Prawo stanowione przez Izbę

2013-03-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 457/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Cezary Mazurkiewicz)
Zarządzenie nr 458/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Wanda Raszeja-Domańska)
Zarządzenie nr 459/2013/6/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Jolanta Składowska)
Zarządzenie nr 460/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Elżbieta Zgnilec)
Zarządzenie nr 461/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Adolf Kunaszewski)

2013-03-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5325/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5326/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Arkadiusz Maziarz)
Uchwała nr 5327/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Cezary Mazurkiewicz)
Uchwała nr 5328/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Urszula Romanowska)
Uchwała nr 5329/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Magdalena Ropka)
Uchwała nr 5330/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Jadwiga Fil)
Uchwała nr 5331/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologii w SP szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Uchwała nr 5332/2013/6/KK KK - Pielęgniarka OddziałowaStacji Dializ Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Uchwała nr 5333/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Koziara Zygmunt)
Uchwała nr 5334/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Anna Petruk)
Uchwała nr 5335/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Fabjan)
Uchwała nr 5336/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Zgórski)
Uchwała nr 5337/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Renata Szewczak)
Uchwała nr 5338/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Opalińska)
Uchwała nr 5339/2013/6/KK Wojewódzka Przychodnia Stomatologicznsa SP ZOZ w Lublinie - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5340/2013/6/KK Fundacja Twórczych Kobiet - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5341/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Woźnica Elżbieta)
Uchwała nr 5342/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy

2013-03-06 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 260/2013/6/R w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej z rok 2012
Uchwała nr 261/2013/6/R w sprawie ustalenia liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy
Uchwała nr 262/2013/6/R w sprawie zmiany uchwały Nr 146/2010/6/R ORL z dnia 17 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Socjalno - Bytowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

2013-03-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 462/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Alicja Matuszyk)
Zarządzenie nr 463/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Ewa Cisłowska-Krakowska)

2013-03-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5343/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Pietruczuk-Niedziałek)
Uchwała nr 5344/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5345/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Petelicka-Zięba)
Uchwała nr 5346/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Justyna Podlodowska)
Uchwała nr 5347/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Iwona Pyda-Pasztelan)
Uchwała nr 5348/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Rajewska-Durda)
Uchwała nr 5349/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Wołoszyn)
Uchwała nr 5350/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Rudko-Walczak Lidia)
Uchwała nr 5351/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Starmach Janina)
Uchwała nr 5352/2013/6/KK Fundacja Twórczych Kobiet - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5353/2013/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5354/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5355/2013/6/KK Polskie Towarzystwo Ortodontyczne Lubelskie Koło Regionalne - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5356/2013/6/KK Porozumienie Lekarzy Stomatologów Pracujących w Szkolnych Gabinetach w Lublinie - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5357/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 5358/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 5359/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewelina Wawryk-Gawda)

2013-03-19 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 464/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ewa Zawiślak)
Zarządzenie nr 465/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Konrad Gruss)

2013-03-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5360/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bogusław Brzozowicz)
Uchwała nr 5361/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Czajka-Bełz)
Uchwała nr 5362/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dariusz Juchnowicz)
Uchwała nr 5363/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Jakiewicz-Bajorek Edyta)
Uchwała nr 5364/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Dyba Stefan)
Uchwała nr 5365/2013/6/PP Wizytacja praktyki zawodowej(Jarosław Petryszyn)
Uchwała nr 5366/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Iga Nowogrodzka)
Uchwała nr 5367/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grażyna Sawiniec-Puźniak)
Uchwała nr 5368/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Garwolińska-Dziurawiec)
Uchwała nr 5369/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Halina Bień)
Uchwała nr 5370/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Zalewska-Dybciak)
Uchwała nr 5371/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Mizerski)
Uchwała nr 5372/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Zakrzewski)
Uchwała nr 5373/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Franciszek Jaszczuk)
Uchwała nr 5374/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5375/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Goroszkiewicz-Kaczanowska)
Uchwała nr 5376/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Gustaw)
Uchwała nr 5377/2013/6/RL A 21 - duplikat pwz (Joanna Goroszkiewicz-Kaczanowska)
Uchwała nr 5378/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Lidia Kicińska)

2013-03-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5379/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Aleksandra Zawiślak)
Uchwała nr 5380/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Tomasz Płucienniczak)
Uchwała nr 5381/2013/6/KK Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Okulistycznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5382/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5383/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5384/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5385/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5386/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5389/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5390/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5391/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5392/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5393/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
Uchwała nr 5394/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
Uchwała nr 5395/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pulmonologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
Uchwała nr 5396/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologicznego i Udarowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
Uchwała nr 5397/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urazowo - Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
Uchwała nr 5398/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego I z Pododdziałem Endokrynologicznym i Hematologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
Uchwała nr 5399/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Zams)
Uchwała nr 5400/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grzegorz Popczak)
Uchwała nr 5401/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jarosław Grochowski)
Uchwała nr 5402/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Pikuła)
Uchwała nr 5403/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5404/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Justyna Godzisz-Wróbel)
Uchwała nr 5405/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksander Nurski)
Uchwała nr 5406/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Eugenia Nagietowicz)
Uchwała nr 5407/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jacek Latawiec)
Uchwała nr 5408/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Sus)
Uchwała nr 5409/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Krystyna Miksza)
Uchwała nr 5410/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Nazarewicz)
Uchwała nr 5411/2013/6/RL A 12 - W-6 (Marek Pitucha)
Uchwała nr 5412/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Dudek)
Uchwała nr 5413/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Teresa Dobrzańska-Pielichowska)
Uchwała nr 5414/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Woźniak Anna)
Uchwała nr 5415/2013/6/RL A 14 - zobowiązanie do przeszkolenia (Marek Pitucha)
Uchwała nr 5416/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy