Prawo stanowione przez Izbę

2013-05-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5541/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Lenart-Lipińska)
Uchwała nr 5542/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Adam Krajewski)
Uchwała nr 5543/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Nycz-Krajewska)
Uchwała nr 5544/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Zbigniew Wlaź)
Uchwała nr 5545/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jacek Sołtys)
Uchwała nr 5546/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jolanta Tomasiak)
Uchwała nr 5547/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jerzy Berbecki)
Uchwała nr 5548/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Gustaw)
Uchwała nr 5549/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Węgrzyn-Bąk)
Uchwała nr 5550/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wojciech Kusz)
Uchwała nr 5551/2013/6/KK w sprawie ubiegania się o dotację NRL na organizację doskonalenia zawodowego oraz upoważnienie Prezesa ORL
Uchwała nr 5552/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 5553/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 5554/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2013-05-08 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 265/2013/6/RL w sprawie uzupełnienia listy rekomendowanych kandydatów na lekarzy sądowych (Grzegorz Sochaczewski)
Uchwała nr 266/2013/6/R w sprawie zwołania XXXIII Sprawozdawczo - Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 267/2013/6/R w sprawie zmiany regulaminu Komisji Socjalno-Bytowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

2013-05-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5555/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marek Jakubowski)
Uchwała nr 5556/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Kocińska)
Uchwała nr 5557/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Khoury)
Uchwała nr 5558/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Agnieszka Lasek)
Uchwała nr 5559/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5560/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Emilia Bielecka)
Uchwała nr 5561/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Turżańska)
Uchwała nr 5562/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Kowalczyk)
Uchwała nr 5563/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Sokołowska-Wójcik)
Uchwała nr 5564/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewelina Pyszniak)
Uchwała nr 5565/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Danuta Berlińska)
Uchwała nr 5566/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Adam Nogalski)
Uchwała nr 5567/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Bar)
Uchwała nr 5568/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Justyna Klempka)
Uchwała nr 5569/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Gerkowicz)
Uchwała nr 5570/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5571/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5572/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5573/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5574/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Borkowski Wojciech)
Uchwała nr 5575/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5576/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5577/2013/6/KK Gastromed Rem Sp. z o.o.- potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5578/2013/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5579/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Furtak-Struska)
Uchwała nr 5580/2013/6/KK Meditrans Sp. z o.o. Sp. komandytowa - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5581/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 5582/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Kozak-Czuchańska)

2013-05-21 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 477/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Płucienniczak)
Zarządzenie nr 478/2013/6/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Elżbieta Leszczyńska)

2013-05-21 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5583/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5584/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Eugeniusz Sobieszczański)
Uchwała nr 5585/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grażyna Orłowska-Kowalik)
Uchwała nr 5586/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aneta Ożóg)
Uchwała nr 5587/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jerzy Łączka)
Uchwała nr 5588/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karol Unifantowicz)
Uchwała nr 5589/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Urban Bożena)
Uchwała nr 5590/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Denkowska-Kostka Małgorzata)
Uchwała nr 5591/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Pinchuk Viktor)
Uchwała nr 5592/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Ziętecka-Sacewicz Bogumiła)
Uchwała nr 5593/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Bartosińska)
Uchwała nr 5594/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Barbara Walkiewicz)
Uchwała nr 5595/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Grzebalska)
Uchwała nr 5596/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jarosław Miech)
Uchwała nr 5597/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Norbert Łazuka)
Uchwała nr 5598/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Pomarańska)
Uchwała nr 5599/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Małgorzata Kuroczko, Witold Kuroczko)
Uchwała nr 5600/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Wielosz Marian)
Uchwała nr 5601/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Wojciech Skowroński)
Uchwała nr 5602/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Janicki)
Uchwała nr 5603/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Jerzy Kuś)
Uchwała nr 5604/2013/6/KK Oddział Okulistyczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu- potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5605/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy

2013-05-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5606/2013/6/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Larysa Kędzierawska)
Uchwała nr 5607/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Izabela Dymanowska-Dyjak)
Uchwała nr 5608/2013/6/RL A 16 - stwierdzenie przeszkolenia (Anna Sikorska)
Uchwała nr 5609/2013/6/RL A 16 - stwierdzenie przeszkolenia (Agnieszka Wiak)
Uchwała nr 5610/2013/6/RL A 16 - stwierdzenie przeszkolenia (Artur Pucuła)
Uchwała nr 5611/2013/6/RL A 04 - kwalifikacje formalne (Joanna Nowak)
Uchwała nr 5622/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Renata Miotła)
Uchwała nr 5623/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5624/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Mazur)
Uchwała nr 5625/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Teresa Siurek)
Uchwała nr 5626/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Grzegorz Moroz)
Uchwała nr 5627/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Grażyna Puchalska)
Uchwała nr 5628/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Dorota Szokalewicz-Kraczek)
Uchwała nr 5629/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Lewkowicz)
Uchwała nr 5630/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Żurawski)