Prawo stanowione przez Izbę

2016-12-06 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 533/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisław Zderkiewicz)

2016-12-06 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4396/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Robert Czajka)
Uchwała nr 4397/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Pietrzak)
Uchwała nr 4398/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Basiński)
Uchwała nr 4399/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Danuta Wysok-Olko)
Uchwała nr 4400/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Izdebski)
Uchwała nr 4402/2016/7/RL A 06 - cudzoziemiec po LEP (Adrian Bandurko)
Uchwała nr 4403/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Barbara Hendzel)
Uchwała nr 4404/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Paluszkiewicz)
Uchwała nr 4407/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4408/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Piotr Hołownia)
Uchwała nr 4409/2016/7/RL A 13 - inna izba (Kamil Kwolek)
Uchwała nr 4410/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jakub Pachla)

2016-12-07 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 101/2016/7/R w sprawie terminów posiedzeń ORL w I połowie 2017
Uchwała nr 102/2016/7/R w sprawie wyboru firmy przygotowującej druk biuletynu Medicus
Uchwała nr 103/2016/7/R w sprawie zwołania XXXVII OZL
Uchwała nr 104/2016/7/R w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego XXXVII OZL
Uchwała nr 105/2016/7/R w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej liczby członkow rejonu wyborczego
Uchwała nr 106/2016/7/R w sprawie zmiany składu osobowego KK
Uchwała nr 107/2016/7/R w sprawie sfinansowania poprzez zwrot części opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie o.c. na rok 2017
Uchwała nr 108/2016/7/R w sprawie sfinansowania, poprzez zwrot, części opłaconej składki na dobrowolne ubezpieczenie o.c. na rok 2017
Uchwała nr 109/2016/7/R w sprawie zakupu programu księgowego firmy Macrologic

2016-12-13 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 534/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Czesław Bojko)
Zarządzenie nr 535/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jadwiga Kowalewska)
Zarządzenie nr 536/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Zofia Sawa)
Zarządzenie nr 537/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Franciszek Orłowski)
Zarządzenie nr 538/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kamil Czubacki)
Zarządzenie nr 539/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Barbara Szalewska-Czubacka)
Zarządzenie nr 540/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Natalia Lewczuk)
Zarządzenie nr 541/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Artur Machaj)
Zarządzenie nr 542/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Iwona Grudzień)
Zarządzenie nr 543/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Beata Wisz)
Zarządzenie nr 544/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jakub Bilski)

2016-12-13 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4411/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Agnieszka Colas)
Uchwała nr 4412/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Frydrych)
Uchwała nr 4413/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Szyszkowska)
Uchwała nr 4416/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Halina Drożdżyk)
Uchwała nr 4417/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Przemysław Kośla)
Uchwała nr 4418/2016/7/RL zgoda na udział w konsylium lekarskim (Ioannis Mallias)
Uchwała nr 4419/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4420/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Suzana Białas)

2016-12-20 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 545/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Ryszard Mączka)
Zarządzenie nr 546/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Olczak)
Zarządzenie nr 547/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Dorota Jackowska-Samczuk)
Zarządzenie nr 548/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Kołodziej)
Zarządzenie nr 549/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Marek Podgórski)

2016-12-20 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4422/2016/7/RL A 13 - inna izba (Magdalena Michalska)
Uchwała nr 4423/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Aleksandra Młodożeniec)
Uchwała nr 4424/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Kienig)
Uchwała nr 4425/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Krop)
Uchwała nr 4426/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Wątur)
Uchwała nr 4428/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4435/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Michał Fronczek)
Uchwała nr 4437/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Pachowicz)
Uchwała nr 4438/2016/7/RL A 21 - duplikat pwz (Franciszek Burdan)