Prawo stanowione przez Izbę

2014-06-03 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 128/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Alicja Wawerska)
Zarządzenie nr 129/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Tadeusz Więciorek)

2014-06-03 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 558/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Longina Blacha)
Uchwała nr 559/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Katarzyna Król)
Uchwała nr 560/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Sikorska)
Uchwała nr 561/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Szymanek)
Uchwała nr 562/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Danuta Tokarzewska)
Uchwała nr 563/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kinga Śluzek)
Uchwała nr 564/2014/7/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Andrii Lis)
Uchwała nr 565/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Szymańska)
Uchwała nr 566/2014/7/RL A 13 - inna izba (Anna Woźniak)
Uchwała nr 567/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSK Nr 4 w Lublinie
Uchwała nr 568/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Joanna Jakiel)
Uchwała nr 569/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 570/2014/7/RL A 13 - inna izba (Milena Czapska)

2014-06-04 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 36/2014/7/R w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w II połowie 2014 roku.
Uchwała nr 37/2014/7/R w sprawie uzupełnienia listy rekomendowanych kandydatów na lekarzy sądowych (Albert Czajka)
Uchwała nr 38/2014/7/R w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

2014-06-10 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 130/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dominika Stasiewicz)
Zarządzenie nr 131/2014/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Barbara Radomińska-Gut)

2014-06-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 571/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Piotr Karkoszka)
Uchwała nr 572/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Izabela Biszczanik-Basiak)
Uchwała nr 573/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Janusz Stefaniak)
Uchwała nr 574/2014/7/RL A 13 - inna izba (Katarzyna Sałamacha)
Uchwała nr 575/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Krzysztof Rębisz)
Uchwała nr 576/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2014-06-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 577/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Witold Olszański)
Uchwała nr 579/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Jargiełło-Baszak)
Uchwała nr 580/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Oliwia Tomkiewicz-Chmiel)
Uchwała nr 581/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Solecka)
Uchwała nr 582/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bartosz Zieńczuk)
Uchwała nr 583/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Lechowska Dorota)
Uchwała nr 584/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Petruk Anna)
Uchwała nr 585/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Szedel-Misiewicz Zofia)
Uchwała nr 586/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Bergonzoni Angela)
Uchwała nr 587/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2014-06-24 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 588/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mateusz Stępka)
Uchwała nr 589/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Barbara Szymenderska)
Uchwała nr 590/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krzysztof Szymenderski)
Uchwała nr 591/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Sikorska-Gruszczyńska Elżbieta)
Uchwała nr 592/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Jelińska Joanna)
Uchwała nr 593/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Maziarz Łukasz)
Uchwała nr 594/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Andrzej Paluszkiewicz)
Uchwała nr 595/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Renata Koncewicz, Agakata Makarewicz)
Uchwała nr 596/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Janusz Bielak)
Uchwała nr 597/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 598/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wojciech Łuczak)
Uchwała nr 599/2014/7/RL A 16 - stwierdzenie przeszkolenia (Marek Pitucha)
Uchwała nr 600/2014/7/KK Oddział Okulistyczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 601/2014/7/KK Bayer Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 602/2014/7/KK Usługi Medyczne i Szkoleniowe Maciej Kisiel - potwierdzenie i wpis organizatora
Uchwała nr 603/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 604/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Torres)
Uchwała nr 605/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Georgy Orlov)
Uchwała nr 606/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Danuta Perek)