Prawo stanowione przez Izbę

2016-10-04 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 512/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Krzysztof Janicki)

2016-10-04 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4005/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Katarzyna Wojtczuk)
Uchwała nr 4006/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Paulina Woś)
Uchwała nr 4007/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Adriana Wall)
Uchwała nr 4008/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Marta Gałka)
Uchwała nr 4009/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Magdalena Szacoń)
Uchwała nr 4010/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Magdalena Witkowska)
Uchwała nr 4011/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Aleksandra Mitura)
Uchwała nr 4012/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Magdalena Sankowska)
Uchwała nr 4013/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Kamil Kokosiński)
Uchwała nr 4014/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Mateusz Miękus)
Uchwała nr 4015/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Agnieszka Kliszczewska)
Uchwała nr 4016/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Krystian Kuźniarz)
Uchwała nr 4017/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Aleksandra Głowienka)
Uchwała nr 4018/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Przemysław Pastuszak)
Uchwała nr 4019/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Patryk Targoński)
Uchwała nr 4020/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Jakub Alhokbi)
Uchwała nr 4021/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Cezary Dryniak)
Uchwała nr 4022/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Patryk Stachniak)
Uchwała nr 4023/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Jarosław Krzaczek)
Uchwała nr 4025/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Steć-Janeczek)
Uchwała nr 4028/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Renata Mioduchowska-Dzida)
Uchwała nr 4029/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Anna Płaza)
Uchwała nr 4030/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Natalia Kuszyk)
Uchwała nr 4031/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Anna Płudowska)
Uchwała nr 4032/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Daniel Sajdłowski)
Uchwała nr 4033/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Patyra)
Uchwała nr 4034/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Odzimkowska)
Uchwała nr 4035/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grzegorz Izbicki)
Uchwała nr 4036/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Piotr Pituch)
Uchwała nr 4037/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4038/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Katarzyna Flis)
Uchwała nr 4040/2016/7/RL A 13 - inna izba (Barbara Wysokińska)
Uchwała nr 4041/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Gałka)

2016-10-11 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 513/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Kwak)

2016-10-11 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4049/2016/7/RL A 13 - inna izba (Paweł Kazimierski)
Uchwała nr 4050/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Patrycja Michalak)
Uchwała nr 4051/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Anna Małek)
Uchwała nr 4052/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Robert Czajka)
Uchwała nr 4053/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Joanna Białowska)
Uchwała nr 4054/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Agnieszka Ząbek)
Uchwała nr 4055/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Katarzyna Pietrzak)
Uchwała nr 4056/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Anna Walachnia)
Uchwała nr 4057/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Anna Urbankiewicz)
Uchwała nr 4058/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Jarosław Konopelko)
Uchwała nr 4059/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Iga Wrzosek)
Uchwała nr 4060/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Kamila Bojarska)
Uchwała nr 4061/2016/7/RL A 13 - inna izba (Ewa Piotrowska)
Uchwała nr 4062/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Anna Nogal)
Uchwała nr 4063/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Mitura)
Uchwała nr 4064/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Wojewoda)
Uchwała nr 4065/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Alicja Ziętek)
Uchwała nr 4068/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Płaza)
Uchwała nr 4069/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2016-10-18 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4070/2016/7/RL A 16 - stwierdzenie przeszkolenia (Przemysław Kopyto)
Uchwała nr 4071/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Małgorzata Pieszczoch)
Uchwała nr 4072/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Żaneta Kusyk)
Uchwała nr 4073/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Jakub Bilski)
Uchwała nr 4074/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Milena Wronecka)
Uchwała nr 4075/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marlena Ladwiniec)
Uchwała nr 4076/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Jakub Materna)
Uchwała nr 4077/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Paweł Dybciak)
Uchwała nr 4078/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Partyka)
Uchwała nr 4079/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Szacoń)
Uchwała nr 4080/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Paulina Majek)
Uchwała nr 4081/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Kukiełka)
Uchwała nr 4082/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Głowienka)
Uchwała nr 4083/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Bielecka)
Uchwała nr 4084/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4086/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Dawid Szot)
Uchwała nr 4087/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Wójtowicz)
Uchwała nr 4088/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Natalia Kuszyk)

2016-10-25 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 514/2016/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Agata Białek)
Zarządzenie nr 515/2016/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Anna Wereszczyńska)

2016-10-25 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4090/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Natalia Giska)
Uchwała nr 4100/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kamila Bojarska)
Uchwała nr 4101/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Owczarek)
Uchwała nr 4102/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Podsiadło)
Uchwała nr 4103/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Mazurek)
Uchwała nr 4121/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Przemysław Pastuszak)
Uchwała nr 4123/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Wyrębek)
Uchwała nr 4124/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Iwona Gisterek)
Uchwała nr 4125/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jan Sałek)
Uchwała nr 4126/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bartłomiej Sieńko)
Uchwała nr 4127/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4148/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jakub Demski)
Uchwała nr 4153/2016/7/RL zgoda Prezydium z art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy (Ioannis Mallias)