Prawo stanowione przez Izbę

2015-05-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 286/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Panajot Xani)
Zarządzenie nr 287/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Celej)

2015-05-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1931/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Barbara Filipiak-Jończyk)
Uchwała nr 1932/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - wznowienie działalności (Krystyna Skublewska-Banak)
Uchwała nr 1933/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - wznowienie działalności (Magdalena Jaremek-Garbal)
Uchwała nr 1934/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1935/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Kyc)
Uchwała nr 1936/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marlena Pedowska)
Uchwała nr 1937/2015/7/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1938/2015/7/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1939/2015/7/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1940/2015/7/KK Oddział Kardiologii SPZ ZOZ Świdnik - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1941/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Magdalena Rozwadowska)
Uchwała nr 1942/2015/7/KK Usługi Medyczne i Szkoleniowe Maciej Kisiel - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1943/2015/7/KK Usługi Medyczne i Szkoleniowe Maciej Kisiel - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1944/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Kalisz)
Uchwała nr 1945/2015/7/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Isam Leebe)
Uchwała nr 1946/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Leszek Buk)

2015-05-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 289/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Zofia Zaręba)

2015-05-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1947/2015/7/R w sprawie zmiany uchwały nr 177/2014/7/R w sprawie określenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów
Uchwała nr 1948/2015/7/R o zmianie uchwały Nr 176/2014/7/R Prezydium ORL w Lublinie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie określenia miesięcznego limitu kwotowego dot. używania telefonów komórkowych
Uchwała nr 1949/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Marcin Bachta)
Uchwała nr 1950/2015/7/RL A 21 - duplikat pwz (Jacek Dzieciuch)
Uchwała nr 1951/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Leszek Lesiuk)
Uchwała nr 1952/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Pawlak-Ganczarska)
Uchwała nr 1953/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Kurek Hanna)
Uchwała nr 1954/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Wójcik Anna)
Uchwała nr 1955/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Pawlęga Cezary)
Uchwała nr 1956/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Czaplińska-Gajowniczek Hanna)
Uchwała nr 1957/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Sęk)
Uchwała nr 1958/2015/7/R w sprawie uchylenia uchwały (Łyjak Piotr)
Uchwała nr 1959/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Zenon Skiba)
Uchwała nr 1960/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Kruszyński)
Uchwała nr 1961/2015/7/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1962/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Szewczyk-Bereza)
Uchwała nr 1963/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1964/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Daniel Łukaszek)
Uchwała nr 1965/2015/7/KK KK - Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Dęblinie

2015-05-19 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 290/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Lucjan Kurianowicz)

2015-05-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1966/2015/7/KK Ubieganie sie o dotację NIL
Uchwała nr 1967/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Zwolak)
Uchwała nr 1968/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jolanta Szymanek)
Uchwała nr 1969/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Teresa Rayska)
Uchwała nr 1970/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Kalisz)
Uchwała nr 1971/2015/7/KK Polskie Towarzystwo Ortodontyczne Lubelskie Koło Regionalne - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1972/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1973/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1974/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1975/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1976/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1977/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1978/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1979/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1980/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Robert Szafranek)

2015-05-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1981/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Łobejko)
Uchwała nr 1982/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Bożena Maciejczak)
Uchwała nr 1983/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Dziwisz)
Uchwała nr 1984/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Kozłowski Karol)
Uchwała nr 1985/2015/7/R w sprawie uchylenia uchwały (Górak Anna)
Uchwała nr 1986/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krzysztof Owczarek)
Uchwała nr 1987/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Pałczyńska)
Uchwała nr 1988/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Proć)
Uchwała nr 1989/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1990/2015/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziecięcego SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
Uchwała nr 1991/2015/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
Uchwała nr 1992/2015/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Intensywnej Opieki Kardiologicznej SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie