Prawo stanowione przez Izbę

2015-01-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Stanowisko nr 2/2015/7/R w sprawie bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia

2015-01-13 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 227/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Adam Dondalski)
Zarządzenie nr 228/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Monika Fieluba)
Zarządzenie nr 229/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Łukasz Ożga)
Zarządzenie nr 230/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Dohojda)
Zarządzenie nr 231/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Pawłowski)
Zarządzenie nr 232/2015/7/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Hassan Bdaiwi)
Zarządzenie nr 233/2015/7/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Hamideh Tchaitchian)
Zarządzenie nr 234/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Janusz Czerniak)

2015-01-13 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1564/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Iwona Sawecka-Otolińska)
Uchwała nr 1565/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Stanisława Atras-Kornel)
Uchwała nr 1566/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Janusz Fornalski)
Uchwała nr 1567/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Beata Baczyńska)
Uchwała nr 1568/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sylwia Kołodziej-Andrejuk)
Uchwała nr 1569/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Edward Zderkiewicz)
Uchwała nr 1570/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Mateusz Sobota)
Uchwała nr 1571/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Henryk Sobecki)
Uchwała nr 1572/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Eugenia Całuch)
Uchwała nr 1573/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Dryżałowski)
Uchwała nr 1574/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Michalina Spust)
Uchwała nr 1575/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jacek Nowicki)
Uchwała nr 1576/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marta Kosecka)
Uchwała nr 1577/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mariusz Rząd)
Uchwała nr 1578/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Socha)
Uchwała nr 1579/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krystian Romańczuk)
Uchwała nr 1580/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Rojowski)
Uchwała nr 1581/2015/7/RL A 13 - inna izba (Wojciech Kolasa)
Uchwała nr 1582/2015/7/RL A 13 - inna izba (Ewa Mojak-Domagała)
Uchwała nr 1583/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Przemysław Mitura)
Uchwała nr 1584/2015/7/RL A 13 - inna izba (Anna Jaroszuk)
Uchwała nr 1585/2015/7/RL A 01 - ograniczone (Kandyda Derkacz)
Uchwała nr 1586/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Lucyna Pietroń)
Uchwała nr 1587/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Agata Głowacka)
Uchwała nr 1588/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów ( Kowalczyk Ewa)
Uchwała nr 1589/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Łyjak Przemysław)
Uchwała nr 1590/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Łyjak Piotr)
Uchwała nr 1591/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Sankowska Karolina)
Uchwała nr 1592/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Całuch Eugenia)
Uchwała nr 1593/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Siemianowski Krystian)
Uchwała nr 1594/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów ( Atras-Kornel Stanisława)
Uchwała nr 1595/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Dryżałowski Andrzej)
Uchwała nr 1596/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Zenon Brocki)
Uchwała nr 1597/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Robert Wójcik)
Uchwała nr 1598/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Modzelewska-Wołyniak)
Uchwała nr 1599/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Janusz Partyka)
Uchwała nr 1600/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1601/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Mirosław Polubiec)
Uchwała nr 1602/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Mełges)
Uchwała nr 1603/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Karpińska Anna)
Uchwała nr 1604/2015/7/RL A 21 - duplikat pwz (Paweł Jarzębowski)
Uchwała nr 1605/2015/7/KK Usługi Medyczne i Szkoleniowe Maciej Kisiel - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1606/2015/7/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1607/2015/7/KK SP ZOZ Międzyrzec Podlaski Oddział Chirurgiczny - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1608/2015/7/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Zamość - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1609/2015/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 1610/2015/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy

2015-01-20 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 235/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Karolina Sobutka)
Zarządzenie nr 236/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Radosław Garbarz)
Zarządzenie nr 237/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Patrycja Nowicka)
Zarządzenie nr 238/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Zuzanna Wołowik)
Zarządzenie nr 239/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Natalia Wlazło)
Zarządzenie nr 240/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kamil Pączek)
Zarządzenie nr 241/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Antoni Baj)
Zarządzenie nr 242/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Edyta Szymańska)

2015-01-20 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1611/2015/7/PP Wizytacja praktyki zawodowej (Magdalena Mazurek)
Uchwała nr 1612/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Wysiński)
Uchwała nr 1613/2015/7/KK KK - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w SP Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie
Uchwała nr 1614/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Agnieszka Pedrycz-Wieczorska)
Uchwała nr 1615/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1616/2015/7/RL A 01 - ograniczone (Sergiusz Rusiecki)
Uchwała nr 1617/2015/7/RL A 13 - inna izba (Sebastian Wnuk)
Uchwała nr 1618/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Magdalena Buczkowska)
Uchwała nr 1619/2015/7/RL A 13 - inna izba (Kamila Giedzicz)
Uchwała nr 1620/2015/7/RL A 13 - inna izba (Katarzyna Milanowska)
Uchwała nr 1621/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1622/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1623/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1624/2015/7/KK NZOZ KardioNeuroMed Ewa Dudko - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1625/2015/7/KK NZOZ KardioNeuroMed Ewa Dudko - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1626/2015/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 1627/2015/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy

2015-01-27 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 243/2015/7/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Justyna Oleszek)
Zarządzenie nr 244/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Król)
Zarządzenie nr 245/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ewa Pysiewicz)
Zarządzenie nr 246/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Nowiński)
Zarządzenie nr 247/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Holly)
Zarządzenie nr 248/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Garbacz)
Zarządzenie nr 249/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Witold Skowroński)

2015-01-27 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1628/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Pilecka)
Uchwała nr 1629/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bożena Kowal)
Uchwała nr 1630/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Sondej)
Uchwała nr 1631/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Tomasz Monies)
Uchwała nr 1632/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maria Pomykała-Dzikielewska)
Uchwała nr 1633/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Barbara Pilipiuk)
Uchwała nr 1634/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Matylda Opolska)
Uchwała nr 1635/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kinga Gajewska)
Uchwała nr 1636/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Wójcik)
Uchwała nr 1637/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Elżbieta Dąbrowska-Bratko)
Uchwała nr 1638/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Andrzej Nowiński)
Uchwała nr 1639/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Iwona Żychowska)
Uchwała nr 1640/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Agnieszka Kisiel)
Uchwała nr 1641/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Jałtoszuk-Zatorska Grażyna)
Uchwała nr 1642/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Ziółkowska Krystyna)
Uchwała nr 1643/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Wojciechowicz Katarzyna)
Uchwała nr 1644/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Morawska-Skowronek Krystyna)
Uchwała nr 1645/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Bagińska Hanna)
Uchwała nr 1646/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Kozłowski Karol)
Uchwała nr 1647/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Słowikowska Paulina)
Uchwała nr 1648/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Witold Skowroński)
Uchwała nr 1649/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1650/2015/7/RL A 21 - duplikat pwz (Anna Szkatuła)
Uchwała nr 1651/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Rękas)
Uchwała nr 1652/2015/7/KK KK -Naczelna Pielęgniarka SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
Uchwała nr 1653/2015/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Położnictwa SPSK Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4
Uchwała nr 1654/2015/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8
Uchwała nr 1655/2015/7/KK KK - Ordynator Oddziału Urologicznego SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu