Prawo stanowione przez Izbę

2013-04-02 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 466/2013/6/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Monika Wójcik)
Zarządzenie nr 467/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Władysława Foremska)

2013-04-02 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5417/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz)
Uchwała nr 5418/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Łacek)
Uchwała nr 5419/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5420/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Justyna Kozińska)
Uchwała nr 5421/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Mańko)
Uchwała nr 5422/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sylwia Cichosz)
Uchwała nr 5423/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Dronka)
Uchwała nr 5424/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Patrycja Kozak)
Uchwała nr 5425/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Panek Marek)
Uchwała nr 5426/2013/6/KK 03 - potwierdzenie spełnienia warunków - MIP Pharma Polska Sp. z o. o., ul. Orzechowa 5, Gdańsk
Uchwała nr 5427/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura ( Lackorzyńska-Panek Anna)
Uchwała nr 5428/2013/6/KK 03 - potwierdzenie spełnienia warunków MIP Pharma Polska Sp. z o. o., ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk
Uchwała nr 5429/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sławomir Sadkowski)
Uchwała nr 5430/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Nowogrodzki Grzegorz)
Uchwała nr 5431/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Norbert Grząśko)
Uchwała nr 5432/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Magdalena Jakubowska)
Uchwała nr 5433/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Paulina Puźniak)
Uchwała nr 5434/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Katarzyna Mišić)
Uchwała nr 5435/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Dacko)
Uchwała nr 5436/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Kruk Rafał)
Uchwała nr 5437/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Wyszyńska)
Uchwała nr 5438/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Rozegnał-Madej)
Uchwała nr 5439/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Władysława Foremska)
Uchwała nr 5440/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Elżbieta Kutarska)

2013-04-03 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 263/2013/6/R o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy

2013-04-09 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 468/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Teresa Filipkowska)
Zarządzenie nr 469/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Mirosław Nagietowicz)
Zarządzenie nr 470/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Zygmunt Komor)

2013-04-09 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5441/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Ewa Persona-Kartaszyńska)
Uchwała nr 5442/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Kinga Kądziołka)
Uchwała nr 5443/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa V Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Pododdziałem Chirurgii Jednego Dnia oraz Blokiem Operacyjnym w Centrum Onkologii Ziemii Lubelskiej w Lublinie
Uchwała nr 5444/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Kazimierz Ćwierz)
Uchwała nr 5445/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Agnieszka Mojsym)
Uchwała nr 5446/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Eugeniusz Sapuła)
Uchwała nr 5447/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Aleksandra Chwalewska)
Uchwała nr 5448/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Połecka-Szysz)
Uchwała nr 5449/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Piotr Łyjak)
Uchwała nr 5450/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5451/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jarosław Niedziałek)
Uchwała nr 5452/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Frąszczak)
Uchwała nr 5453/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Larysa Bezniakow)
Uchwała nr 5454/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Guślińska-Orzędała)
Uchwała nr 5455/2013/6/RL A 16 - stwierdzenie przeszkolenia (Dmitri Davydov)
Uchwała nr 5456/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Węglin Medical w Lublinie, ul. Rzemieślnicza 1
Uchwała nr 5457/2013/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5458/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Agnieszka Wawrzecka)
Uchwała nr 5459/2013/6/KK MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5460/2013/6/KK MED 4 Sp. z o.o. - potwierdzenie i wpis organizatora
Uchwała nr 5461/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 5462/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Arkadiusz Knysz)
Uchwała nr 5463/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Kazimiera Mackiewicz-Policzkiewicz)
Uchwała nr 5464/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Mańkowska-Ćwik)

2013-04-16 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 471/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Alojzy Stadnik)
Zarządzenie nr 472/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Papara-Lubieniecka)

2013-04-16 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5465/2013/6/PP Wizytacja praktyki zawodowej (Arkadii Terletskyi)
Uchwała nr 5466/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jacek Barczyk)
Uchwała nr 5467/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Lucyna Wróblewska-Grabowska)
Uchwała nr 5468/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Mizura)
Uchwała nr 5469/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Białek)
Uchwała nr 5470/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Bukowska)
Uchwała nr 5471/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Dański)
Uchwała nr 5472/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5473/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologicznego SPWSS w Chełmie
Uchwała nr 5474/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pulmonologicznego SPZOZ w Krasnymstawie
Uchwała nr 5475/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziecięcego w SPZOZ w Krasnymstawie
Uchwała nr 5476/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZOZ w Krasnymstawie
Uchwała nr 5477/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego SPZOZ w Krasnymstawie
Uchwała nr 5478/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Lucyna Szymańska-Żołądek)
Uchwała nr 5479/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Denisiuk Krzysztof)
Uchwała nr 5480/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Jaklińska Teresa)
Uchwała nr 5481/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Kądziołka Kinga)
Uchwała nr 5482/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Zioło)
Uchwała nr 5483/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Przesmycki Krzysztof)
Uchwała nr 5484/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Katarzyna Wnuk-Łyjak)
Uchwała nr 5485/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Stefaniak)
Uchwała nr 5486/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Grzechuła)

2013-04-20 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała nr 1/2013/6/R w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Apel nr 1/2013/6/R do Ministra Zdrowia o zmianę rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Stanowisko nr 1/2013/6/R w sprawie zmian w ochronie zdrowia
Uchwała nr 2/2013/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za rok 2012
Apel nr 2/2013/6/R w sprawie przekazania pod obrady Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie wniosku o zwrócenie się do Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa o przedstawienie sytuacji finansowej szpitali i oddziałów szpitalnych znajdujących się na obszarze województwa...
Uchwała nr 3/2013/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2012
Uchwała nr 4/2013/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2012 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej
Uchwała nr 5/2013/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2012
Uchwała nr 6/2013/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2012
Uchwała nr 7/2013/6/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2012
Uchwała nr 8/2013/6/R w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2013

2013-04-23 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 473/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Iwona Wartacz)
Zarządzenie nr 474/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aneta Nowakowska)
Zarządzenie nr 475/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mariusz Stram)
Zarządzenie nr 476/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Konrad Baum)

2013-04-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5487/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Regina Wojecka-Gieroba)
Uchwała nr 5488/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Piotr Słabek)
Uchwała nr 5489/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5490/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Wach)
Uchwała nr 5491/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Szmygin)
Uchwała nr 5492/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Waldemar Golan)
Uchwała nr 5493/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sławomir Mańdziuk)
Uchwała nr 5494/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ryszard Goliszek)
Uchwała nr 5495/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Przybylska Teresa)
Uchwała nr 5496/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Spoz Zbigniew)
Uchwała nr 5497/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Marczak-Jaśkiewicz Helena)
Uchwała nr 5498/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jerzy Lipka)
Uchwała nr 5499/2013/6/KK Szkolenia Podyplomowe Unident - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5500/2013/6/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Zamość - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5501/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Romuald Krupa)
Uchwała nr 5502/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Chaberko-Koślacz Aleksnadra)
Uchwała nr 5503/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Babula Danuta)
Uchwała nr 5504/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Król)
Uchwała nr 5505/2013/6/KK Pracownia Pozytywnych Zmian - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5506/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5507/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5508/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5509/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5510/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5511/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5512/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5513/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5514/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5515/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 5516/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 5517/2013/6/KK Gostromed Rem Sp. z o.o. - potwierdzenie i wpis organizatora

2013-04-30 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5518/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krzysztof Modrzewski)
Uchwała nr 5519/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Grzegorz Pietras)
Uchwała nr 5520/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Waldemar Kasprowicz)
Uchwała nr 5521/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maria Kwiecień-Korycińska)
Uchwała nr 5522/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Stefania Hać)
Uchwała nr 5523/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5524/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - odwieszenie (Elżbieta Zgórska)
Uchwała nr 5525/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Ogonowska-Kobusiewicz Maria)
Uchwała nr 5526/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Sokołowski Jerzy)
Uchwała nr 5527/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Jasiński Henryk)
Uchwała nr 5528/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Domańska-Glonek Ewa)
Uchwała nr 5529/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Iwonna Żelazowska-Cieślińska)
Uchwała nr 5530/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Szczuka)
Uchwała nr 5531/2013/6/KK zatwierdzenie osób do przeprowadzenia wykładów w zakresie bioetyki i prawa medycznego dla lekarzy stażystów rocznika 2012/2013
Uchwała nr 5532/2013/6/KK zatwierdzenie osób do przeprowadzenia sprawdzianu z bioetyki i prawa medycznego lekarzy stażystów rocznika 2012/2013
Uchwała nr 5533/2013/6/RL A 21 - duplikat pwz (Marek Isański)
Uchwała nr 5534/2013/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5535/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5536/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5537/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5538/2013/6/KK Polskie Towarzystwo Farmakologiczne - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5539/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 5540/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy