266/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Miazga)
Uchwała nr 4267/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Piotr Szlązak)
Uchwała nr 4268/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Teresa Majczak-Paprocka)
Uchwała nr 4269/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Widz)
Uchwała nr 4270/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Natalia Grondecka)
Uchwała nr 4271/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Kołodziejczyk)
Uchwała nr 4272/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Gogacz)

2012-07-31 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4273/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Paweł Kuraszko)
Uchwała nr 4274/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Weronika Pietrzyca)
Uchwała nr 4275/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Ewa Kuchta)
Uchwała nr 4276/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Karolina Tomaka)
Uchwała nr 4277/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Kamil Wilamowski)
Uchwała nr 4278/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Maciej Kwiatkowski)
Uchwała nr 4279/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Obel-Bolibok)
Uchwała nr 4280/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Marta Katarzyńska)
Uchwała nr 4281/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Marta Gałka)
Uchwała nr 4282/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Paulina Kaczmarczyk)
Uchwała nr 4283/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Chodara)
Uchwała nr 4284/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Paweł Pękalski)
Uchwała nr 4285/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Strzała-Tuźnik)
Uchwała nr 4286/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Edyta Szawuła)
Uchwała nr 4287/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Eliza Ganczarska)
Uchwała nr 4288/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Wawrzoszek)
Uchwała nr 4289/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Renata Boguszewska)
Uchwała nr 4290/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Gajewska)
Uchwała nr 4291/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grzegorz Jędrzejewski)
Uchwała nr 4292/2012/6/RL A 09 - ponowne cele szkoleniowe (Lawrence Iwueze)
Uchwała nr 4293/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Konrad Kowalczyk)
Uchwała nr 4294/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Zbigniew Tur)
Uchwała nr 4295/2012/6/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Mykola Tsyganok)
Uchwała nr 4296/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Karolina Słowik)
Uchwała nr 4297/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Ida Kłębukowska)
Uchwała nr 4298/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Maciej Pieprzny)
Uchwała nr 4299/2012/6/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Georgy Orlov)
Uchwała nr 4300/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Ewelina Dziwota)
Uchwała nr 4301/2012/6/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Panajot Xani)
Uchwała nr 4302/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Maciej Trościańczyk)
Uchwała nr 4303/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Ewelina Mazurek)
Uchwała nr 4304/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Niezabitowski)
Uchwała nr 4305/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Alicja Adaszewska)
Uchwała nr 4306/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Urszula Łukasik)
Uchwała nr 4307/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Alicja Ziętek)
Uchwała nr 4308/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Dominika Jabłońska)
Uchwała nr 4309/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Monika Wojciechowska)
Uchwała nr 4310/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Kamil Szczupak)
Uchwała nr 4311/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Artur Iwaniak)
Uchwała nr 4312/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Monika Garbacz)
Uchwała nr 4313/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Leszek Czajkowski)
Uchwała nr 4314/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Joanna Janicka)
Uchwała nr 4315/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Wilczyńska)
Uchwała nr 4316/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Olcha)
Uchwała nr 4317/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Dariusz Baranowski)
Uchwała nr 4318/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Jedliński)
Uchwała nr 4319/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Paulina Kozakiewicz)
Uchwała nr 4320/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Stelmasiak-Kozłowska)
Uchwała nr 4321/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Karolina Robak)
Uchwała nr 4322/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Kunach)
Uchwała nr 4323/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Jakub Litak)
Uchwała nr 4324/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Dybała)
Uchwała nr 4325/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Rachoń)
Uchwała nr 4326/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Marek Bębnowicz)
Uchwała nr 4327/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Łukasz Dutka)
Uchwała nr 4328/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Urszula Piech)
Uchwała nr 4329/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Dorota Król)
Uchwała nr 4330/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Ewelina Wojda)
Uchwała nr 4331/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Justyna Wójcik)
Uchwała nr 4332/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4333/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Tur)
Uchwała nr 4334/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 4335/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 4336/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4337/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Zbigniew Tur)
Uchwała nr 4338/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4339/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Szubstarski)
Uchwała nr 4340/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4341/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Monika Królikowska)
Uchwała nr 4342/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4343/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Turczyn Anna)
Uchwała nr 4344/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4345/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Łękawa-Ilczuk Anna)
Uchwała nr 4346/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Wawerska Alicja)
Uchwała nr 4347/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4348/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych w formie grupowej - oświadczenie (Teresa Serwacka)
Uchwała nr 4349/2012/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4350/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Mariusz Zaręba)
Uchwała nr 4351/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Marta Wdowiak)
Uchwała nr 4352/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Joanna Serwacka)
Uchwała nr 4353/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Ewelina Orłowska)
Uchwała nr 4354/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Piotr Cedrowicz)
Uchwała nr 4355/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Szcześniak)
Uchwała nr 4356/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Piotr Demski)
Uchwała nr 4357/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Kamil Drzażdżewski)
Uchwała nr 4358/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Szewc)
Uchwała nr 4359/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Piotr Zarębski)
Uchwała nr 4360/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Kowal)
Uchwała nr 4361/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Piekarczyk)
Uchwała nr 4362/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jolanta Budzyńska-Włodarczyk)
Uchwała nr 4363/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jolanta Fijałkowska)