Prawo stanowione przez Izbę

2013-02-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 443/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Kazimierz Klocek)
Zarządzenie nr 444/2013/6/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Maria Rydzak)
Zarządzenie nr 445/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Iryna Kozinska)
Zarządzenie nr 446/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Włodzimierz Maślanka)

2013-02-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5207/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Kułak-Łuszczak)
Uchwała nr 5208/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5209/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sławomir Wojtaszko)
Uchwała nr 5210/2013/6/RL A 21 - duplikat pwz (Urszula Wiater)
Uchwała nr 5211/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Soroka-Wojtaszko)
Uchwała nr 5212/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Kurzepa)
Uchwała nr 5213/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aneta Wnuk)
Uchwała nr 5214/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krystyna Jówko-Kozioł)
Uchwała nr 5215/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Janusz Goch)
Uchwała nr 5216/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Justyna Drożyńska)
Uchwała nr 5217/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Edward Łygan)
Uchwała nr 5218/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Bożena Gieroś-Kwiatkowska)
Uchwała nr 5219/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Bożena Szczepaniuk)
Uchwała nr 5220/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grzegorz Nowak)
Uchwała nr 5221/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Łukasz Czupkałło, Maryla Kozicka-Czupkałło)
Uchwała nr 5222/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Urszula Barszcz)
Uchwała nr 5223/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Niewęgłowska)
Uchwała nr 5224/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Jan Rybak)
Uchwała nr 5225/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Trojnar)
Uchwała nr 5226/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Rucińska Mariola)
Uchwała nr 5227/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Zgardzińska Barbara)
Uchwała nr 5228/2013/6/KK KK - Zastępca dyrektora ds. lecznictwa w SPZZOZ w Janowie Lubelskim
Uchwała nr 5229/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Petryna Wiesław)
Uchwała nr 5230/2013/6/KK Oddział Kardiologiczny SP ZOZ w Świdniku - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5231/2013/6/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5232/2013/6/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5233/2013/6/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5234/2013/6/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5235/2013/6/KK Edudent Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5236/2013/6/KK Edudent Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5237/2013/6/KK Edudent Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5238/2013/6/KK Edudent Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5239/2013/6/KK Edudent Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5240/2013/6/KK Centrum Doskonalenia Zawodowego Kadr Medycznych s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5241/2013/6/KK Centrum Doskonalenia Zawodowego Kadr Medycznych s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5242/2013/6/KK Centrum Doskonalenia Zawodowego Kadr Medycznych s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5243/2013/6/KK Centrum Doskonalenia Zawodowego Kadr Medycznych s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5246/2013/6/KK KK - Zastęca Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zamościu

2013-02-06 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 257/2013/6/R w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu na rok 2013
Uchwała nr 258/2013/6/R w sprawie przyznania Dyplomu Laur Medyczny
Uchwała nr 259/2013/6/R w sprawie wyboru firmy przeprowadzajecej wysyłkę ną na potrzeby wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej

2013-02-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5252/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krystyna Krajewska)

2013-02-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 447/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Bronisław Prystupa)
Zarządzenie nr 448/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Krzysztof Flis)
Zarządzenie nr 449/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Nina Rubicz)
Zarządzenie nr 450/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Spaczyńska-Boczar)
Zarządzenie nr 451/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Krzysztof Boczar)
Zarządzenie nr 452/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisław Skawiński)

2013-02-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5244/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Piotr Gromek)
Uchwała nr 5245/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Joanna Klucha)
Uchwała nr 5247/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Łękawa-Ilczuk)
Uchwała nr 5248/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5249/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Adamczyk-Korbel)
Uchwała nr 5250/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Ignatiuk)
Uchwała nr 5251/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Alicja Struska)
Uchwała nr 5253/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Jakubowski)
Uchwała nr 5254/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Bronisław Prystupa)
Uchwała nr 5255/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jan Zaciura)
Uchwała nr 5256/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marian Alikowski)
Uchwała nr 5257/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSK Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16
Uchwała nr 5258/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w Gabinecie Stomatologicznym w Biłgoraju , ul. Sienkiewicza 13a
Uchwała nr 5259/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Sarna-Boś)
Uchwała nr 5260/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Zaciura Jan)
Uchwała nr 5261/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Jówko-Kozioł Krystyna)
Uchwała nr 5262/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Czornyj Jerzy)
Uchwała nr 5263/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Paszek Grażyna)
Uchwała nr 5264/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Marzec)
Uchwała nr 5265/2013/6/KK NZOZ Famil - Med Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5266/2013/6/KK Oddział Okulistyczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu- potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5267/2013/6/KK NZOZ Sanodent s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5268/2013/6/KK NZOZ Medimed Sp. z o.o.Przychodnia Lekarza Rodzinnego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5269/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 5274/2013/6/KK Polskie Towarzystwo Stomatologicze Oddział Lublin-odmowa uznania spelnienia wymogów

2013-02-19 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 453/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Trybusiewicz)
Zarządzenie nr 454/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksander Kręblewski)
Zarządzenie nr 455/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Judyta Wiech-Kręblewska)
Zarządzenie nr 456/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Cygankiewicz)

2013-02-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5270/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSK Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16
Uchwała nr 5271/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w Stomatologicznym Centrum klinicznym U. M. w Lublinie, ul. Karmelicka 7
Uchwała nr 5272/2013/6/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Viktor Pinchuk)
Uchwała nr 5273/2013/6/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Andrii Lis)
Uchwała nr 5275/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Adam Nowak)
Uchwała nr 5276/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wiesław Dubielis)
Uchwała nr 5277/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bogusław Wach)
Uchwała nr 5278/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Madoń)
Uchwała nr 5279/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Renata Zbyszyńska)
Uchwała nr 5280/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Konrad Janicki)
Uchwała nr 5281/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Zuzanna Baraś)
Uchwała nr 5282/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Król)

2013-02-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5283/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Kapusta)
Uchwała nr 5284/2013/6/RL A 21 - duplikat pwz (Karolina Trzaskowska)
Uchwała nr 5285/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Tchórz)
Uchwała nr 5286/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Czuczwar)
Uchwała nr 5287/2013/6/RL A 12 - W-6 (Bolesław Korbel)
Uchwała nr 5288/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Daniel Domański)
Uchwała nr 5289/2013/6/KK KK - Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ MSW w Lublinie, ul. Grenadierów 3
Uchwała nr 5290/2013/6/RL A 14 - zobowiązanie do przeszkolenia (Bolesław Korbel)
Uchwała nr 5291/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Teresa Partyka)
Uchwała nr 5292/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym w SPZOZ MSW w Lublinie, ul. Grenadierów 3
Uchwała nr 5293/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym i Pododdziałem Urologicznym w SPZOZ MSW w Lublinie, ul. Grenadierów 3
Uchwała nr 5294/2013/6/RL A 12 - W-6 (Ireneusz Drożak)
Uchwała nr 5295/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5296/2013/6/RL A 14 - zobowiązanie do przeszkolenia (Ireneusz Drożak)
Uchwała nr 5297/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Kulik)
Uchwała nr 5298/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Eleonora Sas-Gontarz)
Uchwała nr 5299/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Paweł Dybciak)
Uchwała nr 5300/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Sokolińska-Ciołko)
Uchwała nr 5301/2013/6/KK Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego SP ZOZ w Lublinie – Szkoła Ratownictwa Medyczno - Sanitarnego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5302/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Drygiel)
Uchwała nr 5303/2013/6/KK Paiz Konsulting Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5304/2013/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5305/2013/6/KK Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych Lubelski Oddział Regionalny - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5306/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Dyba Stefan)
Uchwała nr 5307/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Cygańczuk Tadeusz)
Uchwała nr 5308/2013/6/KK Dział Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ MSW w Lublinie - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5309/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Alikowski Marian)
Uchwała nr 5310/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5311/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Łuszczewska Aleksandra)
Uchwała nr 5312/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Zawistowska Danuta)
Uchwała nr 5313/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSK Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8
Uchwała nr 5314/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż I Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie, Al. Racławickie 23
Uchwała nr 5315/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSK Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16
Uchwała nr 5316/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5317/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bohdan Rakowski)
Uchwała nr 5318/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5319/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5320/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 5321/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 5322/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Zofia Szedel-Misiewicz)
Uchwała nr 5323/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jakub Macech)
Uchwała nr 5324/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wojciech Kwaśniewski)