Prawo stanowione przez Izbę

2014-10-07 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 168/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jacek Kopciewicz)
Zarządzenie nr 169/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Wojciech Żelichowski)
Zarządzenie nr 170/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Beata Pobudkowska)

2014-10-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1062/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Angelika Kuna)
Uchwała nr 1063/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Joanna Czyż)
Uchwała nr 1064/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Paulina Koczwara)
Uchwała nr 1065/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Dagmara Farion)
Uchwała nr 1066/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Marzena Lorenc)
Uchwała nr 1067/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Magdalena Kowalska)
Uchwała nr 1068/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Mariusz Malecki)
Uchwała nr 1069/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Mateusz Chodacki)
Uchwała nr 1070/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Agnieszka Świtała)
Uchwała nr 1071/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Justyna Wojewoda)
Uchwała nr 1072/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Mikołaj Cyganok)
Uchwała nr 1073/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Leszek Krakowiak)
Uchwała nr 1074/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Anna Dohojda)
Uchwała nr 1075/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Aleksandra Lenard)
Uchwała nr 1076/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Maria Obraniak)
Uchwała nr 1077/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Żaneta Jacyna)
Uchwała nr 1078/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Marta Smęt)
Uchwała nr 1079/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Beata Maziarczyk)
Uchwała nr 1080/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Julita Hernik)
Uchwała nr 1081/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Monika Kozak)
Uchwała nr 1082/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Zofia Dąbrowska)
Uchwała nr 1083/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Szymon Skwarcz)
Uchwała nr 1084/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Anna Ferenszkiewicz)
Uchwała nr 1085/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Halina Kot)
Uchwała nr 1086/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Kotnarowska)
Uchwała nr 1087/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Dominika Rosół)
Uchwała nr 1088/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Sylwia Handiuk-Bartkiewicz)
Uchwała nr 1089/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Izabela Niechaj)
Uchwała nr 1090/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Beata Wójcik)
Uchwała nr 1091/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Milena Wojdat)
Uchwała nr 1092/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jan Wallner)
Uchwała nr 1093/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Bartosz Wierdak)
Uchwała nr 1094/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Katarzyna Dzikowska)
Uchwała nr 1095/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Patrycja Wojda)
Uchwała nr 1096/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Anna Stawarska)
Uchwała nr 1097/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Martyna Bajak-Pach)
Uchwała nr 1098/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Justyna Zaręba)
Uchwała nr 1099/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Monika Rędzio)
Uchwała nr 1100/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Justyna Wojtaszko)
Uchwała nr 1101/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Maciej Traciewicz)
Uchwała nr 1102/2014/7/RL A 06 - cudzoziemiec po LEP (Dmytro Sapa)
Uchwała nr 1103/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Joanna Socha)
Uchwała nr 1104/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Pluta Małgorzata)
Uchwała nr 1105/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Zuzańska-Fabrowska Alicja)
Uchwała nr 1106/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Diana Supeł)
Uchwała nr 1107/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Misić Katarzyna)
Uchwała nr 1108/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jerzy Kowalski)
Uchwała nr 1109/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Pożak Elżbieta)
Uchwała nr 1110/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Przytuła Gabriela)
Uchwała nr 1111/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Monika Bełch)
Uchwała nr 1112/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Robert Kaczor)
Uchwała nr 1113/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Mateusz Małka)
Uchwała nr 1114/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Marcin Hejna)
Uchwała nr 1115/2014/7/KK Medyk A. Jakubiak M. Jakubiak sp.j. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1116/2014/7/KK Ersa Medical SC E. Redzik A. Smarż - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1117/2014/7/KK Ersa Medical SC E. Redzik A. Smarż - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1118/2014/7/KK Ersa Medical SC E. Redzik A. Smarż - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1119/2014/7/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii- potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1120/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Stefański)

2014-10-08 - Okręgowa Rada Lekarska

Stanowisko nr 1/2014/7/R w sprawie składki członkowskiej

2014-10-14 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 172/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Tadeusz Łukaniuk)
Zarządzenie nr 173/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dorota Kondziela)
Zarządzenie nr 174/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Alicja Olender)

2014-10-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1121/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Beata Łapa)
Uchwała nr 1122/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Dagmara Zawojska)
Uchwała nr 1123/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Małgorzata Kalinowska)
Uchwała nr 1124/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Paulina Zaborniak)
Uchwała nr 1125/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Kamila Robakowska)
Uchwała nr 1126/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Magdalena Niedźwiedź)
Uchwała nr 1127/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Golonka)
Uchwała nr 1128/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Smęt)
Uchwała nr 1129/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Składanowski)
Uchwała nr 1130/2014/7/RL A 13 - inna izba (Anna Haratym-Zwolak)
Uchwała nr 1131/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Izabela Niechaj)
Uchwała nr 1132/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jan Mazur)
Uchwała nr 1133/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Judyta Janowska)
Uchwała nr 1134/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1135/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Paulina Kapica)
Uchwała nr 1136/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Tadeusz Łukaniuk)
Uchwała nr 1137/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Sitarski)
Uchwała nr 1138/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Izabela Ścirka)
Uchwała nr 1139/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Elżbieta Szpinda)
Uchwała nr 1140/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paulina Kasprzak)
Uchwała nr 1141/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Kułak)
Uchwała nr 1142/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Joanna Rosiak)
Uchwała nr 1143/2014/7/RL A 13 - inna izba (Diana Supeł)
Uchwała nr 1144/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Skwarek)
Uchwała nr 1145/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1146/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1147/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1148/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1149/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1150/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1151/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1152/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1153/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1154/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 1155/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Hejna)
Uchwała nr 1156/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Czyż)
Uchwała nr 1157/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Justyna Wojewoda)
Uchwała nr 1158/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Karolina Pikuła-Napiórkowska)
Uchwała nr 1159/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Barbara Adach)

2014-10-21 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 175/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Mirosław Rajtar)
Zarządzenie nr 176/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Krystyna Kebede)
Zarządzenie nr 177/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Kwiatkowska)
Zarządzenie nr 178/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Zdzisław Skaruch)
Zarządzenie nr 179/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Szmigielski)
Zarządzenie nr 180/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Barbara Szubiela-Nieciecka)
Zarządzenie nr 181/2014/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Renata Balicka)

2014-10-21 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1160/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Mirosława Kapuścińska)
Uchwała nr 1161/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Rogoża)
Uchwała nr 1162/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Zakrzewska)
Uchwała nr 1163/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Elżbieta Romanek)
Uchwała nr 1164/2014/7/RL Uchwała zmieniająca (Monika Wróblewska-Gryciuk)
Uchwała nr 1165/2014/7/RL A 13 - inna izba (Łukasz Sitarski)
Uchwała nr 1166/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Kinga Nowosad)
Uchwała nr 1167/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dagmara Pietnowska)
Uchwała nr 1168/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Zaręba Zofia)
Uchwała nr 1169/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Dudek Wioletta)
Uchwała nr 1170/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Rak vel Raczyński Jacek)
Uchwała nr 1171/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1172/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Halina Śpiewak-Stoń)
Uchwała nr 1173/2014/7/RL A 13 - inna izba (Sylwia Rój)
Uchwała nr 1174/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Podgórska)
Uchwała nr 1175/2014/7/KK Alfakonferencje Iwona Skrzypczak - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1176/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Cieślik)
Uchwała nr 1177/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Cioch)

2014-10-28 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 182/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aneta Danielska-Kuźniarska)

2014-10-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1178/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Mazur)
Uchwała nr 1179/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Małkińska)
Uchwała nr 1180/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Tomaszek-Paterek)
Uchwała nr 1182/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kinga Nowosad)
Uchwała nr 1235/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Baryła)
Uchwała nr 1236/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Martyna Bajak-Pach)
Uchwała nr 1238/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Kawałek)
Uchwała nr 1242/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bogumiła Ciseł)
Uchwała nr 1246/2014/7/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Vadym Matsibora)
Uchwała nr 1253/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Adrian Laszuk)
Uchwała nr 1256/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Cezary Dubaj)
Uchwała nr 1258/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1259/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Kucharska Krystyna)
Uchwała nr 1261/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Jarzębowska Barbara)
Uchwała nr 1262/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Suska)
Uchwała nr 1264/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1265/2014/7/KK Avigraf s.c. Witold Królczyk, Leon Morawiec - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1266/2014/7/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Odział Zamość - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1271/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Doraczyński Krzysztof)
Uchwała nr 1279/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Biegaj-Fic)
Uchwała nr 1288/2014/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologicznego i Pododdziału Udarowego w SPZOZ MSW w Lublinie, ul. Grenadierów 3
Uchwała nr 1291/2014/7/KK KK - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim