Prawo stanowione przez Izbę

2014-01-07 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 28/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Irena Gieleta-Kolaszyńska)
Zarządzenie nr 29/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Henryk Zbański)
Zarządzenie nr 30/2014/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Małgorzata Wąsik)
Zarządzenie nr 31/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paweł Woszczek)

2014-01-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 100/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aniceta Nizio)
Uchwała nr 101/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Ciszewski)
Uchwała nr 102/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Iwona Kasner)
Uchwała nr 103/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Ewa Szczepanik-Barczewska)
Uchwała nr 104/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Demska)
Uchwała nr 105/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Demski)
Uchwała nr 106/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jacek Barczyk)
Uchwała nr 107/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Kłosińska)
Uchwała nr 108/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Renata Nieznaj)
Uchwała nr 109/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Zacharkiewicz)
Uchwała nr 110/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Mokrzecka-Babiarz)
Uchwała nr 111/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Ciechańska)
Uchwała nr 112/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Olga Słabczyńska)
Uchwała nr 113/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Głogowski)
Uchwała nr 114/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Edyta Wójcik-Banaś)
Uchwała nr 115/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kajetan Mazurek)
Uchwała nr 116/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Cholewińska Wiktoria)
Uchwała nr 117/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Tomicki Adam)
Uchwała nr 118/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Romaniuk Janina)
Uchwała nr 119/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Kot Ewa)
Uchwała nr 120/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Serwacka Joanna)
Uchwała nr 121/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Molenda Małgorzata)
Uchwała nr 122/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Szmoniewski Romuald)
Uchwała nr 123/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Zuchora)
Uchwała nr 124/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Widomska)
Uchwała nr 125/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Cichoń)
Uchwała nr 126/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kamila Załęcka)
Uchwała nr 127/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Magdalena Kapica)
Uchwała nr 128/2014/7/KK Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KardioNeuroMed Ewa Dudko - potwierdzenie i wpis organizatora
Uchwała nr 129/2014/7/RL A 21 - duplikat pwz (Renata Nieznaj)
Uchwała nr 130/2014/7/KK NZOZ Stomatologia Express - Dent - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 131/2014/7/KK Paiz Konsulting Sp. z o.o - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 132/2014/7/KK Paiz Konsulting Sp. z o.o - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 133/2014/7/RL A 13 - inna izba (Aneta Krygowska)
Uchwała nr 134/2014/7/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 135/2014/7/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Panajot Xani)
Uchwała nr 136/2014/7/RL A 13 - inna izba (Beata Czaja)
Uchwała nr 137/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 138/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Duda)
Uchwała nr 139/2014/7/RL A 13 - inna izba (Magdalena Plata)
Uchwała nr 140/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Zdzisława Dziduch)
Uchwała nr 141/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jolanta Mikuła)
Uchwała nr 142/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Antoni Gierczak)
Uchwała nr 143/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Monika Sałaga-Pylak)
Uchwała nr 144/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Cielma)

2014-01-14 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 32/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Helena Wisłocka-Tomeczek)
Zarządzenie nr 33/2014/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Marian Wielosz)

2014-01-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 145/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Mika)
Uchwała nr 146/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Cezary Rzepkowski)
Uchwała nr 147/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Magdalena Dobrowolska-Zarzycka)
Uchwała nr 148/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maria Kalita)
Uchwała nr 149/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Urszula Zielińska)
Uchwała nr 150/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 151/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Romuald Krupa)
Uchwała nr 152/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Boguta)
Uchwała nr 153/2014/7/RL upoważnienie do udostępniania danych z Rjejestru Lekarzy LIL
Uchwała nr 154/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Pawlęga Cezary)
Uchwała nr 155/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Podolska-Petraniuk)
Uchwała nr 156/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Rafał Sapuła)
Uchwała nr 157/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Wąsik-Szczepanek)
Uchwała nr 158/2014/7/KK SPZ ZOZ Poradnia Stomatologiczna - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 159/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Agnieszka Pitucha)
Uchwała nr 160/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Panasiuk)
Uchwała nr 161/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jolanta Korniak)
Uchwała nr 162/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Boroch)
Uchwała nr 163/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Furman-Strukowicz)
Uchwała nr 164/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Motor-Pyda)
Uchwała nr 165/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jakub Soboń)
Uchwała nr 166/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Klaudia Gąsiorek)
Uchwała nr 167/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Sobiech)
Uchwała nr 168/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 169/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 170/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 171/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy

2014-01-15 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 1/2014/7/R w sprawie powołania komisji problemowych oraz wyboru przewodniczących tych komisji na okres VII kadencji
Uchwała nr 2/2014/7/R w sprawie wyboru lekarza pełniącego funkcję mediatora w VII kadencji
Uchwała nr 3/2014/7/R w sprawie powołania rzecznika praw lekarza
Uchwała nr 4/2014/7/R w sprawie upoważnienia dotyczącego decyzji w zakresie używania telefonów komórkowych oraz określenia miesięcznego limitu kilometrów
Uchwała nr 5/2014/7/R w sprawie wyboru firmy przygotowującej druk biuletynu LIL Medicus

2014-01-21 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 34/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Sochacka)
Zarządzenie nr 35/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Alicja Adaszewska)
Zarządzenie nr 36/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Wojciech Basista)
Zarządzenie nr 37/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Karolina Tomaka)
Zarządzenie nr 38/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Wasyluk)
Zarządzenie nr 39/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Natalia Słowik-Wasyluk)
Zarządzenie nr 40/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Roman Kowalczyk)

2014-01-21 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 172/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Parcheta)
Uchwała nr 173/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Grabek)
Uchwała nr 174/2014/7/KK KK -Naczelna Pielęgniarka SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożebo w Lublinie
Uchwała nr 175/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Krystyna Tomiło)
Uchwała nr 178/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Adam Marcheluk)
Uchwała nr 179/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Anna Demska)
Uchwała nr 180/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 181/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Jaskólski)
Uchwała nr 182/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Frąszczak)
Uchwała nr 183/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Zielińska Urszula)
Uchwała nr 184/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Jargiełło-Baszak Małgorzata)
Uchwała nr 185/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Antończak Marek)
Uchwała nr 186/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Wielosz Wiesława)
Uchwała nr 187/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Aleksander Kłeczek)
Uchwała nr 188/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sławomir Teodorski)
Uchwała nr 189/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wiesław Lipa)
Uchwała nr 190/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Wojciech Basista)
Uchwała nr 191/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Michał Kyc)
Uchwała nr 192/2014/7/KK L-Dent Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 193/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 194/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 195/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 196/2014/7/KK L-Dent Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 197/2014/7/KK Porozumienie lekarzy stomatologów pracujących w zkolnych gabinetach w Lublinie - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 198/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 199/2014/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Noworodków, Patologii Noworodka i Wcześniaków w SPZOZ w Łukowie
Uchwała nr 200/2014/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Reumatologicznego w SPZOZ w Łukowie
Uchwała nr 201/2014/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrzno-Kardiologicznego w SPZOZ w Łukowie
Uchwała nr 202/2014/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego w SPZOZ w Łukowie
Uchwała nr 203/2014/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Detoksykacyjnego w SPZOZ w Łukowie
Uchwała nr 204/2014/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Psychiatryczną Izbą Przyjęć w SPZOZ w Łukowie

2014-01-28 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 41/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ewa Zakrzewska)

2014-01-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 205/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grażyna Osińska-Osuch)
Uchwała nr 206/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Eliza Ganczarska)
Uchwała nr 207/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Kozakowski)
Uchwała nr 208/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Mazgaj)
Uchwała nr 210/2014/7/RL A 13 - inna izba (Ewa Podolska-Petraniuk)
Uchwała nr 211/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Natalia Gorgoń)
Uchwała nr 212/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Ważna-Olszewska)
Uchwała nr 213/2014/7/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Vadzim Sidaruk)
Uchwała nr 214/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wojciech Łuczaj)
Uchwała nr 215/2014/7/KK Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna SP ZOZ w Lublinie - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 216/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 217/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 218/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 219/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 220/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 221/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 222/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 223/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 224/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 225/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Turczyn Anna)
Uchwała nr 226/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą