Prawo stanowione przez Izbę

2014-09-02 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 155/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Krzysztof Rębisz)

2014-09-02 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 907/2014/7/KK KK - Ordynator Oddziału Kardiologicznego WSS w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 908/2014/7/KK KK - Ordynator Oddziału Dziecięcego WSS w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 909/2014/7/KK KK - Ordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego WSS w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 910/2014/7/KK KK - Ordynator Oddziału Urologicznego WSS w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 955/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Aleksandra Khoury-Oniszczuk)
Uchwała nr 956/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Magdalena Dmowska-Stecewicz)
Uchwała nr 957/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Alicja Szczypiorska)
Uchwała nr 958/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Bugaj)
Uchwała nr 959/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Wnuk-Łyjak)
Uchwała nr 960/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 961/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Pęcak)
Uchwała nr 962/2014/7/RL A 13 - inna izba (Edyta Nowakowska)
Uchwała nr 963/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jolanta Sobieszuk)
Uchwała nr 964/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Justyna Banaszczuk-Dudek)
Uchwała nr 965/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Beata Kubić-Filiks)
Uchwała nr 966/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 967/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 968/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 969/2014/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 970/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Magdalena Kwiatkowska)
Uchwała nr 971/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSK Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16
Uchwała nr 972/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 10
Uchwała nr 973/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż I Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie, Al. Racławickie 23
Uchwała nr 974/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Bicz)

2014-09-09 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 156/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maria Stefanek-Piekarz)

2014-09-09 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 975/2014/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZOZ MSW w Lublinie, ul. Grenadierów 3
Uchwała nr 976/2014/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacyjnego w SPZOZ MSW w Lublinie, ul. Grenadierów 3
Uchwała nr 977/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Bendera Ryszard)
Uchwała nr 978/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Wnuk-Łyjak Katarzyna)
Uchwała nr 979/2014/7/PP Uchylenie uchwały w sprawie wizytacji (Arkadiusz Terlecki)
Uchwała nr 980/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Beata Banach-Caban)
Uchwała nr 981/2014/7/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Mikalai Smoliar)
Uchwała nr 982/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Tulidowicz-Bielak)
Uchwała nr 983/2014/7/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Roman Turchynovych)
Uchwała nr 984/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w WSS w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65
Uchwała nr 985/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w I Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie, Al. Racławickie 23
Uchwała nr 986/2014/7/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Romaniia Lukach)
Uchwała nr 987/2014/7/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Sergey Antonov)
Uchwała nr 988/2014/7/RL A 14 - zobowiązanie do przeszkolenia (Zofia Dąbrowska)
Uchwała nr 989/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Pryczek)
Uchwała nr 990/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Sokołowski)
Uchwała nr 991/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Pietrowicz)
Uchwała nr 992/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Niezabitowska)
Uchwała nr 993/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 994/2014/7/RL A 14 - zobowiązanie do przeszkolenia (Halina Kot)
Uchwała nr 995/2014/7/KK PHIN Consulting Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 996/2014/7/KK Paiz Konsulting Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 997/2014/7/KK Polskie Towarzystwo Rehabilitacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 998/2014/7/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 999/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 1000/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w SPZOZ w Łukowie, ul. Rogalińskiego 3
Uchwała nr 1001/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 1002/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZS UNIDENT w Lublinie, ul. Spokojna 3
Uchwała nr 1003/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Węglin Medical w Lublinie, ul. Rzemieślnicza 1
Uchwała nr 1004/2014/7/KK KK - Ordynator Oddziału Ginekologicznego w SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnęterznych w Lublinie, ul. Grenadierów 3

2014-09-16 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 157/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Elżbieta Dąbek-Caban)
Zarządzenie nr 158/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Janusz Puchciński)
Zarządzenie nr 159/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Marchlewski)
Zarządzenie nr 160/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maja Aleksandrowicz)
Zarządzenie nr 161/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Zbigniew Borzęcki)
Zarządzenie nr 162/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jan Myśliwski)

2014-09-16 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1005/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Orkiszewska-Pogoda)
Uchwała nr 1006/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Elżbieta Dąbek-Caban)
Uchwała nr 1007/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w Indywidualnej Praktyce Lekarskiej w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 32 - zmiana uchwały nr 944/2014/7/KK
Uchwała nr 1008/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej w Parczewie, ul. 11 Listopada 58/11
Uchwała nr 1009/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Poradnia Zdrowia KUL w Lublinie, Al. Racławickie 14
Uchwała nr 1010/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSK Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8
Uchwała nr 1011/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie, Al. Kraśnika 100
Uchwała nr 1012/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Jagoda Walczyk-Bzoma)
Uchwała nr 1013/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Łukasz Bzoma)
Uchwała nr 1014/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Łukasz Szpatuśko)
Uchwała nr 1015/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Renata Gołębiewska)
Uchwała nr 1016/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w Okręgowym Szputalu Kolejowym w lublinie, ul. Kruczkowskiego 21
Uchwała nr 1017/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w I Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie, Al. Racławickie 23
Uchwała nr 1018/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Kietlińska Maria)
Uchwała nr 1019/2014/7/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Valentyn Kopytsyak)
Uchwała nr 1020/2014/7/KK MED 4 Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1021/2014/7/KK NZOZ Przychodnia Rejonowa w Międzyrzecu Podlaskim - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1022/2014/7/KK NZOZ KardioNeuroMed Ewa Dudko - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1023/2014/7/KK Oddział Okulistyczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1024/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1025/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1026/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1027/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1028/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1029/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1030/2014/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1031/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Regina Dudzicz)
Uchwała nr 1032/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1033/2014/7/KK KK - Ordynator Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie, ul. Grenadierów 3

2014-09-23 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 163/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Sokołowski)
Zarządzenie nr 164/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mirosław Jeleniewski)
Zarządzenie nr 165/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Sikorski)

2014-09-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1034/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w I Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie, Al. Racławickie 23
Uchwała nr 1035/2014/7/KK KK - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w SPZOZ w Lubartowie, ul. Cicha 14
Uchwała nr 1036/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Emil Zwoliński)
Uchwała nr 1037/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Studnicka-Suwała Elżbieta)
Uchwała nr 1038/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Zatorska Maria)
Uchwała nr 1039/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Rozmysł Bożena)
Uchwała nr 1040/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Mełges Anna)
Uchwała nr 1041/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dariusz Steczkiewicz)
Uchwała nr 1042/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Podstawka Jerzy)
Uchwała nr 1043/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w SPZOZ MSW w Lublinie, ul. Grenadierów 3
Uchwała nr 1044/2014/7/KK skierowanie dentystów na staż w NZOZ Stom Med w Zamościu, ul. Graniczna 73
Uchwała nr 1045/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Colas)
Uchwała nr 1046/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Marcin Kurianowicz)
Uchwała nr 1047/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Wróbel)
Uchwała nr 1048/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1049/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w WSS w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65
Uchwała nr 1050/2014/7/KK Info Studio Agencja Reklamowo - Wydawnicza s.c. Dariusz Marciniak, Piotr Zawada - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1051/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Kinga Łuć)
Uchwała nr 1052/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Sofiya Skiba)

2014-09-30 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 166/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Iżko)

2014-09-30 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1053/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie, ul. Kruczkowskiego 21
Uchwała nr 1054/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Berger)
Uchwała nr 1055/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Stankiewicz)
Uchwała nr 1056/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Gosk)
Uchwała nr 1057/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1058/2014/7/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1059/2014/7/KK Trojanowska Agnieszka - potwierdzenie i wpis organizatora
Uchwała nr 1060/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Alan Błotniak)
Uchwała nr 1061/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dominika Wójcik)