Prawo stanowione przez Izbę

2013-06-04 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5612/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego VIII Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
Uchwała nr 5613/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego V Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
Uchwała nr 5614/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Ogólnego VII Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
Uchwała nr 5615/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego VI Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
Uchwała nr 5616/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego IV Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
Uchwała nr 5617/2013/6/KK KK - Ordynator OddziałuPsychogeriatrycznego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
Uchwała nr 5618/2013/6/KK KK - Ordynator Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
Uchwała nr 5619/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
Uchwała nr 5620/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Detoksykacyjnego dla Narkomanów Szpitala Neuropsychhiatrycznego w Lublinie
Uchwała nr 5621/2013/6/KK KK - Ordynator w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Łysołajach
Uchwała nr 5631/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Kamiński)
Uchwała nr 5632/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Zespołu Poradni Specjalistycznych Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie
Uchwała nr 5633/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Artur Czekierdowski, Danuta Czekierdowska)
Uchwała nr 5634/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Mohammad Al Naal)
Uchwała nr 5635/2013/6/RL A 12 - W-6 (Włodzimierz Kołaczyński)
Uchwała nr 5636/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Balicka Bożena)
Uchwała nr 5637/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Korbel Bolesław)
Uchwała nr 5638/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5639/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Drop Barbara)
Uchwała nr 5640/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5641/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5642/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Kruk Teresa)
Uchwała nr 5643/2013/6/KK Polskie Towarzystwo Ortodontyczne Lubelskie Koło Regionalne - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5644/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5645/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5646/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 5647/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 5648/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5649/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Bałchan)
Uchwała nr 5650/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Henryka Karwacka-Mazurek)
Uchwała nr 5651/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Chustecka)
Uchwała nr 5652/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 5653/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy

2013-06-05 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 268/2013/6/R w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w II połowie 2013 roku.

2013-06-11 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 479/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Wiesław Czechowski)

2013-06-11 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5654/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Szubiczuk)
Uchwała nr 5655/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Katarzyna Spychalska)
Uchwała nr 5656/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Justyna Miękina)
Uchwała nr 5657/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Kalisz)
Uchwała nr 5658/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Kalinowska)
Uchwała nr 5659/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
Uchwała nr 5660/2013/6/KK KK - Ordynator OddziałuPsychiatrycznego dla chorych na gruźlicę Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
Uchwała nr 5661/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu z pododdziałem psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
Uchwała nr 5662/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego III Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
Uchwała nr 5663/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5664/2013/6/KK KK - Ordynator OddziałuPsychiatrycznego dla dzieci i młodzieży Szpitala Neuropsychiatrycznego w lublinie
Uchwała nr 5665/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
Uchwała nr 5666/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Elwira Gurdziel)

2013-06-18 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 480/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Pietrzyk)
Zarządzenie nr 481/2013/6/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Michał Wiaderny)
Zarządzenie nr 482/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Krzysztof Suchodolski)

2013-06-18 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5667/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Monika Walczak)
Uchwała nr 5668/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Krzysztof Suchodolski)
Uchwała nr 5669/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5670/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Bożena Łoś)
Uchwała nr 5671/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Zwolak-Gniot)
Uchwała nr 5672/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Józef Zwolak)
Uchwała nr 5673/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Kuroczko)
Uchwała nr 5674/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Witold Kuroczko)
Uchwała nr 5675/2013/6/RL A 21 - duplikat pwz (Kacper Wójcik)
Uchwała nr 5676/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Smyl-Golianek)
Uchwała nr 5677/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Maksymilian Padewski)
Uchwała nr 5678/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Al Naal Mohammad)
Uchwała nr 5679/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Mendel Hanna)
Uchwała nr 5680/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Wróbel)
Uchwała nr 5681/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2013-06-25 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 483/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Adam Bednarczyk)
Zarządzenie nr 484/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Zofia Leitner-Falęcka)
Zarządzenie nr 485/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anita Śmigielska)

2013-06-25 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5682/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Mariusz Mioduski)
Uchwała nr 5683/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Adam Bednarczyk)
Uchwała nr 5684/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Nowaczyński)
Uchwała nr 5685/2013/6/RL A 13 - inna izba (Ewa Woźnica)
Uchwała nr 5686/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Majcher)
Uchwała nr 5687/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5688/2013/6/RL A 13 - inna izba (Olena Rabiychuk)
Uchwała nr 5689/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Nowak)
Uchwała nr 5690/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Andrzej Gonczaryk)
Uchwała nr 5691/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Chirurgii Kręgosłupa SP ZOZ w Puławach
Uchwała nr 5692/2013/6/KK KK - Ordynator OddziałuWewnętrznego z Pododdziałem Reumatologii w SPZOZ w Puławach