Prawo stanowione przez Izbę

2013-10-01 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 507/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Kuczyński)
Zarządzenie nr 508/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Aleksander Pawłowski)
Zarządzenie nr 509/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Woźniak)

2013-10-01 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6273/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Joanna Wojtaszko-Zubik)
Uchwała nr 6274/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Piotr Nosalski)
Uchwała nr 6275/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maria Grobelna)
Uchwała nr 6276/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Renata Pusiarska)
Uchwała nr 6277/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Michał Trojnar)
Uchwała nr 6278/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Olszewska)
Uchwała nr 6279/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Bożena Wieczerza-Wiater)
Uchwała nr 6280/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Bolesław Tomaszewski)
Uchwała nr 6281/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Izabela Wojtyniak)
Uchwała nr 6282/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marcin Kopieniak)
Uchwała nr 6283/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marcin Przybyła)
Uchwała nr 6284/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Inga Sułek-Przybyła)
Uchwała nr 6285/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Dariusz Koziara)
Uchwała nr 6286/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Grażyna Rybak-Drabik)
Uchwała nr 6287/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Agnieszka Proć)
Uchwała nr 6288/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Marta Gałka)
Uchwała nr 6289/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Natalia Hawryluk)
Uchwała nr 6290/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Bogumiła Wójtowicz)
Uchwała nr 6291/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mateusz Bilski)
Uchwała nr 6292/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Duszyńska)
Uchwała nr 6293/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Skwarek)
Uchwała nr 6294/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ryszard Bielak)
Uchwała nr 6295/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Barbara Szczepańska)
Uchwała nr 6296/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jadwiga Brzostowska-Szczepaniak)
Uchwała nr 6297/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Henryk Dacka)
Uchwała nr 6298/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Zbigniew Gawiński)
Uchwała nr 6299/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Barbara Fedoruk-Łosicka)
Uchwała nr 6300/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Danuta Grabowska-Tetyk)
Uchwała nr 6301/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Monika Garbacz)
Uchwała nr 6302/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Grażyna Dec-Lal)
Uchwała nr 6303/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6304/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Lesław Moniak)
Uchwała nr 6305/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Andrzej Kuczyński)
Uchwała nr 6306/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Daniel Figurski)
Uchwała nr 6307/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Mieczysław Kamiński)
Uchwała nr 6308/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Szumska-Tarłowska)
Uchwała nr 6309/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Kazjaka-Olszewska)
Uchwała nr 6310/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Mirosław Łazuka)
Uchwała nr 6311/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Lucyna Pietroń)
Uchwała nr 6312/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Robert Sak)
Uchwała nr 6313/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Wiśniewska)
Uchwała nr 6314/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Lidia Unifantowicz-Józefczak)
Uchwała nr 6315/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jan Świątkowski)
Uchwała nr 6316/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Hanna Zakrzewska)
Uchwała nr 6317/2013/6/RL A 13 - inna izba (Łukasz Tatara)
Uchwała nr 6318/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Kazimierz Burek)
Uchwała nr 6319/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Kamil Wilamowski)
Uchwała nr 6320/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maria Olszewska-Nowakiewicz)
Uchwała nr 6321/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Michał Łoziński)
Uchwała nr 6322/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Proc)
Uchwała nr 6323/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Agnieszka Madejska-Chudzik)
Uchwała nr 6324/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Iwona Żarnowska)
Uchwała nr 6325/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Kaczor)
Uchwała nr 6326/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Beata Janowska)
Uchwała nr 6327/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Teresa Rząd)
Uchwała nr 6328/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Łuczak-Gołacka)
Uchwała nr 6329/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jolanta Szymanek)
Uchwała nr 6330/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Tarkowska)
Uchwała nr 6331/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Aneta Figurska)
Uchwała nr 6332/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Michał Cieliński)
Uchwała nr 6333/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Joanna Filipiuk)
Uchwała nr 6334/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Katarzyna Sobieszek)
Uchwała nr 6335/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Joanna Szafranek)
Uchwała nr 6336/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Justyna Więckowska)
Uchwała nr 6337/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Monika Żbikowska)
Uchwała nr 6338/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Paweł Kuraszko)
Uchwała nr 6339/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Grabowski)
Uchwała nr 6340/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Georgy Orlov)
Uchwała nr 6341/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Szynkiewicz-Bałusz Teresa)
Uchwała nr 6342/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Zontek-Zając Anna)
Uchwała nr 6343/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Paulina Kaczmarczyk)
Uchwała nr 6344/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Magdalena Kwiatkowska)
Uchwała nr 6345/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Katarzyna Pisarczyk)
Uchwała nr 6346/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii SPZZOZ w Janowie Lubelskim
Uchwała nr 6347/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Paulina Wieczorek)
Uchwała nr 6348/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w SPZZOZ w Janowie Lubelskim
Uchwała nr 6349/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Rehabilitacji SPZZOZ w Janowie Lubelskim
Uchwała nr 6350/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Dziecięcego w SPZZOZ w Janowie Lubelskim
Uchwała nr 6351/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Przemysław Kopeć)

2013-10-02 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 269/2013/6/R w sprawie powołania Komisji Organizacyjno-Programowej XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 270/2013/6/R w sprawie wniosku do Rady Miasta Lublin o nadanie nazwy ulicy Kazimiery Litwiniukowej.

2013-10-08 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 510/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Weronika Pietrzyca)

2013-10-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6352/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Adrian Laszuk)
Uchwała nr 6353/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Paweł Pękalski)
Uchwała nr 6354/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Radosław Gnieciak)
Uchwała nr 6355/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Karczmarska-Łozińska)
Uchwała nr 6356/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Ewa Kuchta)
Uchwała nr 6357/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jolanta Goławska)
Uchwała nr 6358/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Tomasz Chodara)
Uchwała nr 6359/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Sobieszek)
Uchwała nr 6360/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Katarzyna Palikot-Michniak)
Uchwała nr 6361/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Kamila Szramowska)
Uchwała nr 6362/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Maria Kantor)
Uchwała nr 6363/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Andrzej Łukasik)
Uchwała nr 6364/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Edyta Szawuła)
Uchwała nr 6365/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Radosław Marciniak)
Uchwała nr 6366/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Dorota Błazucka-Klasura)
Uchwała nr 6367/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Elżbieta Słowik)
Uchwała nr 6368/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Jerzy Kuś)
Uchwała nr 6369/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Anna Skawińska)
Uchwała nr 6370/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6371/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Dzikowski)
Uchwała nr 6372/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Zofia Szedel-Misiewicz)
Uchwała nr 6373/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Natalia Hawryluk)
Uchwała nr 6374/2013/6/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Zamość - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6375/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 6376/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Uchwała nr 6377/2013/6/KK KK - Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Janowie Lubelskim
Uchwała nr 6379/2013/6/KK KK - Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologii Operacyjnej SPSK Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 6380/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologii z Ośrodkiem Kardiologii Interwencyjnej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej SPSK Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 6381/2013/6/KK KK - Położna Oddziałowa Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka SPSK Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 6382/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ortopedii i Traumatologii SPSK Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 6383/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urologii SPSK Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 6384/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Gastroenterologii, Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego SPSK Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 6385/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Pracowni Hemodynamiki, pracowni Elektrofizjologii, Pracowni Stymulatorowej SPSK Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 6386/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Przyklinicznej Przychodni Specjalistycznej SPSK Nr 4 w Lublinie

2013-10-15 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6387/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Bartosz Dziedzic)
Uchwała nr 6388/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Wiesław Jedliński)
Uchwała nr 6389/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Tomasz Jankowski)
Uchwała nr 6390/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Mariola Berek)
Uchwała nr 6391/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Kowalik)
Uchwała nr 6392/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krystyna Miksza)
Uchwała nr 6393/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Izabela Kossowska)
Uchwała nr 6394/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Urszula Kostyra)
Uchwała nr 6395/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Dariusz Osiński)
Uchwała nr 6396/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Julitta Szczepaniak)
Uchwała nr 6397/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Papierkowski)
Uchwała nr 6398/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jolanta Sowińska-Smętna)
Uchwała nr 6399/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Beata Łubianka)
Uchwała nr 6400/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Dariusz Szutko)
Uchwała nr 6401/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Teresa Smyk)
Uchwała nr 6402/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Barbara Stańczak)
Uchwała nr 6403/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Gerard Grossmann)
Uchwała nr 6404/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Tomasz Piekoś)
Uchwała nr 6405/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Karolina Maluga-Siek)
Uchwała nr 6406/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Cezary Skibiński)
Uchwała nr 6407/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Melaniuk)
Uchwała nr 6408/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Tadeusz Pelc)
Uchwała nr 6409/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jarosław Kusz)
Uchwała nr 6410/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Bożena Szepieniec)
Uchwała nr 6411/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Pożarowski)
Uchwała nr 6412/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Czechowski)
Uchwała nr 6413/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6414/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mariusz Kusz)
Uchwała nr 6415/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Magdalena Marzec)
Uchwała nr 6416/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Walczak)
Uchwała nr 6417/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Janik)
Uchwała nr 6418/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Natalia Michel-Chciuk)
Uchwała nr 6419/2013/6/KK Medyk A. Jakubiak M. Jakubiak sp. j. - potwierdzenie i wpis organizatora
Uchwała nr 6420/2013/6/KK Szkolenia Podyplomowe Unident - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6421/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Marta Zgierska)
Uchwała nr 6422/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Duszyńska)
Uchwała nr 6423/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Żbikowska)
Uchwała nr 6424/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Janowska)
Uchwała nr 6425/2013/6/RL A 13 - inna izba (Ewa Marzel)
Uchwała nr 6426/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Czop)
Uchwała nr 6427/2013/6/RL A 13 - inna izba (Katarzyna Pikulska)
Uchwała nr 6428/2013/6/RL A 13 - inna izba (Krzysztof Ratajczak)

2013-10-22 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 511/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marta Katarzyńska)

2013-10-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6429/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krystyna Kapyś)
Uchwała nr 6430/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6431/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych w formie grupowej - oświadczenie (Aleksander Wiśniewski, Agnieszka Wiśniewska)
Uchwała nr 6432/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Maciej Kwiatkowski)
Uchwała nr 6433/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Wiśniewska)
Uchwała nr 6434/2013/6/RL A 13 - inna izba (Grzegorz Pietras)
Uchwała nr 6435/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Karolina Tomaka)
Uchwała nr 6436/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Piotr Jaszuk)
Uchwała nr 6437/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jadwiga Wożakowska)
Uchwała nr 6438/2013/6/RL A 06 - cudzoziemiec po LEP (Panajot Xani)
Uchwała nr 6439/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Gapska)
Uchwała nr 6440/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Iwona Paśnik)
Uchwała nr 6441/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Kowalczyk)
Uchwała nr 6442/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Sylwia Pawłat)
Uchwała nr 6443/2013/6/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne - Sekcja Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo- Twarzowej - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6444/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6445/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6446/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6447/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6448/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6449/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6450/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 6451/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Magdalena Wawrzoszek)
Uchwała nr 6452/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Wożakowska Jadwiga)
Uchwała nr 6453/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Łyczak Anna)
Uchwała nr 6454/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Karski Tomasz)
Uchwała nr 6455/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Kukuła Ryszard)

2013-10-29 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6456/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Klepacki)
Uchwała nr 6457/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jacek Kopciewicz)
Uchwała nr 6458/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Monika Rusinek)
Uchwała nr 6459/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Dorota Milanowska)
Uchwała nr 6460/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krzysztof Pisz)
Uchwała nr 6461/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Magdalena Kuśmierczyk)
Uchwała nr 6462/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Włodzimierz Kostrzewa)
Uchwała nr 6463/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Bielecka)
Uchwała nr 6464/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Joanna Macech-Smużewska)
Uchwała nr 6466/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Grażyna Klenk-Jarząbek)
Uchwała nr 6467/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Barbara Wojewoda)
Uchwała nr 6468/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Narejko)
Uchwała nr 6469/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Tadeusz Markiewicz)
Uchwała nr 6470/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Iwona Dembicka)
Uchwała nr 6471/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Renata Chodań)
Uchwała nr 6474/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Rojowski)
Uchwała nr 6475/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jadwiga Gaj-Winkler)
Uchwała nr 6476/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Mariusz Rząd)
Uchwała nr 6478/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maria Kusz)
Uchwała nr 6486/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marzena Mierzicka)
Uchwała nr 6494/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marzena Pazik-Wolska)
Uchwała nr 6495/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Agnieszka Koman-Iżko)
Uchwała nr 6496/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Janina Marczyńska)
Uchwała nr 6497/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Barbara Kwiatoń)
Uchwała nr 6499/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Justyna Więckowska)
Uchwała nr 6503/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Wolański)
Uchwała nr 6507/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maria Abraszek)
Uchwała nr 6508/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jerzy Bednarski)
Uchwała nr 6509/2013/6/RL A 13 - inna izba (Yevhen Rutkovskyy)
Uchwała nr 6510/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Renata Nieznaj)
Uchwała nr 6513/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Dorosz)
Uchwała nr 6517/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Romaniuk)
Uchwała nr 6521/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Cirurgii Ogólnet, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego SP Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie
Uchwała nr 6524/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Adamiak-Ptasińska)
Uchwała nr 6525/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6526/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Wojda)
Uchwała nr 6527/2013/6/KK CRH Żagiel Med Sp. z o.o. spółka jawna - potwierdzenie i wpis organizatora
Uchwała nr 6528/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Politalska-Czerech)