Prawo stanowione przez Izbę

2016-01-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 399/2016/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Iwona Kucharska)
Zarządzenie nr 400/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mateusz Antecki)
Zarządzenie nr 401/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Maruszczak)

2016-01-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2996/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Kamila Wróblewska)
Uchwała nr 2997/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Przemysław Kopeć)
Uchwała nr 2998/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Urszula Wielgowska-Kotwis)
Uchwała nr 2999/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Adam Walter-Croneck)
Uchwała nr 3000/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jolanta Tomas)
Uchwała nr 3001/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Tańska)
Uchwała nr 3002/2016/7/RL A 13 - inna izba (Paulina Sachar)
Uchwała nr 3003/2016/7/RL A 13 - inna izba (Aleksandra Czarnek-Chudzik)
Uchwała nr 3004/2016/7/RL A 13 - inna izba (Emil Jędrych)
Uchwała nr 3005/2016/7/KK Oddział Chirurgiczny SP ZOZ Międzyrzec Podlaski - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3006/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3007/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jaleh Mosharaf-Buczek)

2016-01-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 402/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Legocka)
Zarządzenie nr 403/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Szabat)
Zarządzenie nr 404/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Katarzyna Sulej)
Zarządzenie nr 405/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Kazimierz Banaszek)

2016-01-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3008/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Zdzisław Brzeski)
Uchwała nr 3009/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Węgorowska)
Uchwała nr 3010/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Zbigniew Kalarus)
Uchwała nr 3011/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Joanna Gąszczyk-Łukasik)
Uchwała nr 3012/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Lisiecki)
Uchwała nr 3013/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jan Woźniak)
Uchwała nr 3014/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Grabowski)
Uchwała nr 3015/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mateusz Miszczyszyn)
Uchwała nr 3016/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Szymon Popek)
Uchwała nr 3019/2016/7/RL A 13 - inna izba (Mateusz Tywanek)
Uchwała nr 3020/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Agata Białek)
Uchwała nr 3021/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Ewelina Dziura-Stępień)
Uchwała nr 3022/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Zbydniowski)
Uchwała nr 3023/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Czukiewska)
Uchwała nr 3024/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Pniewska)
Uchwała nr 3025/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Trzos)
Uchwała nr 3026/2016/7/RL A 13 - inna izba (Ewa Tywanek)
Uchwała nr 3027/2016/7/KK Oddział Okulistyczny SPSW im. Papieża Jana Pawła II - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3028/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Iwona Hus)
Uchwała nr 3029/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3030/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Katarzyna Sulej)
Uchwała nr 3031/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Janusz Partyka)
Uchwała nr 3032/2016/7/RL A 13 - inna izba (Emilia Krokos)
Uchwała nr 3034/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Kazimierz Banaszek)
Uchwała nr 3035/2016/7/RL A 13 - inna izba (Katarzyna Nowak)
Uchwała nr 3041/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Sylwia Smyk)

2016-01-13 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 80/2016/7/R w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury
Uchwała nr 81/2016/7/R w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rekreacji i Sportu

2016-01-19 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 406/2016/7/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Sylwia Majkut)
Zarządzenie nr 407/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Krystyna Madejewska-Roman)
Zarządzenie nr 408/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Tadeusz Pawlus)

2016-01-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3036/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sebastian Uhlig)
Uchwała nr 3037/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sami Zaid)
Uchwała nr 3038/2016/7/RL A 13 - inna izba (Justyna Sokal)
Uchwała nr 3039/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krzysztof Narodowiec)
Uchwała nr 3040/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Iwona Grajewska)
Uchwała nr 3042/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Wdowiak)
Uchwała nr 3043/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Jaszuk)
Uchwała nr 3048/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Jaroszuk)
Uchwała nr 3049/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3050/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Kuźma)
Uchwała nr 3051/2016/7/RL A 13 - inna izba (Karolina Zielińska)
Uchwała nr 3052/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Anna Filipowicz)
Uchwała nr 3053/2016/7/KK NZOZ KardioNeuroMed Ewa Dudko - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3054/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c.- potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3055/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3056/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3057/2016/7/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Maryna Lazitskaya)
Uchwała nr 3058/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3059/2016/7/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Aliaksandr Lazitski)

2016-01-26 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 409/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Krzysztof Charęziński)
Zarządzenie nr 410/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Alicja Wrześniewska)
Zarządzenie nr 411/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Baranowska)
Zarządzenie nr 412/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Czarnota)
Zarządzenie nr 413/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Bończak)
Zarządzenie nr 414/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kamila Monia-Tutur)
Zarządzenie nr 415/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Wojciech Zdybel)
Zarządzenie nr 416/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Zbigniew Dajewski)
Zarządzenie nr 417/2016/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Remigiusz Tokarczyk)

2016-01-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3061/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewelina Chachuła)
Uchwała nr 3062/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Hanna Czaplińska-Gajowniczek)
Uchwała nr 3063/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Polit)
Uchwała nr 3064/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Milena Mazur)
Uchwała nr 3065/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Krzysztof Charęziński)
Uchwała nr 3066/2016/7/RL A 13 - inna izba (Anna Wojas)
Uchwała nr 3067/2016/7/KK Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3068/2016/7/KK Paiz Konsulting Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3069/2016/7/KK Oddział Neurochirurgii SPSW w Zamościu - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3070/2016/7/RL A 13 - inna izba (Anna Węgorowska)
Uchwała nr 3071/2016/7/RL A 13 - inna izba (Wojciech Pieklarz)
Uchwała nr 3072/2016/7/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Elena Domasevich)
Uchwała nr 3073/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Witold Streb)
Uchwała nr 3074/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Węgorowska)
Uchwała nr 3075/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Wasilewska)
Uchwała nr 3076/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3077/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Janikowska)
Uchwała nr 3078/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Dudziński)