Prawo stanowione przez Izbę

2014-02-04 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 42/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maciej Narożnik)

2014-02-04 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 227/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - odwieszenie (Dorota Bekas)
Uchwała nr 228/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jan Kamyk Kamieński)
Uchwała nr 229/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Ratajczak)
Uchwała nr 230/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Czerniak)
Uchwała nr 231/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marta Sendecka)
Uchwała nr 232/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Teresa Przygoda)
Uchwała nr 233/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Edward Koźluk)
Uchwała nr 234/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Violetta Kraczkowska-Klimek)
Uchwała nr 235/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Stasieczek)
Uchwała nr 236/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Krzysztof Browarski)
Uchwała nr 237/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Marcin Bachta)
Uchwała nr 238/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Filipiuk)
Uchwała nr 239/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Milena Gałka)
Uchwała nr 240/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Stom-Med w Zamościu, ul. Graniczna 73
Uchwała nr 241/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w I Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie, Al. Racławickie 23
Uchwała nr 242/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Węglin Medical w Lublinie, ul. Rzemieślnicza 1
Uchwała nr 243/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65
Uchwała nr 244/2014/7/RL A 13 - inna izba (Agnieszka Panasiuk)
Uchwała nr 245/2014/7/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Viktor Pinchuk)
Uchwała nr 246/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w SPZOZ MSW w Lublinie, ul. Grenadierów 3
Uchwała nr 247/2014/7/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 248/2014/7/KK Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Okulistycznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 249/2014/7/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Olena Rabiychuk)
Uchwała nr 250/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 251/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Janusz Pudełko)
Uchwała nr 252/2014/7/RL A 16 - stwierdzenie przeszkolenia (Grażyna Sontag)

2014-02-05 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 6/2014/7/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Kształcenia Medycznego
Uchwała nr 7/2014/7/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Socjalno-Bytowej
Uchwała nr 8/2014/7/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Etyki
Uchwała nr 9/2014/7/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Konkursów
Uchwała nr 10/2014/7/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Wykonywania Zawodu
Uchwała nr 11/2014/7/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Stomatologicznej
Uchwała nr 12/2014/7/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Lekarzy Seniorów
Uchwała nr 13/2014/7/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rekreacji i Sportu
Uchwała nr 14/2014/7/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Kultury
Uchwała nr 15/2014/7/R w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji ds. Zmian Systemowych w Ochronie Zdrowia
Uchwała nr 16/2014/7/KK KK - powołanie Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Lublinie na VI kadencję (2014-2016)
Uchwała nr 17/2014/7/R w sprawie powołania pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy
Uchwała nr 18/2014/7/R w sprawie przyznania Dyplomu Laur Medyczny

2014-02-11 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 43/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Niewczas)
Zarządzenie nr 44/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Ryszard Bańko)
Zarządzenie nr 45/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Tomczyk)
Zarządzenie nr 46/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Teresa Kantor-Dziubicka)
Zarządzenie nr 47/2014/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Elżbieta Węgorowska)

2014-02-11 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 253/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Yilmaz)
Uchwała nr 254/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Grzegorz Prucia)
Uchwała nr 255/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jarosław Nazar)
Uchwała nr 256/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Lilia Mazur)
Uchwała nr 257/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Gasińska)
Uchwała nr 258/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Malwina Sypiańska)
Uchwała nr 259/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Katarzyna Tomczyk)
Uchwała nr 260/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Nosalska)
Uchwała nr 261/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Winiarski)
Uchwała nr 262/2014/7/RL A 13 - inna izba (Tomasz Pawłowski)
Uchwała nr 263/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Jerzy Niewczas)
Uchwała nr 264/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Wiesława Mazur)
Uchwała nr 265/2014/7/RL A 13 - inna izba (Piotr Gawlik)
Uchwała nr 266/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Barbara Stańczak)
Uchwała nr 267/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Marzel)
Uchwała nr 268/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jerzy Kamiński)
Uchwała nr 269/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Słowik-Zaborska Jolanta)
Uchwała nr 270/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Kamińska Anna)
Uchwała nr 271/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 272/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji- potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 273/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marlena Pedowska)
Uchwała nr 274/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Katarzyna Wojtan)
Uchwała nr 275/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 276/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie, ul. Kruczkowskiego 21
Uchwała nr 277/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 278/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Baniak Kazimiera)
Uchwała nr 279/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Pawłowska-Brzeźniak Anna)
Uchwała nr 280/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bartłomiej Burzyński)

2014-02-18 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 48/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Wawrzoszek)
Zarządzenie nr 49/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Janusz)
Zarządzenie nr 50/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Marzena Kowieska)
Zarządzenie nr 51/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Marian Drela)

2014-02-18 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 282/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Flisiuk)
Uchwała nr 283/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Kazimiera Baniak)
Uchwała nr 284/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Kasperek)
Uchwała nr 285/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Galiński)
Uchwała nr 286/2014/7/RL A 13 - inna izba (Tomasz Garbacz)
Uchwała nr 287/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - III okres rozliczeniowy
Uchwała nr 288/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Ewa Kruczkowska)
Uchwała nr 289/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Żuchowska)
Uchwała nr 290/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Elżbieta Pruszkowska-Wróblewska)
Uchwała nr 291/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Roman Zieńczuk)
Uchwała nr 292/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 293/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Marian Drela)
Uchwała nr 294/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 295/2014/7/KK NZOZ Dentimed Anna Janas - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 296/2014/7/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 297/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 298/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSK Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16
Uchwała nr 299/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 300/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 301/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 302/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 303/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 304/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Jolanta Morawska)
Uchwała nr 305/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Misztal Anna)
Uchwała nr 306/2014/7/RL A 13 - inna izba (Klemens Hłodzik)
Uchwała nr 307/2014/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej w SPZZOZ w Janowie Lubelskim
Uchwała nr 308/2014/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w SPZZOP w Janowie Lubelskim
Uchwała nr 309/2014/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziecięcego w SPZZOZ w Janowie Lubelskim
Uchwała nr 310/2014/7/KK KK - Pielęgniarka Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Janowie Lubelskim

2014-02-25 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 9/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w Stomatologicznym Centrum Klinicznym U. M. w Lublinie, ul. Karmelicka 7
Uchwała nr 311/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grzegorz Iwanek)
Uchwała nr 312/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Iwona Porzak)
Uchwała nr 313/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Leszek Lesiuk)
Uchwała nr 314/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 315/2014/7/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Sergiusz Bucharin)
Uchwała nr 316/2014/7/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Dmytro Sapa)
Uchwała nr 317/2014/7/RL A 13 - inna izba (Teresa Przygoda)
Uchwała nr 318/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sławomir Wątroba)
Uchwała nr 319/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Małgorzata Nizio)
Uchwała nr 320/2014/7/RL A 21 - duplikat pwz (Dariusz Rapa)
Uchwała nr 321/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 322/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Matuszkiewicz)
Uchwała nr 323/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w Stomatologicznym Centrum klinicznym w Lublinie, ul. Karmelicka 7