Prawo stanowione przez Izbę

2016-03-01 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 435/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Szymański)
Zarządzenie nr 436/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Przemysław Rychtik)
Zarządzenie nr 437/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Eugenia Kawala)
Zarządzenie nr 438/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Zenon Niewęgłowski)
Zarządzenie nr 439/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Angelika Gawlik)
Zarządzenie nr 440/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Beata Książek)

2016-03-01 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3193/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Elżbieta Romanek)
Uchwała nr 3194/2016/7/RL A 13 - inna izba (Radomir Dębicki)
Uchwała nr 3195/2016/7/RL A 13 - inna izba (Joanna Aszkiełowicz)
Uchwała nr 3196/2016/7/RL A 13 - inna izba (Paweł Aszkiełowicz)
Uchwała nr 3197/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Lasota)
Uchwała nr 3198/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Renata Pietkiewicz)
Uchwała nr 3199/2016/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 3200/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Kuczyńska)
Uchwała nr 3201/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Dorota Lewartowska vel Lewartowicz)
Uchwała nr 3202/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewelina Kisiel-Tazbir)
Uchwała nr 3203/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3204/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Zenon Niewęgłowski)
Uchwała nr 3205/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Pasek)

2016-03-02 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 86/2016/7/R w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2015
Uchwała nr 87/2016/7/R w sprawie zmiany Regulaminu Komisji ds. Lekarzy Seniorów Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

2016-03-08 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 441/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Danuta Buchlińska)
Zarządzenie nr 442/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Ryszard Michałowski)

2016-03-08 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3206/2016/7/RL A 13 - inna izba (Kamila Andrejczuk)
Uchwała nr 3207/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marcin Pasierbiński)
Uchwała nr 3208/2016/7/RL A 13 - inna izba (Aleksandra Krawczyk-Dryk)
Uchwała nr 3209/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Krawczyk-Dryk)
Uchwała nr 3210/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Hołownicki)
Uchwała nr 3211/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jacek Maksymiuk)
Uchwała nr 3212/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Radomir Dębicki)
Uchwała nr 3213/2016/7/RL A 13 - inna izba (Mikołaj Lipczyński)
Uchwała nr 3214/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3216/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dominika Rosół)
Uchwała nr 3217/2016/7/RL A 13 - inna izba (Magdalena Łoś)
Uchwała nr 3218/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Szast)
Uchwała nr 3219/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Eliza Gut-Mądzik)
Uchwała nr 3220/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mariusz Świąder)
Uchwała nr 3221/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Polak-Kowalska)
Uchwała nr 3222/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Szpak-Radecka)

2016-03-15 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 443/2016/7/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Anna Matera)

2016-03-15 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3223/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Jakub Demski)
Uchwała nr 3224/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aneta Skrzek-Montewka)
Uchwała nr 3225/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jerzy Nowak)
Uchwała nr 3226/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Gromek)
Uchwała nr 3227/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Rysz)
Uchwała nr 3228/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3230/2016/7/RL A 13 - inna izba (Patrycja Kozak-Nurczyk)
Uchwała nr 3235/2016/7/KK Oddział Kardiologii SP ZOZ w Świdniku - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3236/2016/7/KK Paiz Konsulting Sp. o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3237/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksander Strąk)
Uchwała nr 3238/2016/7/RL A 13 - inna izba (Katarzyna Danieluk)
Uchwała nr 3239/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Kempisty)
Uchwała nr 3240/2016/7/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Zamość - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3241/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Bębnowicz)

2016-03-19 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała nr 1/2016/7/R w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Apel nr 1/2016/7/R o podjęcie właściwych działań w przedmiocie przygotowania wzorów formularzy zgód na leczenie stomatologiczne i umieszczenie ich na stronie LIL
Uchwała nr 2/2016/7/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za rok 2015
Apel nr 2/2016/7/R o podjęcie działań zmierzających do zakupu siedziby LIL i nieruchomości dla delegatur
Uchwała nr 3/2016/7/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2015
Apel nr 3/2016/7/R o stworzenie uproszczonej procedury ustanowienia przedstawiciela prawnego dla pacjentów wymagających opieki w ZOL i DPS niezdolnych do podejmowania samodzielnych decyzji
Uchwała nr 4/2016/7/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2015 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej
Uchwała nr 5/2016/7/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2015
Uchwała nr 6/2016/7/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2015
Uchwała nr 7/2016/7/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2015
Uchwała nr 8/2016/7/R w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2016

2016-03-22 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3242/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agata Boćkowska-Lipnicka)
Uchwała nr 3243/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Maciej Berbecki)
Uchwała nr 3244/2016/7/RL A 21 - duplikat pwz (Mikalai Smoliar)
Uchwała nr 3245/2016/7/RL Zobowiązanie i stwierdzenie odbycia przeszkolenia (Zofia Szczerbińska)
Uchwała nr 3246/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Monika Zgierska)
Uchwała nr 3247/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3248/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Papierowski)
Uchwała nr 3251/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3252/2016/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Skrzat Magdalena)
Uchwała nr 3253/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3254/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3255/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3256/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3257/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3258/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3259/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3260/2016/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 3261/2016/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - III rozliczeniowy okres rozliczeniowy
Uchwała nr 3262/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Paweł Chabros)
Uchwała nr 3263/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Przegaliński)

2016-03-29 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 444/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Renata Pietkiewicz)

2016-03-29 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3264/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Anna Socha)
Uchwała nr 3265/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Mirecki)
Uchwała nr 3266/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Ciszewski)
Uchwała nr 3267/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Pękalski)
Uchwała nr 3268/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3269/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Markiewicz)
Uchwała nr 3270/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Izabela Kossowska)
Uchwała nr 3271/2016/7/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3272/2016/7/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3273/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kamil Pielaszkiewicz)