Prawo stanowione przez Izbę

2015-07-07 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 313/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Gorycki)

2015-07-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2073/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Michał Polit)
Uchwała nr 2074/2015/7/RL A 13 - inna izba (Olga Onikijuk)
Uchwała nr 2075/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Andrzej Gorycki)
Uchwała nr 2076/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Świetlicki)
Uchwała nr 2077/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Danuta Krawczyk-Snopek)
Uchwała nr 2078/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2079/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Igor Diatczyk)
Uchwała nr 2080/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Wójcik-Różycka Janina)
Uchwała nr 2081/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Kimak Dorota)
Uchwała nr 2082/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Rybaniec Ewa)
Uchwała nr 2083/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Palikot-Michniak)
Uchwała nr 2084/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Nowicka)
Uchwała nr 2085/2015/7/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Lublin - potwierdzenie spełnienia warunków

2015-07-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2086/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2087/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Modrzewska Romana)
Uchwała nr 2088/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Mądro Roman)
Uchwała nr 2089/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Jakubowska)
Uchwała nr 2090/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Żywolewska Janina)
Uchwała nr 2091/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jacek Dzieciuch)
Uchwała nr 2092/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Dworzańska)

2015-07-21 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 314/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Arkadiusz Zawiślak)
Zarządzenie nr 315/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Zenon Fiet)
Zarządzenie nr 316/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Krystyna Glinka)
Zarządzenie nr 317/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Drożdżyk)

2015-07-21 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2093/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - wznowienie (Magdalena Kłudka-Sternik)
Uchwała nr 2094/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Dariusz Chmiel)
Uchwała nr 2095/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jacek Mirakowski)
Uchwała nr 2096/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wojciech Rolski)
Uchwała nr 2097/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - wznowienie (Hanna Bagińska)
Uchwała nr 2098/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych w formie grupowej - oświadczenie (Halina Dubas-Ślemp, Dariusz Ślemp)
Uchwała nr 2099/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2100/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Radosław Skiba)
Uchwała nr 2101/2015/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Okulistycznego SPSW im . Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Uchwała nr 2102/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Patryk Żarow)
Uchwała nr 2103/2015/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SPZOZ w Hrubieszowie
Uchwała nr 2104/2015/7/KK KK - Położna Oddziałowa Oddziału Noworodkowego SPZOZ w Hrubieszowie
Uchwała nr 2105/2015/7/KK KK - Położna Oddziałowa Oddziału Położniczego SPZOZ w Hrubieszowie
Uchwała nr 2106/2015/7/RL A 13 - inna izba (Jakub Onikijuk)
Uchwała nr 2107/2015/7/RL A 13 - inna izba (Igor Diatczyk)

2015-07-28 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 318/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Elżbieta Bara)
Zarządzenie nr 319/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Janina Cieślicka)
Zarządzenie nr 320/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Franciszek Dudziński)
Zarządzenie nr 321/2015/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Małgorzata Młynarczyk)
Zarządzenie nr 322/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisław Gaszewski)
Zarządzenie nr 323/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Helena Krasińska)
Zarządzenie nr 324/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Barbara Żmurowska)
Zarządzenie nr 325/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Stefan Ślusarski)
Zarządzenie nr 326/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisław Szatko)
Zarządzenie nr 327/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jacek Rak vel Raczyński)
Zarządzenie nr 328/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Aleksandra Piasecka)
Zarządzenie nr 329/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Niechaj)
Zarządzenie nr 330/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Krystyna Maleszyk-Boruch)
Zarządzenie nr 331/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jan Kraśniak)
Zarządzenie nr 332/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Karol Krasuski)
Zarządzenie nr 333/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Krystyna Ziobro)

2015-07-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2108/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MSW (Elżbieta Bara)
Uchwała nr 2109/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Anna Obel-Bolibok)
Uchwała nr 2110/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MSW (Barbara Żmurowska)
Uchwała nr 2111/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MSW (Helena Krasińska)
Uchwała nr 2112/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Łosicki)
Uchwała nr 2113/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2114/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Krystyna Ziobro)
Uchwała nr 2115/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Zakościelna)
Uchwała nr 2116/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Gustaw Dmowski)
Uchwała nr 2117/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Czarnota Grażyna)
Uchwała nr 2118/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Bagińska Hanna)
Uchwała nr 2119/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Aleksandra Kotnarowska)
Uchwała nr 2120/2015/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Stanisław Martyn)