Prawo stanowione przez Izbę

2015-03-03 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 262/2015/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Izabela Długosz)
Zarządzenie nr 263/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Tymburska)

2015-03-03 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1756/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewelina Królicka)
Uchwała nr 1757/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Żaneta Piech)
Uchwała nr 1758/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Dmytro Sapa)
Uchwała nr 1759/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Elżbieta Stępak)
Uchwała nr 1760/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1761/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dominika Satora)
Uchwała nr 1762/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Katarzyna Kułaga)
Uchwała nr 1763/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Jacek Furmaga)
Uchwała nr 1764/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sandra Sałek)
Uchwała nr 1765/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Ewa Kuchta)
Uchwała nr 1766/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Gułkowski)
Uchwała nr 1767/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kamil Osiński)
Uchwała nr 1768/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Bożena Zbytniewska-Markiewicz)
Uchwała nr 1769/2015/7/RL A 14 - zobowiązanie do przeszkolenia (Przemysław Kopyto)
Uchwała nr 1770/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Michał Kyc)
Uchwała nr 1771/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Baraniecka)
Uchwała nr 1772/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jakub Litak)
Uchwała nr 1773/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Ostrowski)
Uchwała nr 1774/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Iwona Ostrowska)
Uchwała nr 1775/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Andrzej Ostrowski)
Uchwała nr 1776/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Milena Gałka)
Uchwała nr 1777/2015/7/R w sprawie uchylenia uchwały ( Kozłowski Karol)
Uchwała nr 1778/2015/7/KK Poskie Towarzystwo Ortodontyczne Lubelskie Koło Regionalne - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1779/2015/7/KK NZOZ KardioNeuroMed Ewa Dudko - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1780/2015/7/KK Business Service Galop - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1781/2015/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 1782/2015/7/KK Rozliczenie dotacji NIL
Uchwała nr 1783/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Tkaczyk)
Uchwała nr 1784/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Izabela Ławnicka)
Uchwała nr 1785/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Damian Widz)
Uchwała nr 1786/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Irena Kaszyńska-Czajkowska)
Uchwała nr 1787/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Łukasik)
Uchwała nr 1788/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wojciech Dworzański)

2015-03-04 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 55/2015/7/R w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2014
Uchwała nr 56/2015/7/R w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały zjazdowej dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Uchwała nr 57/2015/7/R w sprawie wyrażenia zgody współfinasowania przez LIL nowego systemu informatycznego

2015-03-10 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 264/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Beata Lech)
Zarządzenie nr 265/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Barbara Magryta)
Zarządzenie nr 266/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Rosiński)
Zarządzenie nr 267/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Tadeusz Machlarz)
Zarządzenie nr 268/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Ewa Walewska)
Zarządzenie nr 269/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Barbara Misztal)
Zarządzenie nr 270/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Dziuba)
Zarządzenie nr 271/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Tadeusz Pańczyk)
Zarządzenie nr 272/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Alina Ohirko)

2015-03-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1789/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Iwona Bielak)
Uchwała nr 1790/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Ludian-Stępnik)
Uchwała nr 1791/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Urszula Żminkowska)
Uchwała nr 1792/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grzegorz Kuraszko)
Uchwała nr 1793/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MSW (Andrzej Rosiński)
Uchwała nr 1794/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MSW (Tadeusz Machlarz)
Uchwała nr 1795/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MSW (Ewa Walewska)
Uchwała nr 1796/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MSW (Barbara Misztal)
Uchwała nr 1797/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MSW (Andrzej Dziuba)
Uchwała nr 1798/2015/7/RL A 13 - inna izba (Zofia Kułażyńska-Widz)
Uchwała nr 1799/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Florek)
Uchwała nr 1800/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Goławska)
Uchwała nr 1801/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1802/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1803/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1804/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1805/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1806/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1807/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1808/2015/7/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Augustine Nwuha)
Uchwała nr 1809/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - wznowienie (Anna Pasek)
Uchwała nr 1810/2015/7/KK KK - Ordynator Oddziału Kardiochirurgii SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2015-03-17 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 273/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jadwiga Jankowska)
Zarządzenie nr 274/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Wiesław Lubczyński)

2015-03-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1811/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Skowronek-Konopińska)
Uchwała nr 1812/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Dziwota-Wcisło)
Uchwała nr 1813/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Milena Gałka)
Uchwała nr 1814/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych w formie grupowej - oświadczenie (Irena Płecha-Bielecka)
Uchwała nr 1815/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Stanisław Abraszek)
Uchwała nr 1816/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Czukiewska)
Uchwała nr 1817/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Turczyn Anna)
Uchwała nr 1818/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Ciok-Kowalska)
Uchwała nr 1819/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Janusz Rodak)
Uchwała nr 1820/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1821/2015/7/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Eduard Otchenashenko)
Uchwała nr 1822/2015/7/RL A 21 - duplikat pwz (Ewa Czukiewska)
Uchwała nr 1823/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Teresa Borychowska)
Uchwała nr 1824/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agata Chromińska-Senderowska)
Uchwała nr 1825/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Zuzanna Przykaza)

2015-03-21 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała nr 1/2015/7/R w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Apel nr 1/2015/7/R do członków Naczelnej Rady Lekarskiej by ważne decyzje dotyczące Samorządu były podejmowanie w głosowaniach imiennych
Uchwała nr 2/2015/7/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za rok 2014
Apel nr 2/2015/7/R w sprawie położenia większego nacisku w kierunku rozwoju platformy e-learning dostępnej na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.
Uchwała nr 3/2015/7/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2014
Uchwała nr 4/2015/7/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej
Uchwała nr 5/2015/7/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2015
Uchwała nr 6/2015/7/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2014
Uchwała nr 7/2015/7/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2014
Uchwała nr 8/2015/7/R w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2015
Uchwała nr 9/2015/7/R w sprawie nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Chmielnej 4

2015-03-24 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 275/2015/7/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Munir Tchaitchian)
Zarządzenie nr 276/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ewelina Królicka)
Zarządzenie nr 277/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kinga Perka)
Zarządzenie nr 278/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dmytro Sapa)

2015-03-24 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1826/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Renata Zbyszyńska)
Uchwała nr 1827/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Ewelina Pyszniak)
Uchwała nr 1828/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Elżbieta Koza)
Uchwała nr 1829/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Panasiuk-Duradoni)
Uchwała nr 1830/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dominika Garbarczuk-Herda)
Uchwała nr 1831/2015/7/RL A 16 - stwierdzenie przeszkolenia (Agnieszka Słabczyńska)
Uchwała nr 1832/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jaromir Ognik)
Uchwała nr 1833/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jakub Onikijuk)
Uchwała nr 1834/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Barbara Rusinek)
Uchwała nr 1835/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Przyszlak)
Uchwała nr 1836/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1837/2015/7/KK Oddział Okulistyczny SPSW im. Papieża Jana Pawła II - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1838/2015/7/KK Meditrans Sp. z o.o. sp. k. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1839/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Marta Kułak-Łuszczak)
Uchwała nr 1840/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Oksana Wróblewska)
Uchwała nr 1841/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Leonard Wróblewski)
Uchwała nr 1842/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Wojtan)

2015-03-31 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 279/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Zbigniew Rutkowski)
Zarządzenie nr 280/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jadwiga Landecka)

2015-03-31 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1843/2015/7/RL A 13 - inna izba (Agnieszka Bińczak)
Uchwała nr 1844/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mariola Rucińska)
Uchwała nr 1845/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Michałowska)
Uchwała nr 1846/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Bojar)
Uchwała nr 1847/2015/7/KK Zatwierdzenie osób do przeprowadzenia wykładów w zakresie bioetyki i prawa medycznego dla lekarzy stażystów rocznika 2014/2015
Uchwała nr 1848/2015/7/KK Zatwierdzenie osób do przeprowadzenia sprawdzianu z bioetyki i prawa medycznego dla lekarzy stażystów rocznika 2014/2015
Uchwała nr 1849/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wojciech Suchodolski)
Uchwała nr 1850/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Kasprzyk-Kościk)
Uchwała nr 1851/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Leśniak)
Uchwała nr 1852/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Irena Brykajło)
Uchwała nr 1853/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Kubas Anna)
Uchwała nr 1854/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Borychowska Teresa)
Uchwała nr 1855/2015/7/KK Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego Marku M. Krawczyk sp.j. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1856/2015/7/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1858/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą