Prawo stanowione przez Izbę

2015-12-01 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 379/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Sawicki)

2015-12-01 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2902/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Renata Woźniak)
Uchwała nr 2903/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Wysocka)
Uchwała nr 2904/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jerzy Kuś)
Uchwała nr 2905/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Masłowska)
Uchwała nr 2906/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Romanowicz)
Uchwała nr 2907/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Przemysław Mądro)
Uchwała nr 2908/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2909/2015/7/RL A 04 - kwalifikacje formalne (Sebastian Wolski)
Uchwała nr 2910/2015/7/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2911/2015/7/KK SPSK Nr 1 Poradnia Stomatologiczna - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2912/2015/7/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2913/2015/7/KK Lubelski Oddział Wojewódzki Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2914/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Norbert Nizio)

2015-12-08 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 380/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Masłowska)
Zarządzenie nr 381/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Werońska-Tatara)
Zarządzenie nr 382/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jadwiga Wójcicka)
Zarządzenie nr 383/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Krzysztof Bochen)
Zarządzenie nr 384/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ewa Komorowska)
Zarządzenie nr 385/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Łukasz Tatara)
Zarządzenie nr 386/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paweł Przetacznik)
Zarządzenie nr 387/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dominika Dyduch)
Zarządzenie nr 388/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Strzelczyk)

2015-12-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2918/2015/7/RL A 13 - inna izba (Magdalena Sadownik)
Uchwała nr 2919/2015/7/RL A 21 - duplikat pwz (Jacek Okruch)
Uchwała nr 2920/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mateusz Stasieczek)
Uchwała nr 2921/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Miłosz Boguszewski)
Uchwała nr 2922/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kamil Fatyga)
Uchwała nr 2923/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Edyta Solecka)
Uchwała nr 2924/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Roman Styliński)
Uchwała nr 2925/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Dziki)
Uchwała nr 2926/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2928/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dominik Kiełbowicz)

2015-12-09 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 75/2015/7/R terminy posiedzeń ORL w I poł 2016 r.
Uchwała nr 76/2015/7/R w sprawie wyboru firmy przygotowującej druk biuletynu LIL
Uchwała nr 77/2015/7/R zwrot części opłaconej składki na obowiązkowe ubezp. o.c.
Uchwała nr 78/2015/7/R zwrot części opłaconej składki na ubezpieczenie dobrowolne
Uchwała nr 79/2015/7/R w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. Lekarzy Seniorów

2015-12-15 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 389/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Wysiński)
Zarządzenie nr 390/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Polnik)
Zarządzenie nr 391/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Sylwia Polnik)
Zarządzenie nr 392/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Józef Mark)
Zarządzenie nr 393/2015/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Małgorzata Jakoniewska-Milinković)

2015-12-15 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2932/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Kamil Łukasiak)
Uchwała nr 2933/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Natalia Gałązka-Świderek)
Uchwała nr 2934/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Barbara Szczygielska-Słomiany)
Uchwała nr 2935/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Skoczylas)
Uchwała nr 2936/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Pysz)
Uchwała nr 2937/2015/7/RL A 13 - inna izba (Jowita Klimek)
Uchwała nr 2938/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Domańska)
Uchwała nr 2941/2015/7/RL A 13 - inna izba (Joanna Marchlewska)
Uchwała nr 2942/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Stanisław Szkutnicki)
Uchwała nr 2943/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2944/2015/7/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Małecka-Zając)

2015-12-22 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 394/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Andrzej Winniczuk)

2015-12-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2945/2015/7/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2946/2015/7/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Zamość - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2947/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Agnieszka Wrońska-Sewruk)
Uchwała nr 2948/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Szymczak)
Uchwała nr 2949/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Grześko)
Uchwała nr 2950/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wiesław Sochocki)
Uchwała nr 2951/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Irena Kornel)
Uchwała nr 2952/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Pietrowicz)
Uchwała nr 2953/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Dudzińska)
Uchwała nr 2954/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Justyna Kojder-Mazur)
Uchwała nr 2955/2015/7/RL A 13 - inna izba (Jakub Gruba)
Uchwała nr 2956/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bartosz Zygo)
Uchwała nr 2957/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Dziąbowska-Grabias)
Uchwała nr 2958/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kornelia Krzeszowska)
Uchwała nr 2975/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Wrońska-Sewruk)
Uchwała nr 2976/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sebastian Nowak)
Uchwała nr 2977/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2978/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Niewczas)

2015-12-29 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 395/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Nawojczyk)
Zarządzenie nr 396/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dominika Tomaka)
Zarządzenie nr 397/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mateusz Skomorowski)
Zarządzenie nr 398/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Dzierżak-Skomorowska)

2015-12-29 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2980/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Juszczak)
Uchwała nr 2981/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Olga Moroz)
Uchwała nr 2982/2015/7/PP Kontrola podmiotów (Piotr Zwolski)
Uchwała nr 2983/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Wróbel)
Uchwała nr 2984/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Łukasz Kwietniewski)
Uchwała nr 2985/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Chrościcka)
Uchwała nr 2987/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Czuk Agnieszka)
Uchwała nr 2988/2015/7/RL A 13 - inna izba (Agnieszka Polska)
Uchwała nr 2989/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Barańska)
Uchwała nr 2990/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agata Kuczmaszewska)
Uchwała nr 2991/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Zbigniew Kosut)
Uchwała nr 2992/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2993/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Justyna Wróbel)
Uchwała nr 2994/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Cur)
Uchwała nr 2995/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Cur)