Prawo stanowione przez Izbę

2014-05-06 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 116/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Bogdan Liber)
Zarządzenie nr 117/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ewa Kruczkowska)

2014-05-06 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 500/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Siłuch)
Uchwała nr 501/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 502/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Łukasz Bąk)
Uchwała nr 503/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Justyna Wróbel)
Uchwała nr 504/2014/7/RL A 21 - duplikat pwz (Edyta Golonka)
Uchwała nr 505/2014/7/KK Holtrade Eksport Import - potwierdzenie spełnienia warunków

2014-05-13 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 506/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Anna Zaręba)
Uchwała nr 507/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Monist)
Uchwała nr 508/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Kowal)
Uchwała nr 509/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krystyna Hackiewicz)
Uchwała nr 510/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marzanna Iwańczuk)
Uchwała nr 511/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 512/2014/7/RL A 13 - inna izba (Karolina Cegłowska)
Uchwała nr 513/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Stanisław Staszczyk)
Uchwała nr 514/2014/7/RL A 13 - inna izba (Joanna Poziemska)
Uchwała nr 515/2014/7/KK PHIN Consulting Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 516/2014/7/KK Gastromed Rem Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 517/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Szczodry Mieczysław)
Uchwała nr 518/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Woźniak Bogumiła)
Uchwała nr 519/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marzena Pucek)
Uchwała nr 520/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Harnatkiewicz)

2014-05-20 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 118/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Dąbek)
Zarządzenie nr 119/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Beata Wcisło)
Zarządzenie nr 120/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Justyna Chudio)
Zarządzenie nr 121/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Welc)
Zarządzenie nr 122/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Modzelewska)

2014-05-20 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 521/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Barbara Mudrak)
Uchwała nr 522/2014/7/RL A 16 - stwierdzenie przeszkolenia (Bolesław Korbel)
Uchwała nr 523/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Osuch-Karpińska)
Uchwała nr 524/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Hanna Bagińska)
Uchwała nr 525/2014/7/RL A 13 - inna izba (Katarzyna Kasza)
Uchwała nr 526/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Anna Welc)
Uchwała nr 527/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jan Marczak)
Uchwała nr 528/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Magdalena Sycińska-Dziarnowska)
Uchwała nr 529/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 530/2014/7/KK Paiz Konsulting Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 531/2014/7/KK Paiz Konsulting Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 532/2014/7/KK Oddział Okulistyczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 533/2014/7/KK Oddział Kardiologii SP ZOZ w Świdniku - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 534/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 535/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 536/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 537/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 538/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 539/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 540/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Bańkowska-Polak)

2014-05-27 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 123/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Stefania Fliśkiewicz-Byś)
Zarządzenie nr 124/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Izabela Macheta-Okoń)
Zarządzenie nr 125/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Wojciech Zientala)
Zarządzenie nr 126/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Wojnar)
Zarządzenie nr 127/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Sabina Polańska)

2014-05-27 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 541/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Barbara Kubiak)
Uchwała nr 542/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Rogalska)
Uchwała nr 543/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Maria Kapłon-Wnuk)
Uchwała nr 544/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Roman Olszewski)
Uchwała nr 545/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wiktor Boroń)
Uchwała nr 546/2014/7/RL A 13 - inna izba (Izabela Niechaj)
Uchwała nr 547/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Przemysław Krakowski)
Uchwała nr 548/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Kasza Katarzyna)
Uchwała nr 549/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Leszczyńska-Mełges Anna)
Uchwała nr 550/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Rapkiewicz Elżbieta)
Uchwała nr 551/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Mazur Wiesława)
Uchwała nr 552/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 553/2014/7/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 554/2014/7/KK MED 4 Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 555/2014/7/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Zamość - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 556/2014/7/KK SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim Oddział Chirurgiczny - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 557/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy