Prawo stanowione przez Izbę

2013-08-06 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 493/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Karolina Zając)

2013-08-06 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5963/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Marta Jabłońska)
Uchwała nr 5964/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Adamczyk)
Uchwała nr 5965/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Jakub Zaręba)
Uchwała nr 5966/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Paweł Szyszkowski)
Uchwała nr 5967/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Sienkiewicz)
Uchwała nr 5968/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Konrad Osiński)
Uchwała nr 5969/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Golonka)
Uchwała nr 5970/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Kinga Piech)
Uchwała nr 5971/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5972/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Monika Rędzio)
Uchwała nr 5973/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Wicha)
Uchwała nr 5974/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Joanna Jastrzębska)
Uchwała nr 5975/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - odwieszenie (Wiktor Sidorowicz)
Uchwała nr 5976/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Beata Łapa)
Uchwała nr 5977/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Witold Misztal)
Uchwała nr 5978/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Dagmara Zawojska)
Uchwała nr 5979/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Ewa Swacha)
Uchwała nr 5980/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Elżbieta Szpinda)
Uchwała nr 5981/2013/6/RL A 02 - po stażu PL (Sylwia Sałek)
Uchwała nr 5982/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Kwiatkowski)
Uchwała nr 5983/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Przesmycki Krzysztof)
Uchwała nr 5984/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Oleksiejuk-Czarnobil Maria)
Uchwała nr 5985/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Bujacki Michał)
Uchwała nr 5986/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Sowińska-Smętna Jolanta)
Uchwała nr 5987/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Miksza Krystyna)
Uchwała nr 5988/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Bartosz Kozak)
Uchwała nr 5989/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Tańska)
Uchwała nr 5990/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Milena Skorupa)
Uchwała nr 5991/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Joanna Knyba)
Uchwała nr 5997/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Bąk)

2013-08-13 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 494/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Smoter)

2013-08-13 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5998/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Beata Gorajczyk)
Uchwała nr 5999/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Paulina Koczwara)
Uchwała nr 6000/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Beata Maziarczyk)
Uchwała nr 6001/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Maciej Traciewicz)
Uchwała nr 6002/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Teresa Greniuk-Maciejewska)
Uchwała nr 6003/2013/6/RL A 13 - inna izba (Damian Dorosz)
Uchwała nr 6004/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Artur Kochański)
Uchwała nr 6005/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6006/2013/6/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Georgy Orlov)
Uchwała nr 6007/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Lawińska)
Uchwała nr 6008/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Wojnar)
Uchwała nr 6009/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Judyta Janowska)
Uchwała nr 6010/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Rola-Struska)
Uchwała nr 6014/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Kraj)
Uchwała nr 6036/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Świtała)
Uchwała nr 6037/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mirosław Kuśmierz)
Uchwała nr 6038/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Maria Mazurek-Staroń)
Uchwała nr 6054/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Krzysztof Winiarz)

2013-08-20 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 495/2013/6/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Władysław Basłyk)
Zarządzenie nr 496/2013/6/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Agnieszka Adamczyk-Basłyk)

2013-08-20 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5992/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5993/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5994/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 5995/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 5996/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 6011/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w Stomatologicznym Centrum Klinicznym U. M. w Lublinie
Uchwała nr 6012/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Lublinie
Uchwała nr 6013/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w SP Akazemickim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Langiewicza 6A
Uchwała nr 6015/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w I Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie
Uchwała nr 6016/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Gabinety Galeria Stomatologia w Lublinie, ul. Jana Sawy 1A
Uchwała nr 6017/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie
Uchwała nr 6018/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ DENTAL w Lublinie, ul. Lwowska 6
Uchwała nr 6019/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ FARMED w Lublinie, ul. Koryznowej 2G
Uchwała nr 6020/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Maria Kietlińska w Zamościu, ul. Wyszyńskiego 3/4 p
Uchwała nr 6021/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ EWIDENT w Zamościu, ul. Wyszyńskiego 52 B
Uchwała nr 6022/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ EM-DENT w Lublinie, ul. Weteranów 11
Uchwała nr 6023/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w Wielospecjalistycznym Centrum Stomatologicznym w Zamościu, ul. Kilińskiego 4
Uchwała nr 6024/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w Practyce Lekarskiej Dentystycznej w Tarnogrodzie, ul. Rynek 3
Uchwała nr 6027/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ DENTIMED w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 26
Uchwała nr 6028/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ SZADENT w Zamościu, ul. Orzeszkowej 28
Uchwała nr 6029/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ BlueMed w Lublinie, ul. Królowej Jadwigi 19/65
Uchwała nr 6030/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w Gabinecie Lekarskim w Białej Podlaskiej, ul. Witoroska 41
Uchwała nr 6031/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ MULTIMED w Zamościu, ul. Śląska 40
Uchwała nr 6032/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w NOZO UNIDENT w Lublinie, ul. Spokojna 3
Uchwała nr 6033/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ MediDent w Tomaszowie Lubelskim, ul. Wańkowicza 8
Uchwała nr 6035/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ EVADENT w Lublinie, ul. Zakładowa 48
Uchwała nr 6039/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSK Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 6040/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSK Nr 1 w Lublinie
Uchwała nr 6041/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w WSSw Lublinie, Al. Kraśnicka 100
Uchwała nr 6042/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie
Uchwała nr 6043/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPZOZ w Łukowie
Uchwała nr 6044/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Uchwała nr 6045/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPZOZ MSW w Lublinie, ul. Grenadierów 3
Uchwała nr 6046/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w I Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie
Uchwała nr 6047/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w WSS w Chełmie, ul. Ceramiczna 1
Uchwała nr 6048/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPZOZ w Kraśniku, ul. Chopina 13
Uchwała nr 6049/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPZOZ w Świdniku, ul. Leśmiana 4
Uchwała nr 6050/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w WSS w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 6051/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52
Uchwała nr 6052/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPZOZ w Lubartowie, ul. Cicha 14
Uchwała nr 6053/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPZOZ w Puławach, ul. Bema 1
Uchwała nr 6055/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Zofia Tymecka)
Uchwała nr 6056/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Milena Wojdat)
Uchwała nr 6057/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Patryk Krężel)
Uchwała nr 6058/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Maria Krężel)
Uchwała nr 6059/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Jakub Demski)
Uchwała nr 6060/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Paweł Doroszuk)
Uchwała nr 6061/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Paulina Kapica)
Uchwała nr 6062/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Tomaka)
Uchwała nr 6063/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Krasowicz-Monies)
Uchwała nr 6064/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bożena Bukalska)
Uchwała nr 6065/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6066/2013/6/RL A 13 - inna izba (Michał Iwanek)
Uchwała nr 6067/2013/6/KK KK - Położna Oddziałowa Oddziału Noworodków i Wcześniaków SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie
Uchwała nr 6068/2013/6/KK KK - Położna Oddziałowa Oddziału Położniczego z Oddziałem Patologii Ciąży SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie

2013-08-27 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 497/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Justyna Sajkiewicz)
Zarządzenie nr 498/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Renata Reda-Grudka)

2013-08-27 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6069/2013/6/KK KK - Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
Uchwała nr 6070/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Bogdan Liber)
Uchwała nr 6071/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Mariola Łukasik-Chróścik)
Uchwała nr 6072/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Andrzej Florczak)
Uchwała nr 6073/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Paweł Chabros)
Uchwała nr 6074/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Bartosz Siuta)
Uchwała nr 6075/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Ferenszkiewicz)
Uchwała nr 6076/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Dohojda)
Uchwała nr 6077/2013/6/RL A 04 - kwalifikacje formalne (Olga Słabczyńska)
Uchwała nr 6078/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Kamil Grabik)
Uchwała nr 6079/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Markut-Miotła)
Uchwała nr 6080/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6081/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Elwira Sadlik-Zając)
Uchwała nr 6082/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tobiasz Kardas)