Prawo stanowione przez Izbę

2015-06-02 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 291/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Grzegorz Zalewski)
Zarządzenie nr 292/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Marek Chmurzyński)
Zarządzenie nr 293/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Teresa Zielińska-Sycińska)
Zarządzenie nr 294/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Tadeusz Szlichtyng)

2015-06-02 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1993/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Vadzim Sidaruk)
Uchwała nr 1994/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Barbara Próchniak)
Uchwała nr 1995/2015/7/RL A 13 - inna izba (Dariusz Juchnowicz)
Uchwała nr 1996/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Rosława Kluza)
Uchwała nr 1997/2015/7/RL A 21 - duplikat pwz (Marta Stelmach)
Uchwała nr 1998/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Witkowski)
Uchwała nr 1999/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Grabik)
Uchwała nr 2000/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mariusz Sołtys)
Uchwała nr 2001/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Chodara)
Uchwała nr 2002/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Radosław Marciniak)
Uchwała nr 2003/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Mańkiewicz)
Uchwała nr 2004/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Urszula Jóźwiakowska)
Uchwała nr 2005/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agata Betlej)
Uchwała nr 2006/2015/7/RL A 21 - duplikat pwz (Julita Duklas)
Uchwała nr 2007/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2008/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sergiusz Nowak)
Uchwała nr 2009/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Charszlak)
Uchwała nr 2010/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Kotlińska Teresa)
Uchwała nr 2011/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Radwański)
Uchwała nr 2012/2015/7/KK NZOZ PPZ Salus Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2013/2015/7/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2014/2015/7/KK KK - Naczelna Pielęgniarka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

2015-06-09 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 296/2015/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Julita Duklas)
Zarządzenie nr 297/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Jakubowska)
Zarządzenie nr 298/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Wiesław Syciński)
Zarządzenie nr 299/2015/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Dariusz Koziara)
Zarządzenie nr 300/2015/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Elżbieta Koziara)
Zarządzenie nr 301/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Benedykt Sztajbel)

2015-06-09 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2015/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Mikołaj Cyganok)
Uchwała nr 2016/2015/7/RL A 21 - duplikat pwz (Bożena Cichosz)
Uchwała nr 2017/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sylwia Łukasik)
Uchwała nr 2018/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wojciech Drożdżyk)
Uchwała nr 2019/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marzena Budzyńska)
Uchwała nr 2020/2015/7/R w sprawie uchylenia uchwały (Brykajło Irena)
Uchwała nr 2021/2015/7/R w sprawie uchylenia uchwały (Chmiel-Perzyńska Iwona)
Uchwała nr 2022/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewelina Balak)
Uchwała nr 2023/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2025/2015/7/R W sprawie zatwierdzenia działań i czynności prawnych

2015-06-10 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 61/2015/7/R w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w II połowie 2015 roku
Uchwała nr 62/2015/7/R w sprawie w sprawie nadania sali konferencyjnej LIL imienia Andrzeja Nowińskiego

2015-06-16 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 302/2015/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Beata Drzas-Toporowska)
Zarządzenie nr 303/2015/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Marzena Kamińska)
Zarządzenie nr 304/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Katarzyna Wojciechowicz)

2015-06-16 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2024/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Wójtowicz-Marzec)
Uchwała nr 2027/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Gieroś-Kwiatkowska Bożena)
Uchwała nr 2028/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Bańka Zofia)
Uchwała nr 2029/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Safińska Halina)
Uchwała nr 2030/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Katarzyna Wojciechowicz)
Uchwała nr 2032/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2033/2015/7/KK MED 4 Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2034/2015/7/KK Ersa Medical SC E. Redzik A. Smarż - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2035/2015/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 2036/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Tomaszewska)
Uchwała nr 2037/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2015-06-23 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 305/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marcin Kuta)
Zarządzenie nr 306/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Bondyra)

2015-06-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2038/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agata Żuchnik-Wrona)
Uchwała nr 2039/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Przemysław Szlichtyng)
Uchwała nr 2040/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Budzyńska)
Uchwała nr 2041/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Milena Wojdat)
Uchwała nr 2042/2015/7/RL A 13 - inna izba (Justyna Chudio)
Uchwała nr 2043/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Zbigniew Dajewski)
Uchwała nr 2044/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Górnik)
Uchwała nr 2045/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Mika)
Uchwała nr 2046/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2047/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krzysztof Bojarski)
Uchwała nr 2048/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Adam Podstawka)
Uchwała nr 2049/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grzegorz Pietrzyk)
Uchwała nr 2050/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Pikul)

2015-06-30 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 307/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Mazur-Kołaczyńska)
Zarządzenie nr 308/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Lidia Witek)
Zarządzenie nr 309/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kornelia Biłyk)
Zarządzenie nr 310/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Elżbieta Zalewa)
Zarządzenie nr 311/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mikołaj Cyganok)
Zarządzenie nr 312/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Waldemar Fiuk)

2015-06-30 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2051/2015/7/KK skierowanie lekarzy na staż w WSS w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57,65
Uchwała nr 2052/2015/7/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Volha Lysko)
Uchwała nr 2053/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Beata Kasztelan-Szczerbińska)
Uchwała nr 2054/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Przeworski)
Uchwała nr 2055/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Dąbrowski)
Uchwała nr 2056/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Żelazowska)
Uchwała nr 2057/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2059/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Lewelt Włodzimierz)
Uchwała nr 2060/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Foltańska-Jurko Jadwiga)
Uchwała nr 2061/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Smyk Małgorzata)
Uchwała nr 2062/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Matysiewicz Barbara)
Uchwała nr 2063/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Mojak-Domagała)
Uchwała nr 2064/2015/7/KK NZOZ KardioNeuroMed Ewa Dudko - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2065/2015/7/KK Szkolenia Podyplomowe Unident - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2066/2015/7/KK KK - Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej SPZOZ w Puławach, ul. Bema 1
Uchwała nr 2067/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Zbigniew Boiski)
Uchwała nr 2068/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Yevhen Rutkovskyy)
Uchwała nr 2069/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Staniak-Gontarz)
Uchwała nr 2070/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Kołodziejska)
Uchwała nr 2071/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Lech Kijewski)
Uchwała nr 2072/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Waldemar Fiuk)