Prawo stanowione przez Izbę

2014-08-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 148/2014/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Konrad Wronka)
Zarządzenie nr 149/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Tomczyk)

2014-08-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 807/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Wójcik)
Uchwała nr 808/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Dominika Tomaka)
Uchwała nr 809/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Piechniak)
Uchwała nr 810/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Paulina Pawlik)
Uchwała nr 811/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Adam Iwaniuk)
Uchwała nr 812/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Zdeb)
Uchwała nr 813/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jerzy Danilkiewicz)
Uchwała nr 814/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Wilczek)
Uchwała nr 815/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Monika Dziura)
Uchwała nr 816/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Krywko)
Uchwała nr 817/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Agata Michalak)
Uchwała nr 818/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Wojciech Rogala)
Uchwała nr 819/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Michał Dutkiewicz)
Uchwała nr 820/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Kamil Dziewulski)
Uchwała nr 821/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Michał Wojtczuk)
Uchwała nr 822/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Paweł Stepuch)
Uchwała nr 823/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Wojtczuk)
Uchwała nr 824/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Przemysław Rychtik)
Uchwała nr 825/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Agata Myśliwska)
Uchwała nr 826/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Mianowana)
Uchwała nr 827/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Maciej Śnieżyński)
Uchwała nr 828/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Grzegorz Zalewski)
Uchwała nr 829/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Dominika Zajdel)
Uchwała nr 830/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Monika Ciepał)
Uchwała nr 831/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Sylwia Romanowska)
Uchwała nr 832/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Kamil Tokarczyk)
Uchwała nr 833/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Skublewska)
Uchwała nr 834/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Sylwia Pastuszko)
Uchwała nr 835/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Wojciech Podsiadłowski)
Uchwała nr 836/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Czubacka)
Uchwała nr 837/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Maciej Kamiński)
Uchwała nr 838/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Łukasz Kozanecki)
Uchwała nr 839/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Anna Kwiatkowska)
Uchwała nr 840/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Maciej Zdunek)
Uchwała nr 841/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Anna Mazurek)
Uchwała nr 842/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Wołoszyn-Kardas)
Uchwała nr 843/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Nowomiejska)
Uchwała nr 844/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Karolina Borowiec)
Uchwała nr 845/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Sandra Staszek)
Uchwała nr 846/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Liliana Kot)
Uchwała nr 847/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Przybyłek)
Uchwała nr 848/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Damian Stadnicki)
Uchwała nr 849/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Piotr Romanowicz)
Uchwała nr 850/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Przybyłek)
Uchwała nr 851/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Anna Kurzępa-Małka)
Uchwała nr 852/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Kowalik)
Uchwała nr 853/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Natalie Lerska)
Uchwała nr 854/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Barańska)
Uchwała nr 855/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Szetela)
Uchwała nr 856/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Paweł Maksymiuk)
Uchwała nr 857/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Mirakowska)
Uchwała nr 858/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Sylwia Przybyszewska)
Uchwała nr 859/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Michał Bielski)
Uchwała nr 860/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Jakub Baszak)
Uchwała nr 861/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Renata Michalska)
Uchwała nr 862/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Pożarowska)
Uchwała nr 863/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Wieczorek)
Uchwała nr 864/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Justyna Ziarek)
Uchwała nr 865/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Agata Sapko)
Uchwała nr 866/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Izabela Chwedoruk)
Uchwała nr 867/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Agata Stachura)
Uchwała nr 868/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Szadkowska)
Uchwała nr 869/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Eliza Sońta)
Uchwała nr 870/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Różycka)
Uchwała nr 871/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Denkiewicz)
Uchwała nr 872/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Suraj)
Uchwała nr 873/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Elwira Chromińska)
Uchwała nr 874/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Olga Szekalis)
Uchwała nr 875/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Dzierżak-Skomorowska)
Uchwała nr 876/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Artemida Chreścionko)
Uchwała nr 877/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Damian Gajownik)
Uchwała nr 878/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Anna Zdunkiewicz)
Uchwała nr 879/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Strzelczyk)
Uchwała nr 880/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Kozek)
Uchwała nr 881/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Karolina Koczera)
Uchwała nr 882/2014/7/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Arkadiusz Terlecki)
Uchwała nr 883/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maja Aleksandrowicz)
Uchwała nr 884/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Szypulska)
Uchwała nr 885/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bożena Drelich)
Uchwała nr 886/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 887/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Macieląg)
Uchwała nr 888/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Jaworska Urszula)
Uchwała nr 889/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Chmielewska Anna)
Uchwała nr 890/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Matysiewicz Aneta)
Uchwała nr 891/2014/7/KK Gastromed Rem Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 892/2014/7/KK Usługi Medyczne i Szkoleniowe Maciej Kisiel - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 893/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 894/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Flis)
Uchwała nr 895/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Bicz)
Uchwała nr 896/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Radzik)

2014-08-19 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 150/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maciej Trusewicz)
Zarządzenie nr 151/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Kałużniacka)
Zarządzenie nr 152/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Piotr Grela)

2014-08-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 897/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Zuzanna Macleod)
Uchwała nr 898/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Sławomir Koncewicz)
Uchwała nr 899/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Justyna Gęborys)
Uchwała nr 900/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Kamila Skoczeń)
Uchwała nr 901/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Adrian Standera)
Uchwała nr 902/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Barbara Bartosik)
Uchwała nr 903/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Barszcz Urszula)
Uchwała nr 904/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 905/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jacek Jesipowicz)
Uchwała nr 906/2014/7/KK KK - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych WSS w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 911/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Róża Czabak-Garbacz)

2014-08-26 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 153/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Sylwia Miszczuk)
Zarządzenie nr 154/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ewa Wojewoda)

2014-08-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 912/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Margareta Budner)
Uchwała nr 913/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Kolano-Janeczek)
Uchwała nr 914/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Jolanta Humińska)
Uchwała nr 915/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bartłomiej Kania)
Uchwała nr 916/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Remigiusz Caban)
Uchwała nr 917/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 918/2014/7/RL A 13 - inna izba (Dominika Wójcik)
Uchwała nr 919/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSK Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16
Uchwała nr 920/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, Al. Kraśnicka 100
Uchwała nr 921/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSK Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8
Uchwała nr 922/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie, ul. Kruczkowskiego 21
Uchwała nr 923/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 10
Uchwała nr 924/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w SPZOZ MSW w Lublinie, ul. Grenadierów 3
Uchwała nr 925/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w I Wojskowym Szpitalu klinicznym z Polikliniką w Lublinie, Al. Racławickie 23
Uchwała nr 926/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w WSS w Chełmie, ul. Ceramiczna 1
Uchwała nr 927/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w SPZOZ w Lublartowie, ul. Cicha 14
Uchwała nr 928/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w SPZOZ w Puławach, ul. Bema 1
Uchwała nr 929/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w WSS w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65
Uchwała nr 930/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52
Uchwała nr 931/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w Stomatologicznym Centrum Klinicznym UM w Lublinie, ul. Karmelicka 7
Uchwała nr 932/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Weronika Chaber)
Uchwała nr 933/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w SN ZOZ EM-DENT w Lublinie, ul. Weteranów 11
Uchwała nr 934/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Lekare Specjaliści w Lublinie, ul. Topolowa 7
Uchwała nr 935/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Lublinie, ul. Lubartowska 58
Uchwała nr 936/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ DOKTOR w Kraśniku, ul. Narutowicza 1
Uchwała nr 937/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Poradnia Stomatologiczna Dąbrowska teresa w Białej Podlaskiej, ul. Parkowa 11
Uchwała nr 938/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ MEDIDENT w Tomaszowie Lubelskim, ul. Wańkowicza 8
Uchwała nr 939/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w I Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie, Al. Racławickie 23
Uchwała nr 940/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Gabinety Galeria w Lublinie, ul. Jana Sawy 1A
Uchwała nr 941/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ DENTIMED w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 26
Uchwała nr 942/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie, ul. Lędzian 49,51
Uchwała nr 943/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ FARMED w Lublinie, ul. koryznowej 2G
Uchwała nr 944/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w Indywidualnej Praktyce Lekarskiej w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 32A
Uchwała nr 945/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ STOMED w Świdniku, ul. Kopernika 4a
Uchwała nr 946/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Węglin Medical w Lublinie, ul. Rzemieślnicza 1
Uchwała nr 947/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w Prywatnej Przychodni Stomatologiczno Medycznej w Puławach, ul. Lubelska 25
Uchwała nr 948/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Krzewicka)
Uchwała nr 949/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Piotr Kołątaj)
Uchwała nr 950/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Trębas)
Uchwała nr 951/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Trębas)
Uchwała nr 952/2014/7/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Vera Zykava)
Uchwała nr 953/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Paweł Halczuk)
Uchwała nr 954/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Radosław Gnieciak)