Prawo stanowione przez Izbę

2015-02-03 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 250/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Osemlak)
Zarządzenie nr 251/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Fatyga)
Zarządzenie nr 252/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marcin Grytczuk)

2015-02-03 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1656/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Łukasz Maziarz)
Uchwała nr 1657/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Magdalena Wereszczyńska)
Uchwała nr 1658/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - odwieszenie (Joanna Jakiel)
Uchwała nr 1659/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Piotr Michalski)
Uchwała nr 1660/2015/7/RL A 01 - ograniczone (Izabella Przybysz)
Uchwała nr 1661/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Dominika Wróbel-Dudzińska)
Uchwała nr 1662/2015/7/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Dmytro Sapa)
Uchwała nr 1663/2015/7/KK skierowanie lekarzy na staż w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Uchwała nr 1664/2015/7/KK skierowanie lekarzy na staż w I Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie
Uchwała nr 1665/2015/7/KK skierowanie lekarzy na staż w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej
Uchwała nr 1666/2015/7/KK skierowanie lekarzy na staż w SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie
Uchwała nr 1667/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Danuta Chechlińska)
Uchwała nr 1668/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Jakubowska)
Uchwała nr 1669/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Leszek Lekan)
Uchwała nr 1670/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1671/2015/7/KK NZOZ Medimed sp. z o.o. Przychodnia Lekarza Rodzinnego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1672/2015/7/KK Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Okulistycznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1673/2015/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1674/2015/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1675/2015/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1676/2015/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1677/2015/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1678/2015/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1679/2015/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1680/2015/7/KK NZOZ Stomatologia Express Dent Anna Bronowska-Felicka - potwierdzenie i wpis organizatora
Uchwała nr 1681/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Piotr Pitera)
Uchwała nr 1682/2015/7/RL A 13 - inna izba (Irena Brykajło)
Uchwała nr 1683/2015/7/KK KK - Konkurs ofert na wybór realizatorów programu profilaktyki próchnicy zębow dla uczniów uczeszczających do plcówek oświatowo wychowawczych na terenia miasta Lublina w 2015 r. Urząd Miasta Lublin
Uchwała nr 1684/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Sarna)
Uchwała nr 1685/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jerzy Sowiński)

2015-02-04 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 51/2015/7/R w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu na rok 2015
Uchwała nr 52/2015/7/R w sprawie przyznania Dyplomu Laur Medyczny
Uchwała nr 53/2015/7/R w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury ORL w Lublinie
Uchwała nr 54/2015/7/R w sprawie wyboru firmy Benefit Systems Spółka Akcyjna

2015-02-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Stanowisko nr 3/2015/7/R w sprawie sytuacji SPSW im. Jana Bożego
Uchwała nr 1686/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Iwona Pytlak)
Uchwała nr 1687/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Chmiel-Perzyńska Iwona)
Uchwała nr 1689/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Patkowski Jerzy)
Uchwała nr 1690/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Martyn-Mróz Magdalena)
Uchwała nr 1691/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Janiszewska Agnieszka)
Uchwała nr 1692/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Szczypiorska Alicja)
Uchwała nr 1693/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Krajewska)
Uchwała nr 1694/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Fijałkowska)
Uchwała nr 1695/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jacek Porębiak)
Uchwała nr 1696/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Karaś)
Uchwała nr 1697/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Majewska)
Uchwała nr 1698/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Elżbieta Witkowska)
Uchwała nr 1699/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Górska)
Uchwała nr 1700/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Kamil Pielaszkiewicz)
Uchwała nr 1701/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Raczkiewicz)
Uchwała nr 1702/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Kołodziej)
Uchwała nr 1703/2015/7/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Abdulsalam Al Hayouti)
Uchwała nr 1704/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Gałązka-Wójcik)
Uchwała nr 1705/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1706/2015/7/KK w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji NIL
Uchwała nr 1707/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Jan Borowiecki)
Uchwała nr 1708/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kamil Zaleski)
Uchwała nr 1709/2015/7/RL A 13 - inna izba (Jakub Kosiński)
Uchwała nr 1710/2015/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 1711/2015/7/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1712/2015/7/RL A 13 - inna izba (Karolina Mohr)
Uchwała nr 1713/2015/7/RL A 13 - inna izba (Aleksandra Juszczak)
Uchwała nr 1714/2015/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Odddziału Onkologii Klinicznej SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła w Zamościu II
Uchwała nr 1715/2015/7/RL A 13 - inna izba (Joanna Przepiórka)

2015-02-10 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 253/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Alicja Furlepa)
Zarządzenie nr 254/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ewa Swacha)
Zarządzenie nr 255/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Andrzej Florczak)

2015-02-17 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 256/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paulina Jazgarska)
Zarządzenie nr 257/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Przemysław Cieślak)
Zarządzenie nr 258/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Łukasz Tatara)

2015-02-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1716/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Jan Hałabuda)
Uchwała nr 1717/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Mahmoud Mala)
Uchwała nr 1718/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Wartacz)
Uchwała nr 1719/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Gabriel Surdacki)
Uchwała nr 1720/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1721/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Mazgaj)
Uchwała nr 1722/2015/7/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Karwowska)
Uchwała nr 1723/2015/7/RL A 21 - duplikat pwz (Dereje Bekele Gebreyes)
Uchwała nr 1724/2015/7/KK skierowanie lekarzy na staż w SPZOZ w Łukowie, ul. Rogalińskiego
Uchwała nr 1725/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Prymak Ewa)
Uchwała nr 1726/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Brykajło Irena)
Uchwała nr 1727/2015/7/RL A 21 - duplikat pwz (Teresa Teter-Jackun)
Uchwała nr 1728/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1729/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1730/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1731/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1732/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1733/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1734/2015/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 1735/2015/7/KK KK - Ordynator Oddziału Ginekologiczno Położniczego w SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim

2015-02-24 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 259/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mateusz Miszkiel)
Zarządzenie nr 260/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Łukasz Krupa)
Zarządzenie nr 261/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Milena Guz)

2015-02-24 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1736/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bernadetta Goździcka)
Uchwała nr 1737/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Hanna Ceglarska)
Uchwała nr 1738/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Dudzińska)
Uchwała nr 1739/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1740/2015/7/KK skierowanie lekarzy na staż w I Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie
Uchwała nr 1741/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Iwona Kowal)
Uchwała nr 1742/2015/7/KK skierowanie lekarzy na staż w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie, Al. Kraśnicka 100
Uchwała nr 1743/2015/7/RL A 13 - inna izba (Weronika Dymara)
Uchwała nr 1744/2015/7/RL A 13 - inna izba (Magdalena Mazgaj)
Uchwała nr 1745/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jacek Ławnicki)
Uchwała nr 1746/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Gawkowski)
Uchwała nr 1747/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Weronika Dymara)
Uchwała nr 1748/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1749/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Babula Danuta)
Uchwała nr 1750/2015/7/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Zamość - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1751/2015/7/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1752/2015/7/KK Oddział Neurochirurgii SPSSW w Zamościu - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1753/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Walczyna)
Uchwała nr 1754/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dariusz Sagan)
Uchwała nr 1755/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Maria Barabasz-Jachimiak)