Prawo stanowione przez Izbę

2016-02-02 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 418/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paweł Kwieciński)
Zarządzenie nr 419/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Lewińska)

2016-02-02 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3080/2016/7/RL A 13 - inna izba (Karolina Polak-Kowalska)
Uchwała nr 3081/2016/7/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Korneliy Nazarenko)
Uchwała nr 3082/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mikalai Smoliar)
Uchwała nr 3083/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Nóżka-Kozik)
Uchwała nr 3084/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Kondratowicz-Kucewicz)
Uchwała nr 3085/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Radosław Smyk)
Uchwała nr 3088/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Wojas)
Uchwała nr 3091/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Izabela Szlązak)
Uchwała nr 3093/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3094/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Pietroń-Morawska)
Uchwała nr 3095/2016/7/RL A 13 - inna izba (Ewelina Cisek)
Uchwała nr 3101/2016/7/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków

2016-02-09 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 420/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Michał Siwek)
Zarządzenie nr 421/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Kazimierz Janusz)
Zarządzenie nr 422/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Bożena Zbytniewska-Markiewicz)

2016-02-09 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3102/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Katarzyna Dębicka)
Uchwała nr 3103/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marzena Nosek)
Uchwała nr 3104/2016/7/RL A 13 - inna izba (Ewelina Kisiel-Tazbir)
Uchwała nr 3105/2016/7/RL A 13 - inna izba (Antoni Malarzewski)
Uchwała nr 3106/2016/7/RL A 13 - inna izba (Sabina Sowa)
Uchwała nr 3107/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Zinkiewicz)
Uchwała nr 3108/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Daria Gorczyca-Siudak)
Uchwała nr 3109/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agata Sapko)
Uchwała nr 3110/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jan Tracz)
Uchwała nr 3111/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Arkadiusz Jędrzejewski)
Uchwała nr 3112/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewelina Wojda)
Uchwała nr 3113/2016/7/RL A 13 - inna izba (Adam Baran)
Uchwała nr 3114/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Grażyna Borkowska)
Uchwała nr 3115/2016/7/RL A 13 - inna izba (Michał Kubiszyn)
Uchwała nr 3116/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Surmacz-Borzęcka)
Uchwała nr 3117/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Bożena Zbytniewska-Markiewicz)
Uchwała nr 3118/2016/7/RL A 13 - inna izba (Marcin Bałchan)
Uchwała nr 3119/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ida Kłębukowska)
Uchwała nr 3121/2016/7/RL A 13 - inna izba (Grzegorz Marchlewski)
Uchwała nr 3122/2016/7/KK Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Okulistycznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3123/2016/7/RL A 13 - inna izba (Agnieszka Przystupa)
Uchwała nr 3124/2016/7/KK NZOZ Przychodznia Lekarza Rodzinnego MEDIMED sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3125/2016/7/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Zamość - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3126/2016/7/KK NZOZ Stomatologia Express-Dent Anna Bronowska-Felicka - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3127/2016/7/RL A 13 - inna izba (Małgorzata Talarczyk)
Uchwała nr 3128/2016/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3129/2016/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3131/2016/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3132/2016/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3133/2016/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3134/2016/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3135/2016/7/KK Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3136/2016/7/RL A 13 - inna izba (Justyna Fusiarz)
Uchwała nr 3137/2016/7/RL A 21 - duplikat pwz (Andrzej Czerwiec)
Uchwała nr 3138/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bożenna Pałysewicz)
Uchwała nr 3139/2016/7/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3140/2016/7/RL zgoda Prezydium z art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy (Guy Jonathan Ben Simon))

2016-02-10 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 82/2016/7/R w sprawie przyznania Dyplomu Laur Medyczny
Uchwała nr 83/2016/7/R w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015
Uchwała nr 84/2016/7/R w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu na rok 2016
Uchwała nr 85/2016/7/R w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. Lekarzy Seniorów

2016-02-16 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 423/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Igor Diatczyk)
Zarządzenie nr 424/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Natalia Anasiewicz)
Zarządzenie nr 425/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Łukasz Jarosz)
Zarządzenie nr 426/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Panasiewicz)
Zarządzenie nr 427/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Roman Baranowski)
Zarządzenie nr 428/2016/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Justyna Koszel)

2016-02-16 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3141/2016/7/RL A 13 - inna izba (Michał Mamla)
Uchwała nr 3142/2016/7/RL A 13 - inna izba (Marcin Przegaliński)
Uchwała nr 3143/2016/7/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Stanislaw Trebuchowski)
Uchwała nr 3144/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Teresa Boruszak)
Uchwała nr 3145/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Teresa Boruszak)
Uchwała nr 3146/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Patrycja Wojda)
Uchwała nr 3147/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych w formie grupowej - oświadczenie (Lekarze Błotniak, Celińska-Brzuchacz, Gawlikowska, Hemerling, Piłat -Spółka Partnerska)
Uchwała nr 3148/2016/7/RL A 06 - cudzoziemiec po LEP (Valentyn Kopytsyak)
Uchwała nr 3151/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grzegorz Starobrat)
Uchwała nr 3152/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Barbara Romankiewicz)
Uchwała nr 3153/2016/7/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Volha Lysko)
Uchwała nr 3154/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3158/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3159/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3160/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3161/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3163/2016/7/RL A 13 - inna izba (Justyna Kmieć)
Uchwała nr 3164/2016/7/RL A 13 - inna izba (Anna Kuśmierska)

2016-02-23 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 429/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Edmund Jasiński)
Zarządzenie nr 430/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Karolina Pieczyńska)
Zarządzenie nr 431/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Marianna Tarnowska)
Zarządzenie nr 432/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Stefania Lec-Patkowska)
Zarządzenie nr 433/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kamil Łukasiak)
Zarządzenie nr 434/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Justyna Chodacka)

2016-02-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3166/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Barbara Zarychta)
Uchwała nr 3167/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Artur Michałowski)
Uchwała nr 3168/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Skiba)
Uchwała nr 3169/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Barbara Zarychta)
Uchwała nr 3175/2016/7/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Ilona Klapishevska)
Uchwała nr 3176/2016/7/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Raman Smushchuk)
Uchwała nr 3177/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Artur Seltnerajch)
Uchwała nr 3178/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Zams)
Uchwała nr 3179/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Zams)
Uchwała nr 3180/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Sebastian Wojtowicz)
Uchwała nr 3181/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Urszula Filipska-Gromek)
Uchwała nr 3182/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Paulina Sobstyl)
Uchwała nr 3188/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Galek)
Uchwała nr 3189/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3191/2016/7/RL A 13 - inna izba (Barbara Orzechowska)