Prawo stanowione przez Izbę

2012-08-07 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 358/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marcin Janczak)
Zarządzenie nr 359/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Elżbieta Bronisz)

2012-08-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4364/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aneta Kamieńska)
Uchwała nr 4365/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Sawa)
Uchwała nr 4366/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Wrońska-Sewruk)
Uchwała nr 4367/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4368/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Anna Rogoża)
Uchwała nr 4369/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Lipska)
Uchwała nr 4370/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paulina Wilusz)
Uchwała nr 4371/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziecięcego w WSS w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 4372/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Nowakowski)
Uchwała nr 4373/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Remigiusz Caban)
Uchwała nr 4374/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Patrycja Ziober-Malinowska)
Uchwała nr 4375/2012/6/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne - Sekcja Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4376/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału neurologicznego w WSSw Białej Podlaskiej
Uchwała nr 4377/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego w WSS w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 4378/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Okulistycznego i Otolaryngologicznego w WSS w Białej Podlaskiej

2012-08-14 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 360/2012/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Zwolan)

2012-08-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4379/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Fedec)
Uchwała nr 4380/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Chabros)
Uchwała nr 4381/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Stanisław Hetman)
Uchwała nr 4382/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Sidorczak)
Uchwała nr 4383/2012/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Alicja Szperalska)
Uchwała nr 4384/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Zofia Tuligłowicz)
Uchwała nr 4385/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Rak)
Uchwała nr 4386/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Hanna Jaśkiewicz)
Uchwała nr 4387/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4388/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ilona Jargieło)
Uchwała nr 4389/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Łastowska)
Uchwała nr 4390/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Szperalska Alicja)
Uchwała nr 4391/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Dudzińska Marta)
Uchwała nr 4392/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Wnuk Anna)
Uchwała nr 4393/2012/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Paluszkiewicz Maria)

2012-08-21 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4394/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Adamowicz)
Uchwała nr 4395/2012/6/RL A 13 - inna izba (Paulina Jazurek-Suchodolska)
Uchwała nr 4396/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Byra)
Uchwała nr 4397/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4398/2012/6/KK skierowanie lekarzy na staż w Samodzielnym Publicznym szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16
Uchwała nr 4399/2012/6/KK skierowanie lekarzy na staż w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie, Al. Kraśnicka 100
Uchwała nr 4400/2012/6/KK skierowanie lekarzy na staż w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8
Uchwała nr 4401/2012/6/KK skierowanie lekarzy na staż w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie, ul. Kruczkowskiego 21
Uchwała nr 4402/2012/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie, ul. Biernackiego 9
Uchwała nr 4403/2012/6/KK skierowanie lekarzy na staż SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 10
Uchwała nr 4404/2012/6/KK skierowanie lekarzy na staż SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie, ul. Grenadierów 3
Uchwała nr 4405/2012/6/KK skierowanie lekarzy na staż w I Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie, Al. Racławickie 23
Uchwała nr 4406/2012/6/KK skierowanie lekarzy na staż w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie, ul. Ceramiczna 1
Uchwała nr 4407/2012/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SP Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul. Chopina 13
Uchwała nr 4408/2012/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SP Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku, ul. Leśmiana 4
Uchwała nr 4409/2012/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SP Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. Rogalińskiego 3
Uchwała nr 4410/2012/6/KK skierowanie lekarzy na staż w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65
Uchwała nr 4411/2012/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 4412/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Olszowa-Kotuła Teresa)
Uchwała nr 4413/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Skórka)

2012-08-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4414/2012/6/KK skierowanie dentystów na staż w Stomatologicznym Centrum Klinicznym w Lublinie, ul. Karmelicka 7
Uchwała nr 4415/2012/6/KK skierowanie dentystów na staż w SNZOZ EM-DENT w Lublinie, ul. Weteranów 11
Uchwała nr 4416/2012/6/KK skierowanie dentystów na staż w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Lublinie, ul. Lubartowska 58
Uchwała nr 4417/2012/6/KK skierowanie dentystów na staż w Przychodni Stomatologicznej DENTAL w Lublinie, ul. Lwowska 6
Uchwała nr 4418/2012/6/KK skierowanie dentystów na staż w SP Akademickim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Langiewicza 6A
Uchwała nr 4419/2012/6/KK skierowanie dentystów na staż w Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej w Biłgoraju, ul. Makuszyńskiego 16
Uchwała nr 4420/2012/6/KK skierowanie dentystów na staż w I Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie, Al. Racławickie 23
Uchwała nr 4421/2012/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ IMPLADENT w Lublinie, Al. Warszawskie 15
Uchwała nr 4422/2012/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ SALUS w Chełmie, ul. Piłsudskiego 11B
Uchwała nr 4423/2012/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ PRIMA-MED w Puławach, ul. Lubelska 25
Uchwała nr 4424/2012/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ PRIMA-DENT w Lublinie, ul. Ułanów 7
Uchwała nr 4425/2012/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ DENTIMED w Lublinie, ul. Kalinowszcyzna 26
Uchwała nr 4426/2012/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ FARMED w Lublinie, ul. Koryznowej 2G
Uchwała nr 4427/2012/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ SZADENT w Zamościu, ul. Orzeszkowej 28
Uchwała nr 4428/2012/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ MARIODENT w Puławach, ul. Bema 1
Uchwała nr 4429/2012/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Maria Kietlińska w Zamościu, ul. Wyszyńskiego 3/4p
Uchwała nr 4430/2012/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ UNIDENT w Lublinie, ul. Spokojna 3
Uchwała nr 4432/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Zuzańska-Fabrowska Alicja)
Uchwała nr 4433/2012/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Popik Czesław)
Uchwała nr 4434/2012/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4435/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bartłomiej Balak)
Uchwała nr 4436/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Zbigniew Rowiński/Iwona Rowińska))
Uchwała nr 4437/2012/6/KK KK - Ordynator Oddziału Noworodkowego w SPZOZ w Kraśniku - zmiana członka komisji
Uchwała nr 4438/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Iwański)
Uchwała nr 4439/2012/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa/Pielęgniarz Oddziałowy Oddziału Dziecięcego w SPZOZ w Hrubieszowie
Uchwała nr 4440/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Zbigniew Rowiński)
Uchwała nr 4441/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Zofia Siestrzewitowska-Niemiałtowska)
Uchwała nr 4442/2012/6/KK Szkolenia Podyplomowe Unident - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4443/2012/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Wójcik)
Uchwała nr 4444/2012/6/KK Edudent Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4445/2012/6/KK Edudent Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4446/2012/6/KK Edudent Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4447/2012/6/KK Edudent Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4448/2012/6/KK Edudent Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 4449/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marek Zieliński)
Uchwała nr 4450/2012/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Joanna Berecka)
Uchwała nr 4451/2012/6/RL A 01 - ograniczone (Justyna Śmiech)