Prawo stanowione przez Izbę

2013-09-03 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 499/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisław Stępniak)
Zarządzenie nr 500/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Teresa Markiewicz)

2013-09-03 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6083/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Bartosz Wierdak)
Uchwała nr 6084/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Andrzej Sałacki)
Uchwała nr 6085/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Stanisław Stępniak)
Uchwała nr 6086/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6087/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Grażyna Wasilczyk)
Uchwała nr 6088/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Janusz Gieryng)
Uchwała nr 6089/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Krawczyk)
Uchwała nr 6090/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dariusz Szczepanek)
Uchwała nr 6091/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Grzegorz Stokłosa)
Uchwała nr 6092/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Jakub Barycki)
Uchwała nr 6093/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Jabłonka)
Uchwała nr 6094/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Górak)
Uchwała nr 6095/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jerzy Podstawka)
Uchwała nr 6096/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Wiktor)
Uchwała nr 6097/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Monika Droździuk-Maliszewska, Grzegorz Maliszewski)
Uchwała nr 6098/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSK Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16
Uchwała nr 6099/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSK Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8
Uchwała nr 6101/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Uchwała nr 6102/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPZOZ MSW w Lublinie, ul. Grenadierów 3
Uchwała nr 6103/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w I Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie, Al. Racławickie 23
Uchwała nr 6104/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPZOZ w Lubartowie, ul. Cicha 14
Uchwała nr 6105/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż Lubelskie Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie, ul. Lędzian 49-51
Uchwała nr 6106/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w Gabinecie Stomatologicznym w Grabowcu, ul. Wojsławska 1
Uchwała nr 6107/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Express Dent w Lublinie, ul. Hipoteczna 2
Uchwała nr 6108/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Szymański Stanisław)
Uchwała nr 6109/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Przytuła Adam)
Uchwała nr 6110/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Rafałko Krystyna)
Uchwała nr 6111/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Mirosława Mazur-Jarząbek)
Uchwała nr 6112/2013/6/RL A 13 - inna izba (Kornelia Rumin)
Uchwała nr 6113/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Teresa Komorowska)

2013-09-10 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 501/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Janusz)
Zarządzenie nr 502/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Jan Śpila)

2013-09-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6114/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Balawender-Uszko)
Uchwała nr 6115/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Justyna Zaręba)
Uchwała nr 6116/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Naumiuk-Sojczuk)
Uchwała nr 6117/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Giannopoulos)
Uchwała nr 6118/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6119/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - odwieszenie (Piotr Partyka)
Uchwała nr 6120/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Joanna Bocian)
Uchwała nr 6121/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Henryk Czerwonka)
Uchwała nr 6122/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Hanna Zarzeczny-Kwiatkowska)
Uchwała nr 6123/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jolanta Romanek-Baranowska)
Uchwała nr 6124/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Mitosek-Sabbo Danuta)
Uchwała nr 6125/2013/6/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Marianowska Urszula)
Uchwała nr 6126/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Smyk Monika)
Uchwała nr 6127/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Rusinek Zbigniew)
Uchwała nr 6128/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Walasek-Krawczyk Marianna)
Uchwała nr 6129/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jolanta Sawa)
Uchwała nr 6130/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Waldemar Tracz)
Uchwała nr 6131/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Beata Szymańska)
Uchwała nr 6132/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Henryk Czerwonka)
Uchwała nr 6133/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Joanna Kruczoń)
Uchwała nr 6134/2013/6/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6135/2013/6/KK Polskie Towarzystwo Ortodontyczne - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6136/2013/6/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6137/2013/6/KK Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6138/2013/6/KK Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6139/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6140/2013/6/KK Wojewódzki klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6141/2013/6/KK Wojewódzki klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6142/2013/6/KK Wojewódzki klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6143/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6144/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Izabela Suszek-Kalinowska)
Uchwała nr 6145/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Urszula Pioś)
Uchwała nr 6146/2013/6/RL A 13 - inna izba (Magda Szczerba)
Uchwała nr 6147/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Piotr Milanowski)
Uchwała nr 6148/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6149/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6150/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6151/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6152/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6153/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6154/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6155/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6156/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6157/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6158/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6159/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6160/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6161/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6162/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6163/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalziacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6164/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Janusz Schabowski)
Uchwała nr 6165/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalziacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6166/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalziacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6167/2013/6/KK Wojewódzki klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6168/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalziacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6169/2013/6/KK Paiz Konsulting Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6170/2013/6/KK Paiz Konsulting Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6171/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 6172/2013/6/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 6173/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Pradnia Zdrowia KUL w Lublinie
Uchwała nr 6174/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w I Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie, Al. Racławickie 23
Uchwała nr 6175/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSK Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8

2013-09-17 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 503/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mateusz Sewielski)

2013-09-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6176/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Staśkiewicz)
Uchwała nr 6177/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Grażyna Złomaniec)
Uchwała nr 6178/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Romuald Szmoniewski)
Uchwała nr 6179/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Janusz Kawka)
Uchwała nr 6180/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Kochman)
Uchwała nr 6181/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Romanis-Bielawska)
Uchwała nr 6182/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Grzegorz Kuraszko)
Uchwała nr 6183/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marian Domagała)
Uchwała nr 6184/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Janusz Sikora)
Uchwała nr 6185/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Dariusz Ciuba)
Uchwała nr 6186/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Zofia Rejman)
Uchwała nr 6187/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jerzy Pocztarski)
Uchwała nr 6188/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Katarzyna Smolińska)
Uchwała nr 6189/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Lucyna Mączka-Fijałkowska)
Uchwała nr 6190/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Beata Januchowska-Badach)
Uchwała nr 6191/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jacek Niemiec)
Uchwała nr 6192/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jerzy Kalinowski)
Uchwała nr 6193/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Katarzyna Krzaczek)
Uchwała nr 6194/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Tadeusza Chmiel)
Uchwała nr 6195/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Barbara Fic-Pasek)
Uchwała nr 6196/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Danuta Grudzień)
Uchwała nr 6197/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Luiza Olajossy-Hilkesberger)
Uchwała nr 6198/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Paszkowska)
Uchwała nr 6199/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Aneta Barczyńska)
Uchwała nr 6200/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krzysztof Tuczapski)
Uchwała nr 6201/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Tomasz Lübek)
Uchwała nr 6202/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anita Kwiatkowska-Drewnik)
Uchwała nr 6203/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Kornet)
Uchwała nr 6204/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marzena Peryt)
Uchwała nr 6205/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maria Ryss)
Uchwała nr 6206/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Marcin Majewski)
Uchwała nr 6207/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Styczeń)
Uchwała nr 6208/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSK 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8
Uchwała nr 6209/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSK Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16
Uchwała nr 6210/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż I Wojskowym Szpitalu klinicznym z Polikliniką w Lublinie, Al. Racławickie 23
Uchwała nr 6211/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Maciej Trusewicz)
Uchwała nr 6212/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Stokłosa)
Uchwała nr 6213/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 10
Uchwała nr 6214/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPZOZ w Świdniku, ul. Leśmiana 4
Uchwała nr 6215/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Elżbieta Kanadys)
Uchwała nr 6216/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6217/2013/6/RL A 11 - obywatelstwo polskie ( Iwueze Alaoma)
Uchwała nr 6218/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Martyn-Mróz)
Uchwała nr 6220/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Albert Matera)
Uchwała nr 6221/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dominika Matera)
Uchwała nr 6222/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Grażyna Górska-Kłos)
Uchwała nr 6223/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie, ul. Kruczkowskiego 21
Uchwała nr 6224/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w WSS w Lublinie, Al. Kraśnicka 100
Uchwała nr 6225/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Karauda)
Uchwała nr 6226/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Piasecki)
Uchwała nr 6227/2013/6/KK NZOZ Przychodnia Rejonowa w Międzyrzecu Podlaskim - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6228/2013/6/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Henryk Borysik)
Uchwała nr 6229/2013/6/KK Gastromed Rem Sp. z o.o.- potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6230/2013/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6231/2013/6/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6232/2013/6/KK Zakrzewski Dental - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6233/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalziacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6234/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalziacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6235/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalziacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6236/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalziacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6237/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalziacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6238/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalziacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6239/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalziacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6240/2013/6/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalziacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6241/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6242/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6243/2013/6/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6244/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Anna Szawracka)
Uchwała nr 6245/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Bielecki)
Uchwała nr 6246/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Ziętecka)

2013-09-24 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 504/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Elżbieta Krzyszewska)
Zarządzenie nr 505/2013/6/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Zuzanna Baraś)
Zarządzenie nr 506/2013/6/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Chudziak)

2013-09-24 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 6247/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSK Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8
Uchwała nr 6248/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Michał Głąb)
Uchwała nr 6249/2013/6/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 6250/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Elżbieta Tarajko)
Uchwała nr 6251/2013/6/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Anna Pardus)
Uchwała nr 6252/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSK Nr1 w Lublinie, ul. Staszica 16
Uchwała nr 6253/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie, ul. Kruczkowskiego 21
Uchwała nr 6254/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Uchwała nr 6255/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Maria Kietlińska w Zamościu, ul. Wyszyńskiego 3/4p
Uchwała nr 6256/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż I Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie, Al. Racławickie 23
Uchwała nr 6257/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Artur Skuza)
Uchwała nr 6258/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Dagmara Farion)
Uchwała nr 6259/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Maciej Siembida)
Uchwała nr 6260/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Martyna Bajak)
Uchwała nr 6261/2013/6/KK skierowanie dentystów na staż w SNZOZ EM-DENT w Lublinie, ul. Weteranów 11
Uchwała nr 6262/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Ossowska)
Uchwała nr 6263/2013/6/RL A 13 - inna izba (Dominika Rosół)
Uchwała nr 6264/2013/6/RL A 13 - inna izba (Tatsiana Ramaniuk)
Uchwała nr 6265/2013/6/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Kwak)
Uchwała nr 6266/2013/6/KK Info Studio Agencja Reklamowo - Wydawnicza s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 6267/2013/6/RL A 13 - inna izba (Mateusz Wereszczyński)
Uchwała nr 6268/2013/6/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agata Światowiec)
Uchwała nr 6269/2013/6/RL A 13 - inna izba (Marta Janik)
Uchwała nr 6270/2013/6/KK skierowanie lekarzy na staż w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie, Al. Kraśnickie 100
Uchwała nr 6271/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Kochańska Jolanta)
Uchwała nr 6272/2013/6/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Wesołowska Weronika)