Prawo stanowione przez Izbę

2014-04-01 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 109/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kamila Andrejczuk)
Zarządzenie nr 110/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paulina Marcyniuk)

2014-04-01 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 417/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Patrycja Drózd-Stola)
Uchwała nr 418/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Gołębiowski)
Uchwała nr 419/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Nina Gontarz)
Uchwała nr 420/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Teresa Dyzma)
Uchwała nr 421/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Skawińska)
Uchwała nr 422/2014/7/KK zatwierdzenie osób do przeprowadzenia sprawdzianu z bioetyki i prawa medycznego lekarzy stażystów rocznika 2013/2014
Uchwała nr 423/2014/7/KK zatwierdzenie osób do przeprowadzenia wykładów w zakresie bioetyki i prawa medycznego dla lekarzy stażystów rocznika 2013/2014
Uchwała nr 425/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Wójcik)
Uchwała nr 426/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Albertyna Żbikowska-Machul)
Uchwała nr 427/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrii Lis)
Uchwała nr 428/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 430/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Piotr Gromek)
Uchwała nr 431/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sławomir Paprocki)
Uchwała nr 432/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Margarita Omelańska)

2014-04-02 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 30/2014/7/R w sprawie zmiany regulaminu Komisji Socjalno-Bytowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 31/2014/7/R w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji ds. Lekarzy Seniorów Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 32/2014/7/R w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji ds. zmian systemowych w ochronie zdrowia Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 33/2014/7/R w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 34/2014/7/R w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rekreacji i Sportu
Uchwała nr 35/2014/7/R w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. Zmian Systemowych w Ochronie Zdrowia Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

2014-04-08 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 111/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Barbara Piskorska)
Zarządzenie nr 112/2014/7/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Agnieszka Anasiewicz)

2014-04-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 433/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Elżbieta Lenart-Bożyk)
Uchwała nr 434/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Angelika Dziura)
Uchwała nr 435/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Zarzycka-Kogut)
Uchwała nr 436/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karol Derkacz)
Uchwała nr 437/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Zdzisław Chmielewski)
Uchwała nr 438/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sławomir Kiciak)
Uchwała nr 439/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Robert Chudziak)
Uchwała nr 440/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Zapalska-Pożarowska)
Uchwała nr 441/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 442/2014/7/KK Oddział Okulistyczny SPSW im. Papieża Jana Pawła II - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 443/2014/7/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 444/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 445/2014/7/KK KK - Położna Oddziałowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w SPZOZ w Krasnymstawie
Uchwała nr 446/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jerzy Biernat)
Uchwała nr 447/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Magdalena Widz)
Uchwała nr 448/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Magdalena Kapusta)
Uchwała nr 449/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grzegorz Pietras)

2014-04-15 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 113/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Bartosz Siuta)
Zarządzenie nr 114/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Patrycja Drózd-Stola)
Zarządzenie nr 115/2014/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Magdalena Wac)

2014-04-15 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 450/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Flis)
Uchwała nr 451/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Rapa)
Uchwała nr 452/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Paweł Makaruk)
Uchwała nr 453/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Kucharski)
Uchwała nr 454/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jadwiga Warmińska)
Uchwała nr 455/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Kokoszka)
Uchwała nr 456/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Chudziak Robert)
Uchwała nr 457/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Gromek Piotr)
Uchwała nr 458/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Dylewska-Pawłowska Danuta)
Uchwała nr 459/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 460/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 461/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 462/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 463/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 464/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 465/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 466/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 467/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 468/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2014-04-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 469/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Cienkusz)
Uchwała nr 470/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Tomasz Perek)
Uchwała nr 471/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Izabela Winkler)
Uchwała nr 472/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Szymańska-Żołądek Lucyna)
Uchwała nr 473/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Agata Betlej)
Uchwała nr 474/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2014-04-29 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 475/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Artur Majcher)
Uchwała nr 476/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Urszula Zając)
Uchwała nr 477/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Roman Wybudowski)
Uchwała nr 478/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Raszewska-Famielec)
Uchwała nr 479/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Emilia Chadaj-Polberg)
Uchwała nr 480/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Piłat)
Uchwała nr 481/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Adrianna Łukasik-Spust)
Uchwała nr 482/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Gruszecka Ewa)
Uchwała nr 483/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Anna Domańska)
Uchwała nr 484/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marek Sobczuk)
Uchwała nr 485/2014/7/RL A 13 - inna izba (Paulina Grelecka)
Uchwała nr 487/2014/7/KK Ersa Medical SC E. Redzik A.Smarż - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 488/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 489/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 490/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 491/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 492/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 493/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 494/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Alicja Parysek)
Uchwała nr 495/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 496/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 497/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maria Kaczor)
Uchwała nr 498/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 499/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Olcha)