Prawo stanowione przez Izbę

2013-07-02 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 486/2013/6/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Sylwia Pawlak)
Zarządzenie nr 487/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mariusz Mioduski)

2013-07-02 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5693/2013/6/R W sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Lubelskiej izby lekarskiej
Uchwała nr 5694/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Daniel Łukaszek)
Uchwała nr 5695/2013/6/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Dereje Bekele Gebreyes)
Uchwała nr 5696/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Bieniek-Czerniak)
Uchwała nr 5697/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5698/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Krzysiak-Orkisz)
Uchwała nr 5699/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Maruszak-Stadnik)
Uchwała nr 5701/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Sokoluk)
Uchwała nr 5702/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jarosław Sak)
Uchwała nr 5703/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Iwona Szczygielska-Kulenty)
Uchwała nr 5704/2013/6/RL A 13 - inna izba (Bartłomiej Pałasz)
Uchwała nr 5705/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Sikora)
Uchwała nr 5706/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Dziąbowska)
Uchwała nr 5707/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Gryta)
Uchwała nr 5708/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Miszczyszyn)
Uchwała nr 5709/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Tudrujek)
Uchwała nr 5710/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Andrzej Majdan)
Uchwała nr 5711/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Ludian)
Uchwała nr 5712/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Kamil Osiński)
Uchwała nr 5713/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Iga Klonowska)
Uchwała nr 5714/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Wojtan)
Uchwała nr 5715/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Turczyn Anna)
Uchwała nr 5716/2013/6/KK Szkolenia Podyplomowe Unident - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5717/2013/6/KK NZOZ Stom - Med sp.p. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5718/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 5719/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 5720/2013/6/KK KK - Pielęgniarka OddziałowaOddziału Cirurgiczno-Urazowego SPZOZ w Parczewie
Uchwała nr 5721/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZOZ w Parczewie
Uchwała nr 5722/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZOZ w Parczewie
Uchwała nr 5723/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji w SPZOZ w Parczewie
Uchwała nr 5724/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Psychogeriatrycznego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie - zmiana członka Komisji
Uchwała nr 5725/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dagmara Krawczyk)

2013-07-09 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 488/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Franciszek Monies)

2013-07-09 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5726/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Kociubińska)
Uchwała nr 5727/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Monika Wójcik)
Uchwała nr 5728/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Karolina Polak)
Uchwała nr 5729/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Justyna Golec)
Uchwała nr 5730/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Tomasiak)
Uchwała nr 5731/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Dworzańska)
Uchwała nr 5732/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Izabela Krajewska)
Uchwała nr 5733/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Elżbieta Koza)
Uchwała nr 5734/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Honorata Mazurek)
Uchwała nr 5735/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Wojtaszko)
Uchwała nr 5736/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Bartosz Potoczniak)
Uchwała nr 5737/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Aneta Szafraniec)
Uchwała nr 5738/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Marta Nalepa)
Uchwała nr 5739/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Damian Dziadura)
Uchwała nr 5740/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - odwieszenie(Monika Knap-Gawęda)
Uchwała nr 5741/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Mikołaj Węgier)
Uchwała nr 5742/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Amarowicz)
Uchwała nr 5743/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Konrad Pawłowicz)
Uchwała nr 5744/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Waldemar Biel)
Uchwała nr 5745/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Beata Strus)
Uchwała nr 5746/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Taracha)
Uchwała nr 5747/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Monika Jakimiec)
Uchwała nr 5748/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Barbara Rusinek)
Uchwała nr 5749/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Sowa)
Uchwała nr 5750/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Rafał Dubiel)
Uchwała nr 5751/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Justyna Muzyka)
Uchwała nr 5752/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Lidia Witek)
Uchwała nr 5753/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Agata Al-Jazani)
Uchwała nr 5754/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Marta Koper)
Uchwała nr 5755/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Teresa Pawelec)
Uchwała nr 5756/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Walczak)
Uchwała nr 5757/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Cywka)
Uchwała nr 5758/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Patrycja Nowicka)
Uchwała nr 5759/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych w formie grupowej - oświadczenie (Kazimierz Domański)
Uchwała nr 5760/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Kinga Gradzik)
Uchwała nr 5761/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Urszula Lampart)
Uchwała nr 5762/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Paweł Tomczyk)
Uchwała nr 5763/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Piotr Kozłowski)
Uchwała nr 5764/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Aldona Rymarz)
Uchwała nr 5765/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Karolina Mazur-Kucejko)
Uchwała nr 5766/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Jacek Dziedzic)
Uchwała nr 5767/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Łukasz Karaś)
Uchwała nr 5768/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Bartosz Zygo)
Uchwała nr 5769/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Selwa)
Uchwała nr 5770/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Ścibisz)
Uchwała nr 5771/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Łukasz Światłowski)
Uchwała nr 5772/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Sergiusz Nowak)
Uchwała nr 5773/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Marcin Urbańczuk)
Uchwała nr 5774/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Adrian Stocki)
Uchwała nr 5775/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Odzimkowska)
Uchwała nr 5776/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Justyna Miedzińska-Król)
Uchwała nr 5777/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Artur Małek)
Uchwała nr 5778/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Ewa Białek)
Uchwała nr 5779/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Karol Grudniewski)
Uchwała nr 5780/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Damian Dyniec)
Uchwała nr 5781/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Justyna Nurska)
Uchwała nr 5782/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Celejewski)
Uchwała nr 5783/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Angelika Biernacka)
Uchwała nr 5784/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Stanisław Szkutnicki)
Uchwała nr 5785/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5786/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Mariusz Gil)
Uchwała nr 5787/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Justyna Suchocka)
Uchwała nr 5788/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Pliżga)
Uchwała nr 5789/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Wojciech Zdybel)
Uchwała nr 5790/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Jakub Bilski)
Uchwała nr 5791/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Maciej Koplejewski)
Uchwała nr 5792/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Karpińska)
Uchwała nr 5793/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Kinga Haczykowska)

2013-07-16 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 489/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Ludwik Kowieski)

2013-07-16 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5794/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Maria Obraniak)
Uchwała nr 5795/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Julita Kondraciuk)
Uchwała nr 5796/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Lenard)
Uchwała nr 5797/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Chodacki)
Uchwała nr 5798/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Mariusz Malecki)
Uchwała nr 5799/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Beata Wójcik)
Uchwała nr 5800/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Angelika Kuna)
Uchwała nr 5801/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Niedźwiedź)
Uchwała nr 5802/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Monika Kozak)
Uchwała nr 5803/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Kowalska)
Uchwała nr 5804/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Kacper Sowa)
Uchwała nr 5805/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Marta Grzejdak)
Uchwała nr 5806/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Paulina Rejmer)
Uchwała nr 5807/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Joanna Pawlos)
Uchwała nr 5808/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Barbara Machulska)
Uchwała nr 5809/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Marta Stelmach)
Uchwała nr 5810/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Ewa Wasilewicz)
Uchwała nr 5811/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Irena Kuczko)
Uchwała nr 5812/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Rafał Agatowski)
Uchwała nr 5813/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Tymińska)
Uchwała nr 5814/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Rafał Żychowski)
Uchwała nr 5815/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Joanna Paderewska)
Uchwała nr 5816/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Gaber)
Uchwała nr 5817/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Radosław Gęca)
Uchwała nr 5818/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Krzysztof Prętki)
Uchwała nr 5819/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Alicja Ośka)
Uchwała nr 5820/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Mirecki)
Uchwała nr 5821/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Paulina Czerwińska-Gaber)
Uchwała nr 5822/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Sroka)
Uchwała nr 5823/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Smykla)
Uchwała nr 5824/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Monika Fieluba)
Uchwała nr 5825/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Remiszewska)
Uchwała nr 5826/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Rybkowska)
Uchwała nr 5827/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Karolina Piecak)
Uchwała nr 5828/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Mucha)
Uchwała nr 5829/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Lana Ramazan Yousif)
Uchwała nr 5830/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Natalia Bogusz)
Uchwała nr 5831/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Monika Pilecka)
Uchwała nr 5832/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Paweł Sondej)
Uchwała nr 5833/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Bartłomiej Kulesza)
Uchwała nr 5834/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Nagórna)
Uchwała nr 5835/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Kinga Gajewska)
Uchwała nr 5836/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Izabela Caruk)
Uchwała nr 5837/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Edyta Dulbas-Łukowska)
Uchwała nr 5838/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Schab)
Uchwała nr 5839/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Litwińczuk)
Uchwała nr 5840/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Dominika Mulawka)
Uchwała nr 5841/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Szerej)
Uchwała nr 5842/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Rolińska)
Uchwała nr 5843/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Bochniak)
Uchwała nr 5844/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Zuzanna Wołowik)
Uchwała nr 5845/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Natalia Wlazło)
Uchwała nr 5846/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Suszek)
Uchwała nr 5847/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Filipowicz)
Uchwała nr 5848/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Kurek)
Uchwała nr 5849/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Paulina Drzewiecka)
Uchwała nr 5850/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Monika Blachlińska)
Uchwała nr 5851/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Banach Maria)
Uchwała nr 5852/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Sierakowska)
Uchwała nr 5853/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Sochaczewska-Dolecka)
Uchwała nr 5854/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bartosz Zięba)
Uchwała nr 5855/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Szczęśniak-Stańczyk)-zawieszenie
Uchwała nr 5856/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5857/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 5858/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 5859/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5860/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5861/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5863/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5864/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5865/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków

2013-07-23 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 490/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Barbara Popik)
Zarządzenie nr 491/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Edward Abramowicz)

2013-07-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5862/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Marcin Kozak)
Uchwała nr 5866/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Pawluczuk)
Uchwała nr 5867/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Dziedzic)
Uchwała nr 5868/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Artur Dziedzic)
Uchwała nr 5869/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Paulina Mulawka)
Uchwała nr 5870/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Barbara Popik)
Uchwała nr 5871/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Marcin Cioch)
Uchwała nr 5872/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Radosław Garbarz)
Uchwała nr 5873/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Dorota Kuzemko)
Uchwała nr 5874/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Marcin Grytczuk)
Uchwała nr 5875/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Jakubowska)
Uchwała nr 5876/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5877/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Marcin Hejna)
Uchwała nr 5878/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Alicja Furlepa)
Uchwała nr 5879/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Perczyńska)
Uchwała nr 5880/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Marta Smęt)
Uchwała nr 5881/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Paulina Słowikowska)
Uchwała nr 5882/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Maryla Mianowana)
Uchwała nr 5883/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Podoba)
Uchwała nr 5884/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Patrycja Baran)
Uchwała nr 5885/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Polit)
Uchwała nr 5886/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Hołub)
Uchwała nr 5887/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Dominika Tereszczuk)
Uchwała nr 5888/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Radosław Jarzyna)
Uchwała nr 5889/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Kamil Fatyga)
Uchwała nr 5890/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Naczyniowej SP Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu
Uchwała nr 5891/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Odziału Laryngologicznego SP Szpitala Wojeódzkiego w Zamościu
Uchwała nr 5892/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Maria Kondrat-Wróbel)
Uchwała nr 5893/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Barbara Mikosz)
Uchwała nr 5894/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Marta Karaś)
Uchwała nr 5895/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Dorota Urbankiewicz)
Uchwała nr 5896/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Marcin Lewicki)
Uchwała nr 5897/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Piotr Toman)
Uchwała nr 5898/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Kamila Kręt)
Uchwała nr 5899/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Dominik Ziemianek)
Uchwała nr 5900/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Marta Fila)
Uchwała nr 5901/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Król)
Uchwała nr 5902/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Paulina Jazgarska)
Uchwała nr 5903/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Kubit)
Uchwała nr 5904/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Kowalewska)
Uchwała nr 5905/2013/6/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurochirurgii w SP Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu
Uchwała nr 5906/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Igras)
Uchwała nr 5907/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Jasionka)
Uchwała nr 5908/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Wojtaś)
Uchwała nr 5909/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Wilczyński)
Uchwała nr 5910/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Ilona Michalowski)
Uchwała nr 5911/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Danuta Zawistowska)
Uchwała nr 5912/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Anna Rozmej)
Uchwała nr 5913/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Damian Dorosz)
Uchwała nr 5914/2013/6/KK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Naczelna Pielęgniarka
Uchwała nr 5915/2013/6/KK Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Lublinie - Pielęgniarka Oddziałowa
Uchwała nr 5916/2013/6/KK Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Lublinie - Pielęgniarka Oddziałowa
Uchwała nr 5917/2013/6/KK Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Lublinie - Pielęgniarka Oddziałowa
Uchwała nr 5918/2013/6/KK Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Lublinie - Pielęgniarka Oddziałowa
Uchwała nr 5919/2013/6/KK Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Lublinie - Pielęgniarka Oddziałowa
Uchwała nr 5920/2013/6/KK Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Lublinie - Pielęgniarka Oddziałowa
Uchwała nr 5921/2013/6/KK Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Lublinie - Pielęgniarka Oddziałowa

2013-07-30 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 492/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Monika Banaszek)

2013-07-30 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5922/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Gęca)
Uchwała nr 5923/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5924/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Marcin Makarewicz)
Uchwała nr 5925/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Radosław Kowalski)
Uchwała nr 5926/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Jaremek-Garbal)
Uchwała nr 5927/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Sebastian Niezbecki)
Uchwała nr 5928/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Ewa Markowska)
Uchwała nr 5929/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Justyna Jasińska)
Uchwała nr 5930/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Kasińska)
Uchwała nr 5931/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Karol Kozłowski)
Uchwała nr 5932/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Damian Puźniak)
Uchwała nr 5933/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Matylda Wyrozumska)
Uchwała nr 5934/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Marcin Kuta)
Uchwała nr 5935/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Marcin Ruchała)
Uchwała nr 5936/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Skomorowski)
Uchwała nr 5937/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Kozioł)
Uchwała nr 5938/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Łukasz Hołownicki)
Uchwała nr 5939/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Piotr Kułak)
Uchwała nr 5940/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Daniel Kierdaszuk)
Uchwała nr 5941/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Izabela Ścirka)
Uchwała nr 5942/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Kinga Nowosad)
Uchwała nr 5943/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Marzena Lorenc)
Uchwała nr 5944/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Kamila Robakowska)
Uchwała nr 5945/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Stawarska)
Uchwała nr 5946/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Małka)
Uchwała nr 5947/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Kalinowska)
Uchwała nr 5948/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Monika Bełch)
Uchwała nr 5949/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Sylwia Handiuk)
Uchwała nr 5950/2013/6/KK Uchwała KK - Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ MSW
Uchwała nr 5951/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Paulina Zaborniak)
Uchwała nr 5952/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Ginekologicznego SP ZOZ MSW
Uchwała nr 5953/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Żaneta Jacyna)
Uchwała nr 5954/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Patrycja Wojda)
Uchwała nr 5955/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Justyna Wojewoda)
Uchwała nr 5956/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Agata Smoleń)
Uchwała nr 5957/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Weronika Wesołowska)
Uchwała nr 5958/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Radosław Skiba)
Uchwała nr 5959/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Kwiatkowska)
Uchwała nr 5960/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Pikulska)
Uchwała nr 5961/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Justyna Korzan)
Uchwała nr 5962/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Jarosław Korzan, Justyna Anna Korzan)