Prawo stanowione przez Izbę

2013-12-03 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 2/2013/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Stępień)
Zarządzenie nr 3/2013/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Monika Garbacz)
Zarządzenie nr 4/2013/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Gabriela Wasak)
Zarządzenie nr 5/2013/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Nosalski)
Zarządzenie nr 6/2013/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Agnieszka Ciężki)
Zarządzenie nr 7/2013/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Dąbek)
Zarządzenie nr 8/2013/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Harpula)
Zarządzenie nr 9/2013/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paweł Harpula)
Zarządzenie nr 10/2013/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Proć)

2013-12-03 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 11/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Artur Iwaniak)
Uchwała nr 12/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wanda Kusa)
Uchwała nr 13/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Kusy)
Uchwała nr 14/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Zygo)
Uchwała nr 15/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Rejman)
Uchwała nr 16/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Gładysz)
Uchwała nr 17/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jakub Litwiński)
Uchwała nr 18/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jerzy Berbecki)
Uchwała nr 19/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Kamiński)
Uchwała nr 20/2013/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Arkadiusz Zawiślak)
Uchwała nr 21/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Malik)
Uchwała nr 22/2013/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Beata Drzas-Toporowska)
Uchwała nr 23/2013/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Bożenna Małecka)
Uchwała nr 24/2013/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - po stażu
Uchwała nr 25/2013/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jacek Skrzyński)
Uchwała nr 26/2013/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Zbigniew Łastowski)
Uchwała nr 27/2013/7/RL A 13 - inna izba (Monika Neć)
Uchwała nr 28/2013/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 29/2013/7/RL A 02 - po stażu PL (Eliza Ganczarska)
Uchwała nr 30/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Bujacki)
Uchwała nr 31/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dariusz Pachnia)
Uchwała nr 32/2013/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - odwieszenie (Anna Trojanowska-Wlizło)
Uchwała nr 33/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Mazurek)
Uchwała nr 34/2013/7/RL A 13 - inna izba (Przemysław Cieślak)
Uchwała nr 35/2013/7/KK Polskie Towarzystwo Alergologiczne - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 36/2013/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Jahołkowska Ewa)
Uchwała nr 37/2013/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 38/2013/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 39/2013/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 40/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewelina Misiakowska)
Uchwała nr 41/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Murwan Hassan)
Uchwała nr 42/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kinga Kądziołka)
Uchwała nr 43/2013/7/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Houssemeddine Jeridi)
Uchwała nr 44/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aneta Urbańska)
Uchwała nr 45/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Chruściel)
Uchwała nr 46/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Bukowski)
Uchwała nr 47/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Suchecki)

2013-12-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 48/2013/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Koziara)
Uchwała nr 49/2013/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Stanisław Starzyński)
Uchwała nr 50/2013/7/RL A 13 - inna izba (Iwona Kasner)
Uchwała nr 51/2013/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Lidia Kościółko-Fałkowska)
Uchwała nr 52/2013/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Kołodyńska)
Uchwała nr 53/2013/7/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Oumar Ba)
Uchwała nr 54/2013/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jacek Dacko)
Uchwała nr 55/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewelina Flis)
Uchwała nr 56/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jadwiga Kucyk)
Uchwała nr 57/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Sekrecka)
Uchwała nr 58/2013/7/PP Kontrola podmiotów (Agnieszka Kuchta)
Uchwała nr 59/2013/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 60/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wiesława Krystosik-Matysiak)
Uchwała nr 61/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Łyś)
Uchwała nr 62/2013/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Starzyński Stanisław)
Uchwała nr 63/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dariusz Surdyka)
Uchwała nr 64/2013/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Waga Elżbieta)
Uchwała nr 65/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Łyżwa)
Uchwała nr 66/2013/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Rak vel Raczyński Jacek)
Uchwała nr 67/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grażyna Polak-Kocon)
Uchwała nr 68/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Szymon Brzósko)
Uchwała nr 69/2013/7/RL A 12 - W-6 (Agnieszka Słabczyńska)
Uchwała nr 70/2013/7/RL A 14 - zobowiązanie do przeszkolenia (Agnieszka Słabczyńska)
Uchwała nr 71/2013/7/RL A 13 - inna izba (Katarzyna Trybusiewicz)
Uchwała nr 72/2013/7/KK Polskie Towarzystwo Ortodontyczne Lubelskie Koło Regionalne - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 73/2013/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 74/2013/7/RL A 13 - inna izba (Aleksandra Krzewska)
Uchwała nr 75/2013/7/RL A 13 - inna izba (Łukasz Zadka)

2013-12-17 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 11/2013/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Raszczepkin)
Zarządzenie nr 12/2013/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Alicja Wujec)
Zarządzenie nr 13/2013/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dominik Lewicki)
Zarządzenie nr 14/2013/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Natalia Michel-Chciuk)
Zarządzenie nr 15/2013/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Lucjan Kurylcio)
Zarządzenie nr 16/2013/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Zdzisław Zawilski)
Zarządzenie nr 17/2013/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Halina Hasek-Borowiec)
Zarządzenie nr 18/2013/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jakub Pado)
Zarządzenie nr 19/2013/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksander Bożek)
Zarządzenie nr 20/2013/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Marek Bortacki)
Zarządzenie nr 21/2013/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Owarzany)
Zarządzenie nr 22/2013/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Daniel Kukawski)
Zarządzenie nr 23/2013/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Danuta Welik)
Zarządzenie nr 24/2013/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Eliasz Minkiewicz)
Zarządzenie nr 25/2013/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Mariusz Kraszewski)
Zarządzenie nr 26/2013/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Barbara Skrobiszewska-Biernacka)
Zarządzenie nr 27/2013/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Barbara Walczak-Kasperska)

2013-12-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 76/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Maksymiuk)
Uchwała nr 77/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Wojda)
Uchwała nr 78/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Pardak)
Uchwała nr 79/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Mosiewicz)
Uchwała nr 80/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Witold Budny)
Uchwała nr 81/2013/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Jerzy Raszczepkin)
Uchwała nr 82/2013/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 83/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Paszczyk)
Uchwała nr 84/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Wilczek)
Uchwała nr 85/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jerzy Mosiewicz)
Uchwała nr 86/2013/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Anna Petri)
Uchwała nr 87/2013/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Janusz Pasternak)
Uchwała nr 88/2013/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Litka)
Uchwała nr 89/2013/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Iwona Steciuk-Mazur)
Uchwała nr 90/2013/7/RL A 01 - ograniczone (Kamil Pielaszkiewicz)
Uchwała nr 91/2013/7/RL A 13 - inna izba (Kajetan Mazurek)
Uchwała nr 92/2013/7/RL A 13 - inna izba (Elwira Kuriga)
Uchwała nr 93/2013/7/RL A 13 - inna izba (Agata Chromińska)
Uchwała nr 94/2013/7/KK skierowanie lekarzy na staż w WSS w Lublinie, Al. Kraśnicka 100
Uchwała nr 95/2013/7/RL A 13 - inna izba (Joanna Czyż)
Uchwała nr 96/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Waliwender-Krawczyk)
Uchwała nr 97/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Studenna)
Uchwała nr 98/2013/7/KK KK - Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Uchwała nr 99/2013/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Ukalska)

2013-12-18 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 1/2013/7/R w sprawie ustalenia liczby członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej VII kadencji
Uchwała nr 2/2013/7/R w sprawie zatwierdzenia przewodniczących delegatur Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 3/2013/7/R w sprawie zwołania XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 4/2013/7/R w sprawie powołania Komisji Organizacyjno-Programowej XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 5/2013/7/R w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w I połowie 2014 roku.