Prawo stanowione przez Izbę

2013-01-08 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 415/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Zderkiewicz-Altayeb)
Zarządzenie nr 416/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mariusz Węgrzyn)
Zarządzenie nr 417/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mariusz Kłos)
Zarządzenie nr 418/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Majczak)
Zarządzenie nr 420/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maciej Borejsza)
Zarządzenie nr 421/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Judyta Osiej)
Zarządzenie nr 422/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Tadeusz Welc)
Zarządzenie nr 423/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Elżbieta Policht-Pielecka)
Zarządzenie nr 424/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Władysław Stanios)
Zarządzenie nr 425/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Danuta Górna)

2013-01-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 419/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Wiktor Sidorowicz)
Zarządzenie nr 426/2013/6/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Izabela Nowacka)
Uchwała nr 5053/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bogusław Pietrzak)
Uchwała nr 5054/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Daniel Pietrzak)
Uchwała nr 5055/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mariusz Skoczyński)
Uchwała nr 5056/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Konarski)
Uchwała nr 5057/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Daniłko)
Uchwała nr 5058/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grzegorz Glazer)
Uchwała nr 5059/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Ratajczyk)
Uchwała nr 5060/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Lewandowska)
Uchwała nr 5061/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Eliza Trzaskowska)
Uchwała nr 5062/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Tomasiewicz)
Uchwała nr 5063/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Stanisław Stużuk)
Uchwała nr 5064/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Strzelecka-Sosik)
Uchwała nr 5065/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Fijałkowska)
Uchwała nr 5066/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Joanna Skulimowska)
Uchwała nr 5067/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Katarzyna Kaczorowska)
Uchwała nr 5068/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Kinga Borowicz)
Uchwała nr 5069/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jolanta Ufniarz)
Uchwała nr 5070/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Jadwiga Fil)
Uchwała nr 5071/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Kot-Bakiera)
Uchwała nr 5072/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Sadowska)
Uchwała nr 5073/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Chałas)
Uchwała nr 5074/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Edyta Rumińska)
Uchwała nr 5075/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Malicka)
Uchwała nr 5076/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Kudyk)
Uchwała nr 5077/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Prozorow-Król)
Uchwała nr 5078/2013/6/RL A 13 - inna izba (Daria Gorczyca)
Uchwała nr 5079/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Teter)
Uchwała nr 5080/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Hanna Potoczna-Piasecka)
Uchwała nr 5081/2013/6/RL A 13 - inna izba (Maja Aleksandrowicz)
Uchwała nr 5082/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Szmit)
Uchwała nr 5083/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5084/2013/6/RL A 13 - inna izba (Kamila Szramowska)
Uchwała nr 5085/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sylwia Raszczepkin)
Uchwała nr 5086/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Zenobia Nowicka-Wiszniewska)
Uchwała nr 5087/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Michalak)
Uchwała nr 5088/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jerzy Kalasiewicz)
Uchwała nr 5089/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Proć)
Uchwała nr 5090/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Halina Filipowska)
Uchwała nr 5091/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Edward Kisiel)
Uchwała nr 5092/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Radosław Ciupak)
Uchwała nr 5093/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Justyna Świeć)
Uchwała nr 5094/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jadwiga Śliwińska)
Uchwała nr 5095/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sławomir Śliwiński)
Uchwała nr 5096/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Hanna Lewandowska-Stanek)
Uchwała nr 5097/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kamil Zalewski)
Uchwała nr 5098/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Krzyszczuk)
Uchwała nr 5099/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Kuśmierczuk)
Uchwała nr 5100/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wiesław Struzik)
Uchwała nr 5101/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża jana Pawła II w Zamościu
Uchwała nr 5102/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wojciech Sodolski)
Uchwała nr 5103/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Helena Wilkos)
Uchwała nr 5104/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Elżbieta Policht-Pielecka)
Uchwała nr 5105/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Władysław Stanios)
Uchwała nr 5106/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Tadeusz Welc)
Uchwała nr 5107/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Janusz Chromiński)
Uchwała nr 5108/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maciej Wdowiak)
Uchwała nr 5109/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Elżbieta Malicka)
Uchwała nr 5110/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bożenna Paszczyk-Hławacz)
Uchwała nr 5111/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Danuta Górna)
Uchwała nr 5112/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Domański)
Uchwała nr 5113/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Rozwałka)
Uchwała nr 5114/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Adam Martys)
Uchwała nr 5115/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Tomasz Bąk)
Uchwała nr 5116/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Jóźwiakowska Urszula)
Uchwała nr 5117/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Kasztelan-Szczerbińska)
Uchwała nr 5118/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Romańczuk Krystian)
Uchwała nr 5119/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Barbara Zarychta)
Uchwała nr 5120/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Michalski Zbigniew)
Uchwała nr 5121/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Marta Motor)
Uchwała nr 5122/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marian Warda)
Uchwała nr 5123/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5124/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 5125/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 5126/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Czochra)
Uchwała nr 5127/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Posiadała)
Uchwała nr 5128/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologii z Ośrodkiem Kardiologii Interwencyjnej i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej
Uchwała nr 5129/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej SP Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 5130/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Waldemar Mazurek)

2013-01-15 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 427/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Lucjan Ważny)

2013-01-15 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5131/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Anna Retka)
Uchwała nr 5132/2013/6/RL A 14 - zobowiązanie do przeszkolenia (Grażyna Sontag)
Uchwała nr 5133/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Dominik)
Uchwała nr 5134/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Rudzka Teresa)
Uchwała nr 5135/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Bąk Tomasz)
Uchwała nr 5136/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5137/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Dudzińska)
Uchwała nr 5138/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jerzy Czyż)
Uchwała nr 5139/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marzena Sachajko)
Uchwała nr 5140/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Sobieszczański)
Uchwała nr 5141/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Czesak-Dudek)
Uchwała nr 5142/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Woliński)
Uchwała nr 5143/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Dąbała)
Uchwała nr 5144/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Sękowska-Kijko)
Uchwała nr 5145/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Wielgus)
Uchwała nr 5146/2013/6/RL A 13 - inna izba (Grzegorz Michalczewski)
Uchwała nr 5147/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5148/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5149/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5150/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5151/2013/6/RL A 13 - inna izba (Dominik Wyszyński)
Uchwała nr 5152/2013/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5153/2013/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5154/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 5155/2013/6/KK KK - Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć w SPZOZ MSW w Lublinie
Uchwała nr 5156/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym i Pododdziałem Urologicznym SPZOZ MSW w Lublinie, ul. Grenadierów 3
Uchwała nr 5157/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym SPZOZ MSW w Lublinie, ul. Grenadierów 3
Uchwała nr 5158/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krzysztof Sztorc)
Uchwała nr 5159/2013/6/RL A 13 - inna izba (Iga Iwanicka)
Uchwała nr 5160/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Zawirski)
Uchwała nr 5161/2013/6/RL A 13 - inna izba (Kamila Monia-Tutur)
Uchwała nr 5162/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Sawicki)

2013-01-22 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 428/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marta Sykała)
Zarządzenie nr 429/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Klaudia Markiewicz)
Zarządzenie nr 430/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Kisiel)
Zarządzenie nr 431/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Józef Szopiński)
Zarządzenie nr 432/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Daniela Misztal)

2013-01-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5163/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Anna Mazgaj)
Uchwała nr 5164/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w Stomatologicznym Centrum Klinicznym w Lublinie, ul. Karmelicka 7
Uchwała nr 5165/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Wójcik)
Uchwała nr 5166/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Wewnętrzno-Kardiologicznego w SPZOZ w Łukowie
Uchwała nr 5167/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Noworodkowego, Patologii Noworodka i Wcześniaków w SPZOZ w Łukowie
Uchwała nr 5168/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Kowalczyk-Czapczyńska)
Uchwała nr 5169/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jakub Janowski)
Uchwała nr 5170/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Gawęda)
Uchwała nr 5171/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Leszek Sobiech)
Uchwała nr 5172/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jacek Barański)
Uchwała nr 5174/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5175/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mahmoud Mala)
Uchwała nr 5176/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Żuk)
Uchwała nr 5177/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Legieć)
Uchwała nr 5178/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Daniela Misztal)
Uchwała nr 5179/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Izabela Wnuczek-Mazurek)
Uchwała nr 5180/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Szlązak)
Uchwała nr 5181/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Łazuka Lech)
Uchwała nr 5182/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Sidor Halina)
Uchwała nr 5183/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Jaśkiewicz)
Uchwała nr 5184/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Halina Sidor)
Uchwała nr 5185/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Bartkiewicz)
Uchwała nr 5186/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mariusz Drożdżyk)

2013-01-29 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 433/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Monika Dąbrowska)
Zarządzenie nr 434/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mateusz Zelik)
Zarządzenie nr 435/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Przemysław Pietrzyk)
Zarządzenie nr 436/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Michał Zuchora)
Zarządzenie nr 437/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Elżbieta Kopciowska)
Zarządzenie nr 438/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Natalia Kowalczyk)
Zarządzenie nr 439/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Mazur)
Zarządzenie nr 440/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Monika Wilk)
Zarządzenie nr 441/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Marian Matyńkowski)
Zarządzenie nr 442/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ewa Proć)

2013-01-29 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5187/2013/6/RL A 13 - inna izba (Adam Nowak)
Uchwała nr 5188/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Jerzy Mazur)
Uchwała nr 5189/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Monika Wilk)
Uchwała nr 5190/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Michał Rak)
Uchwała nr 5191/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Teresa Kwiatkowska)
Uchwała nr 5192/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Arkadiusz Radej)
Uchwała nr 5193/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Dmowska-Stecewicz)
Uchwała nr 5194/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5195/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bożena Maciejczak)
Uchwała nr 5196/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Urszula Gomółka)
Uchwała nr 5197/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Kiciński)
Uchwała nr 5198/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Karwatowska)
Uchwała nr 5199/2013/6/RL A 21 - duplikat pwz (Piotr Markiewicz)
Uchwała nr 5200/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Wiktor Sidorowicz)
Uchwała nr 5201/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Przytuła Gabriela)
Uchwała nr 5202/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Słowińska Elżbieta)
Uchwała nr 5203/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Sidor-Cieplińska Grażyna)
Uchwała nr 5204/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Stanisław Pojasek)
Uchwała nr 5205/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Pańczyk)
Uchwała nr 5206/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy