Prawo stanowione przez Izbę

2014-07-01 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 135/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Tadeusz Olewiński)
Zarządzenie nr 136/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Soja)

2014-07-01 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 607/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Emanuel Korzeniec)
Uchwała nr 608/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Mirosław Giska)
Uchwała nr 609/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Jachewicz)
Uchwała nr 610/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Elżbieta Kulpa)
Uchwała nr 611/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Mańkiewicz)
Uchwała nr 612/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Tadeusz Rudnik)
Uchwała nr 613/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Juliana Woszczyło)
Uchwała nr 614/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Grzanka)
Uchwała nr 615/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Błaszko)
Uchwała nr 616/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Edward Tomaszewski)
Uchwała nr 617/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Joniec)
Uchwała nr 618/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Agnieszka Wiśniowska)
Uchwała nr 619/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 620/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mateusz Członkowski)
Uchwała nr 621/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Eliza Wallner)
Uchwała nr 622/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Arkadii Terletskyi)
Uchwała nr 623/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jerzy Łączka)
Uchwała nr 624/2014/7/KK S&P Partners Sp. z o.o. Sp. K. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 625/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 626/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Krystyna Skublewska-Banak)
Uchwała nr 627/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Wnuk)

2014-07-08 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 137/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Waśkowski)
Zarządzenie nr 138/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Kapica)
Zarządzenie nr 139/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ewelina Chmielewska)
Zarządzenie nr 140/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Kazimierz Puacz)
Zarządzenie nr 141/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Łukasz Bąk)
Zarządzenie nr 142/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Siuta)

2014-07-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 628/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Paweł Chmielewski)
Uchwała nr 629/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Piotr Momot)
Uchwała nr 630/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Anna Mącik-Nucińska)
Uchwała nr 631/2014/7/RL A 16 - stwierdzenie przeszkolenia (Ireneusz Drożak)
Uchwała nr 632/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Zaręba-Giezek)
Uchwała nr 633/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Przybylski)
Uchwała nr 634/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grażyna Wójtowicz)
Uchwała nr 635/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kamil Kuć)
Uchwała nr 636/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Czesław Beczek)
Uchwała nr 637/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Marcin Augustowski)
Uchwała nr 638/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Lejk-Szynkarczuk)
Uchwała nr 639/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Milena Kozak)
Uchwała nr 640/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 641/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Antończak Marek)
Uchwała nr 642/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Pawlęga Cezary)
Uchwała nr 643/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Zderkiewicz Stanisław)
Uchwała nr 644/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Zgierska)
Uchwała nr 645/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 646/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Prządka)

2014-07-15 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 143/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Ireneusz Stolarczyk)
Zarządzenie nr 144/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Ewaryst Buczyński)

2014-07-15 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 648/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Filipek-Sidor)
Uchwała nr 649/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aneta Barczyńska)
Uchwała nr 650/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 651/2014/7/R w sprawie projektu uchwały składkowej
Uchwała nr 652/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Szponar Bogusław)
Uchwała nr 653/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Celarska Izabella)

2014-07-22 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 145/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Paczos-Petri)
Zarządzenie nr 146/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Michał Mamla)
Zarządzenie nr 147/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maria Kusz)

2014-07-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 647/2014/7/KK KK - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SP sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
Uchwała nr 654/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Przygoda-Dreher)
Uchwała nr 655/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Kalisz)
Uchwała nr 656/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Ewelina Szwedo)
Uchwała nr 657/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Jakub Kempisty)
Uchwała nr 658/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Filipczak)
Uchwała nr 659/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Beata Gajda)
Uchwała nr 660/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Edyta Koman)
Uchwała nr 661/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Olga Żak)
Uchwała nr 662/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Piotr Polnik)
Uchwała nr 663/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Ewelina Guz)
Uchwała nr 664/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Stec)
Uchwała nr 665/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Angelika Gawlik)
Uchwała nr 666/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Szabat)
Uchwała nr 667/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Estera Kwiecień)
Uchwała nr 668/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Kamil Dmowski)
Uchwała nr 669/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Łukasz Kwietniewski)
Uchwała nr 670/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Markowska)
Uchwała nr 671/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Baranowska)
Uchwała nr 672/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Paweł Basiński)
Uchwała nr 673/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Korpysz)
Uchwała nr 674/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Kościk)
Uchwała nr 675/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Bochenek)
Uchwała nr 676/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Edyta Lipska)
Uchwała nr 677/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Wilczewska)
Uchwała nr 678/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Łukasz Szeszko)
Uchwała nr 679/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Natalia Ścirka)
Uchwała nr 680/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Chapuła)
Uchwała nr 681/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Dorota Jędrysik)
Uchwała nr 682/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Hanna Pankowicz)
Uchwała nr 683/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Monika Walankiewicz)
Uchwała nr 684/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Kwaśniak)
Uchwała nr 685/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Szczepan Brezdeń)
Uchwała nr 686/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Rafał Wójcik)
Uchwała nr 687/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Ewa Jasińska)
Uchwała nr 688/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Lewińska)
Uchwała nr 689/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Woźniak)
Uchwała nr 690/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Budny)
Uchwała nr 691/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Anna Borkowska)
Uchwała nr 692/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Monika Barcicka)
Uchwała nr 693/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Ewa Wawak)
Uchwała nr 694/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Michał Hys)
Uchwała nr 695/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Golec)
Uchwała nr 696/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Ewa Wojewoda)
Uchwała nr 697/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Rafał Ziemiński)
Uchwała nr 698/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Joanna Wicha)
Uchwała nr 699/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Łukasz Głodek)
Uchwała nr 700/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Anna Kuryś)
Uchwała nr 701/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Petri)
Uchwała nr 702/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 703/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Nowak)
Uchwała nr 704/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Szymański)
Uchwała nr 705/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Agata Miernicka)
Uchwała nr 706/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Milena Guz)
Uchwała nr 707/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Mirosław Grelak)
Uchwała nr 708/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Paweł Szmygin)
Uchwała nr 709/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Bogumiła Tryka)
Uchwała nr 710/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Anna Bończak)
Uchwała nr 711/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Monika Kotarska)
Uchwała nr 712/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Karolina Janus)
Uchwała nr 713/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Daria Majowicz)
Uchwała nr 714/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Legocka)
Uchwała nr 715/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Dominika Kowalczyk)
Uchwała nr 716/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Paweł Kwieciński)
Uchwała nr 717/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Fijołek)
Uchwała nr 718/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Maciej Berbecki)
Uchwała nr 719/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Paweł Polski)
Uchwała nr 720/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Anna Gołda)
Uchwała nr 721/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Graca)
Uchwała nr 722/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Klaudia Lewicka)
Uchwała nr 723/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 724/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 725/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wit Danilkiewicz)
Uchwała nr 726/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Chomiuk)
Uchwała nr 727/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Strzelczyk)
Uchwała nr 728/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Michał Piechociński)
Uchwała nr 729/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Anna Orzeł)
Uchwała nr 730/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Bartoń)

2014-07-29 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 731/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Barbara Homziak)
Uchwała nr 732/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Marcin Mokrzycki)
Uchwała nr 733/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Anna Fałkowska)
Uchwała nr 734/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Karol Rawicz-Pruszyński)
Uchwała nr 735/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Marcin Ciołkowski)
Uchwała nr 736/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Antecki)
Uchwała nr 737/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Agata Szpringer)
Uchwała nr 738/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Maruszczak)
Uchwała nr 739/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Sawicki)
Uchwała nr 740/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Michał Siwek)
Uchwała nr 741/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Dorota Radkowiak)
Uchwała nr 742/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Albert Brzozowski)
Uchwała nr 743/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Krysa)
Uchwała nr 744/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Dominika Wrzesińska)
Uchwała nr 745/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Łukasz Tatara)
Uchwała nr 746/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Agata Kalińska)
Uchwała nr 747/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Włodarczyk)
Uchwała nr 748/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Sokołowska)
Uchwała nr 749/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Joanna Werońska)
Uchwała nr 750/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Grzegorz Zyśko)
Uchwała nr 751/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Paweł Przetacznik)
Uchwała nr 752/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Dominika Dyduch)
Uchwała nr 753/2014/7/RL A 21 - duplikat pwz (Katarzyna Skorupska)
Uchwała nr 754/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Klaudia Sugier)
Uchwała nr 755/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Marta Sawicka)
Uchwała nr 756/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Marek Izdebski)
Uchwała nr 757/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Dmowska)
Uchwała nr 758/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Jarosław Pietkiewicz)
Uchwała nr 759/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Plichta)
Uchwała nr 760/2014/7/R o zmianie uchwały Nr 176/2014/7/R Prezydium ORL w Lublinie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie określenia miesięcznego limitu kwotowego dot. używania telefonów komórkowych w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz samorządu lekarskiego w VII kadencji
Uchwała nr 761/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Żelowska)
Uchwała nr 762/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Edyta Sawicka-Glazer)
Uchwała nr 763/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Zagroda)
Uchwała nr 764/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Michał Krzystanek)
Uchwała nr 765/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Sylwia Wrzos)
Uchwała nr 766/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Marcin Kowalik)
Uchwała nr 767/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kamil Pudło)
Uchwała nr 768/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Czarnota)
Uchwała nr 769/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Maciej Jakuszko)
Uchwała nr 770/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Sosnowska)
Uchwała nr 771/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Maciej Słotwiński)
Uchwała nr 772/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Wolska)
Uchwała nr 773/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Kozyra)
Uchwała nr 774/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Sys)
Uchwała nr 775/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Michał Piesiewicz)
Uchwała nr 776/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Waszczuk)
Uchwała nr 777/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Sołowiej)
Uchwała nr 778/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Paweł Szabat)
Uchwała nr 779/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Anna Socha)
Uchwała nr 780/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Ewa Malczuk)
Uchwała nr 781/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Krukowski)
Uchwała nr 782/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Olga Czabak)
Uchwała nr 783/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Joanna Flisek)
Uchwała nr 784/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 785/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Milena Zegarska)
Uchwała nr 786/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Fatyga)
Uchwała nr 787/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Konrad Miszczuk)
Uchwała nr 788/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Miszczuk)
Uchwała nr 789/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Panasiewicz)
Uchwała nr 790/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Jedliński)
Uchwała nr 791/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Joanna Pycka)
Uchwała nr 792/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 793/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Paweł Raj)
Uchwała nr 794/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 795/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 796/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 797/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 798/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 799/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 800/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Lis)
Uchwała nr 801/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Anna Korulczyk)
Uchwała nr 802/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Ewa Komorowska)
Uchwała nr 803/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Sylwester Tchórzewski)
Uchwała nr 804/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Bartłomiej Sieńko)
Uchwała nr 805/2014/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 806/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Łukasz Krupa)