Prawo stanowione przez Izbę

2014-03-04 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 19/2014/7/KK Hematoonkologia.pl Agnieszka Giannopoulos - zmiana wpisu w rejestrze - warunki kształcenia
Uchwała nr 324/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Barbara Floras-Suduł)
Uchwała nr 325/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aneta Łącz)
Uchwała nr 326/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych w formie grupowej - oświadczenie (Jerzy Niewczas, Anna Bulicz-Niewczas)
Uchwała nr 327/2014/7/KK KK - Ordynator Oddziału Kardiologii SP ZOZ w Puławach, ul. Bema 1
Uchwała nr 328/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Bartuzi)
Uchwała nr 329/2014/7/R o zmianie uchwały Nr 176/2014/7/R Prezydium ORL w Lublinie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie określenia miesięcznego limitu kwotowego dot. używania telefonów komórkowych
Uchwała nr 330/2014/7/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Augustine Nwuha)
Uchwała nr 331/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Scheller)
Uchwała nr 332/2014/7/RL A 06 - cudzoziemiec po LEP (Andrii Lis)
Uchwała nr 333/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maria Stachyra)
Uchwała nr 334/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Pyra)
Uchwała nr 335/2014/7/KK NZOZ Medimed Sp. z o.o. Przychodnia Lekarza Rodzinnego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 336/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Joanna Sułkowska)
Uchwała nr 337/2014/7/KK Gastromed Rem Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 338/2014/7/KK CRH Żagiel Med Sp. z o.o. spółka jawna - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 339/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Joanna Klucha)
Uchwała nr 340/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 341/2014/7/KK Ersa Medical s.c. Emil Redzik Anna Smarż - potwierdzenie i wpis organizatora
Uchwała nr 342/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Artur Zatorski)
Uchwała nr 343/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 344/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 345/2014/7/KK KK - Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej w SP Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

2014-03-04 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 52/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Monika Trzpil-Dąbrowska)
Zarządzenie nr 53/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Maj)
Zarządzenie nr 54/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Strupieniuk)

2014-03-05 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 20/2014/7/R w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 21/2014/7/R w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 22/2014/7/R w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji ds. Konkursów Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 23/2014/7/R w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 24/2014/7/R w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie działania Rzecznika Praw Lekarza Lubelskiej Izby lekarskiej zatwierdzonego uchwałą Nr 172/2010/6/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 17 marca 2010 r. Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2
Uchwała nr 25/2014/7/R w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu na rok 2014
Uchwała nr 26/2014/7/R w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 27/2014/7/R w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 28/2014/7/R w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Konkursów Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 29/2014/7/R w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

2014-03-11 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 55/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Józef Blinowski)
Zarządzenie nr 56/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Bożena Chwedoruk)
Zarządzenie nr 57/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Irena Czasak)
Zarządzenie nr 58/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Aurelia Daroszewska)
Zarządzenie nr 59/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Michał Dąbski)
Zarządzenie nr 60/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Hieronim Frankowski)
Zarządzenie nr 61/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Halina Fundalińska)
Zarządzenie nr 62/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Teresa Jackowska)
Zarządzenie nr 63/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Henryk Krysiak)
Zarządzenie nr 64/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Danuta Jarosz-Czerkies)
Zarządzenie nr 65/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Jóźwiakowska)
Zarządzenie nr 66/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Józef Kowalik)
Zarządzenie nr 67/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Mariusz Lasek)
Zarządzenie nr 68/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Mieczysław Łukasiewicz)
Zarządzenie nr 69/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jadwiga Kolińska-Machnicka)
Zarządzenie nr 70/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Alicja Kramarczuk-Niećko)
Zarządzenie nr 71/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Zdzisław Krawczyk)
Zarządzenie nr 72/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Feliks Kałużyński)
Zarządzenie nr 73/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Bożenna Oleszczuk)
Zarządzenie nr 74/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Rzechuła)

2014-03-11 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 346/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Klucha)
Uchwała nr 347/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MSW (Halina Fundalińska)
Uchwała nr 348/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Osińska-Krawiec Jadwiga)
Uchwała nr 349/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Kleinrok Andrzej)
Uchwała nr 350/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Panas Ryszard)
Uchwała nr 351/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Bełz-Rosochacz Lucyna)
Uchwała nr 352/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Słabek)
Uchwała nr 353/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MSW (Mariusz Lasek)
Uchwała nr 354/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Rudzka Teresa)
Uchwała nr 355/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Kalisz Andrzej)
Uchwała nr 356/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aneta Dudek)
Uchwała nr 357/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MSW (Józef Blinowski)
Uchwała nr 358/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Waldemar Derkacz)
Uchwała nr 359/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Hanna Walczak)
Uchwała nr 360/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aneta Filipiuk-Hetman)
Uchwała nr 361/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 362/2014/7/RL A 21 - duplikat pwz (Andrzej Grątkowski)
Uchwała nr 363/2014/7/RL A 21 - duplikat pwz (Ewelina Łyciuk)
Uchwała nr 364/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Veronique Petit)
Uchwała nr 365/2014/7/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Mohammed Haider)
Uchwała nr 366/2014/7/KK Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KardioNeuroMed Ewa Dudko - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 367/2014/7/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 368/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Joanna Serwacka)
Uchwała nr 369/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Elżbieta Toborek)

2014-03-15 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała nr 1/2014/7/R w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Stanowisko nr 1/2014/7/R w sprawie wydarzeń na Ukrainie
Uchwała nr 2/2014/7/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2013 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej
Uchwała nr 3/2014/7/R w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2014
Uchwała nr 4/2014/7/R w sprawie zobowiązania Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie do umieszczenia na stronie internetowej informacji o przebiegu posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej wraz z listą obecności członków

2014-03-18 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 76/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Elżbieta Saniawa-Wysokińska)
Zarządzenie nr 77/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Halina Nowak)
Zarządzenie nr 78/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jan Procyk)
Zarządzenie nr 79/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Maciej Olszowski)
Zarządzenie nr 80/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Popiołek)
Zarządzenie nr 81/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisław Piechuta)
Zarządzenie nr 82/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Wiesław Prymak)
Zarządzenie nr 83/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Michalina Sapuła)
Zarządzenie nr 84/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Hanna Szymanek)
Zarządzenie nr 85/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Żarnowska-Kuśnierz)
Zarządzenie nr 86/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Mieczysław Szuba)
Zarządzenie nr 87/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Krystyna Zych)
Zarządzenie nr 88/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Mieczysława Węgrzyn)
Zarządzenie nr 89/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Alfred Stolat)
Zarządzenie nr 90/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Czesław Zieliński)

2014-03-18 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 370/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Halina Filipowska)
Uchwała nr 371/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Kamila Andrejczuk)
Uchwała nr 372/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Irena Oleszczuk)
Uchwała nr 373/2014/7/RL A 04 - kwalifikacje formalne (Tamara Timofejeva)
Uchwała nr 374/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Rafał Krakowiak)
Uchwała nr 375/2014/7/KK KK - Naczelna Pielęgniarka SP Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16
Uchwała nr 376/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Paweł Gołębiowski)
Uchwała nr 377/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Ewa Łukaszczyk)
Uchwała nr 378/2014/7/RL A 13 - inna izba (Paweł Bojar)
Uchwała nr 379/2014/7/RL A 13 - inna izba (Monika Skrzypek)
Uchwała nr 380/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Potręć)
Uchwała nr 381/2014/7/KK Paiz Konsulting Sp. z o.o - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 382/2014/7/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Zamość - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 383/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 384/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 385/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 386/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 387/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 388/2014/7/KK Orto - Optymist Joannna Gawda, Piotr Gawda sp.p. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 389/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Pękalski)
Uchwała nr 390/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 391/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 392/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MSW (Maciej Olszowski)
Uchwała nr 393/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mateusz Szymański)
Uchwała nr 394/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Renata Izdebska)
Uchwała nr 395/2014/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki I Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPSK Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 396/2014/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Perinatologii SPSK Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 397/2014/7/KK KK - Pielęgniarka OddziałowaOddziału Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej SP Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie

2014-03-25 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 91/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Nizio)
Zarządzenie nr 92/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paweł Krzywicki)
Zarządzenie nr 93/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kamila Szramowska)
Zarządzenie nr 94/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Denkowska-Kostka)
Zarządzenie nr 95/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Sylwia Panasiewicz-Zięzio)
Zarządzenie nr 97/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Grażyna Czaczyńska)
Zarządzenie nr 98/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Ewa Jabłońska-Ryszkiewicz)
Zarządzenie nr 99/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisław Majchrzyk)
Zarządzenie nr 100/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Marek Łapiński)
Zarządzenie nr 101/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Żbikowska)
Zarządzenie nr 102/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Zenon Olszewski)
Zarządzenie nr 103/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Krzysztof Szkodziński)
Zarządzenie nr 104/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Barbara Sibik-Letkiewicz)
Zarządzenie nr 105/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Zofia Kusińska)
Zarządzenie nr 106/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Irena Lize)
Zarządzenie nr 107/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Kraszewska)
Zarządzenie nr 108/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Krak)

2014-03-25 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 398/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Zwierzyński)
Uchwała nr 399/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MSW (Krystyna Zych)
Uchwała nr 400/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Stanisław Misztal)
Uchwała nr 401/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Mazurek)
Uchwała nr 402/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Anna Dmoszyńska)
Uchwała nr 403/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Krystyna Tomiło)
Uchwała nr 404/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dariusz Urban)
Uchwała nr 405/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jolanta Parada-Turska)
Uchwała nr 406/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Barańska Hanna)
Uchwała nr 407/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Nowakowski Andrzej)
Uchwała nr 408/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Sekita Elżbieta)
Uchwała nr 409/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 410/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Kamil Barham)
Uchwała nr 411/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maria Podgórska)
Uchwała nr 412/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Wiak)
Uchwała nr 413/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mirosław Krzesiński)
Uchwała nr 414/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Albert Czajka)
Uchwała nr 415/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Ewelina Mazurek)
Uchwała nr 416/2014/7/KK KK - Ordynator Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej SP Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu, Al. Jana Pawła II 10