Prawo stanowione przez Izbę

2015-04-07 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 281/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Mieczysław Osiniak)

2015-04-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1857/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Agnieszka Krawczyk)
Uchwała nr 1859/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Joanna Banaś)
Uchwała nr 1860/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Katarzyna Warwas)
Uchwała nr 1861/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Katarzyna Wojtan)
Uchwała nr 1862/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Mateusz Stasieczek)
Uchwała nr 1863/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Monika Oktaba)
Uchwała nr 1864/2015/7/RL A 06 - cudzoziemiec po LEP (Yevhen Rutkovskyy)
Uchwała nr 1865/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Iwona Sawecka)
Uchwała nr 1866/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Tomasz Karauda)
Uchwała nr 1867/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Dzido)
Uchwała nr 1868/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - odwieszenie (Dominika Wróbel-Dudzińska)
Uchwała nr 1869/2015/7/RL A 06 - cudzoziemiec po LEP (Vadzim Sidaruk)
Uchwała nr 1870/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krzysztof Gustaw)
Uchwała nr 1871/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jolanta Lipka-Daniłko)
Uchwała nr 1872/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Natalia Gorgoń)
Uchwała nr 1873/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Jolanta Kuźmiuk)
Uchwała nr 1874/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Mieczysław Osiniak)
Uchwała nr 1875/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1876/2015/7/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1877/2015/7/KK Szkolenia Podyplomowe Unident - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1878/2015/7/RL A 13 - inna izba (Marta Wrzosek)
Uchwała nr 1879/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Kuraszko)

2015-04-08 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 58/2015/7/RL w sprawie uzupełnienia listy rekomendowanych kandydatów na lekarzy sądowych (Małgorzata Klecha)
Uchwała nr 59/2015/7/R w sprawie zmiany regulaminu Komisji Socjalno-Bytowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 60/2015/7/R w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

2015-04-14 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 282/2015/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Katarzyna Kłodnicka)

2015-04-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1880/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Marta Sondej)
Uchwała nr 1881/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Elżbieta Drab-Urbanek)
Uchwała nr 1882/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Czyż)
Uchwała nr 1883/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Daniel Łukaszek)
Uchwała nr 1884/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Maciej Siembida)
Uchwała nr 1885/2015/7/RL A 21 - duplikat pwz (Ryszard Bielak)
Uchwała nr 1886/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1887/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1888/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1889/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1890/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1891/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1892/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1893/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1894/2015/7/KK Mo - dentis Romera s.c. - potwierdzenie i wpis organizatora
Uchwała nr 1895/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Hanna Kurek)
Uchwała nr 1896/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krzysztof Gałczyński)
Uchwała nr 1897/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Monika Karpińska)
Uchwała nr 1898/2015/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa I Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej, Pododdziałem Immunologii Klinicznej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie, ul. Jaczewskiego 7
Uchwała nr 1899/2015/7/KK KK- Przełożona Pielęgniarek SP Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
Uchwała nr 1900/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Kalinowska)
Uchwała nr 1901/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1902/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Irena Liszka)
Uchwała nr 1903/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dariusz Baranowski)

2015-04-21 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 283/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Leszek Łagód)

2015-04-21 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1904/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Wojciechowska)
Uchwała nr 1905/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Hanna Ceglarska)
Uchwała nr 1906/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Paulina Piskorska)
Uchwała nr 1907/2015/7/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Wołodymyr Łukacz)
Uchwała nr 1908/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Leszek Łagód)
Uchwała nr 1909/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Stupak)
Uchwała nr 1910/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Marczyńska Janina)
Uchwała nr 1911/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1912/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Abraszek Maria)
Uchwała nr 1913/2015/7/KK Porozumienie lekarzy stomatologów pracujących w szkolnych gabinetach w Lublinie - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1914/2015/7/KK NZOZ Dentimed Anna Janas - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1915/2015/7/KK Batumi Conference & Event Agency - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1916/2015/7/KK KK - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, ul. Abramowicka 2

2015-04-28 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 284/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Danuta Kowalska-Wachowicz)
Zarządzenie nr 285/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Bogdan Dankiewicz)

2015-04-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1917/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Bobiński)
Uchwała nr 1918/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mirosław Sadowski)
Uchwała nr 1919/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Jasionka)
Uchwała nr 1920/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Rafał Żychowski)
Uchwała nr 1921/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kamil Drzażdżewski)
Uchwała nr 1922/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Strzyż Katarzyna)
Uchwała nr 1923/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1924/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Renata Pusiarska)
Uchwała nr 1925/2015/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ogólnopediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
Uchwała nr 1926/2015/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
Uchwała nr 1927/2015/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa I Oddziału Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
Uchwała nr 1928/2015/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
Uchwała nr 1929/2015/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
Uchwała nr 1930/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Wlaź)