Prawo stanowione przez Izbę

2016-05-10 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 458/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Urszula Robel)
Zarządzenie nr 459/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Wojciech Robel)
Zarządzenie nr 460/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Marciniak)

2016-05-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3344/2016/7/RL A 13 - inna izba (Tadeusz Sobera)
Uchwała nr 3345/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krystian Szcząchor)
Uchwała nr 3346/2016/7/RL A 13 - inna izba (Ewa Kuklik)
Uchwała nr 3347/2016/7/RL A 02 - po stażu PL (Sergiusz Rusiecki)
Uchwała nr 3348/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Daczko)
Uchwała nr 3349/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Rutkowski)
Uchwała nr 3350/2016/7/RL A 21 - duplikat pwz (Agnieszka Starek)
Uchwała nr 3351/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Radosław Kowalski)
Uchwała nr 3352/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Zdzisław Psujek)
Uchwała nr 3353/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Szewczyk)
Uchwała nr 3354/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Juchimiuk)
Uchwała nr 3355/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kamila Andrejczuk)
Uchwała nr 3356/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Winiarz)
Uchwała nr 3357/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Makarska)
Uchwała nr 3358/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Kania)
Uchwała nr 3359/2016/7/KK Rozliczenie dotacji NIL
Uchwała nr 3361/2016/7/KK Szkolenia Podyplomowe Unident - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3363/2016/7/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Zamość - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3364/2016/7/RL A 07 - cudzoziemiec ponowne (Olena Pałasz)
Uchwała nr 3365/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2016-05-11 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 93/2016/7/R w sprawie umieszczania informacji w systemie IMI
Uchwała nr 94/2016/7/R w sprawie ralizacji apelu Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej dot. zakupu nieruchomośći
Uchwała nr 95/2016/7/R w sprawie wyboru firmy wykonującej prace w zakresie wymiany nawierzchni przed budynkiem Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 96/2016/7/R w sprawie zmiany terminu posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej

2016-05-13 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 461/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Józef Zawiślak)

2016-05-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3374/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3375/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3376/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3377/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3378/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3379/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3380/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3381/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3382/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3383/2016/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 3384/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Kurek)

2016-05-24 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 462/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Marek Dymicki)
Zarządzenie nr 463/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kamila Giedzicz)
Zarządzenie nr 464/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Zawadzki)

2016-05-24 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3385/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Patryk Krężel)
Uchwała nr 3386/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Olszewska)
Uchwała nr 3387/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Marek Dymicki)
Uchwała nr 3388/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Zenon Górniewski)
Uchwała nr 3389/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Tomczyk)
Uchwała nr 3390/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sylwia Romanowska)
Uchwała nr 3391/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mariusz Kędra)
Uchwała nr 3392/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wioleta Czępińska-Ćwik)
Uchwała nr 3393/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Konrad Kochan)
Uchwała nr 3397/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Andrzej Zawadzki)
Uchwała nr 3398/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Joanna Fryc)
Uchwała nr 3399/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3400/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Stepuch)
Uchwała nr 3401/2016/7/RL A 13 - inna izba (Ewa Popławska)

2016-05-31 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 465/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kinga Iwanicka)
Zarządzenie nr 466/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Karolina Mohr)
Zarządzenie nr 467/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aneta Krygowska)

2016-05-31 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3402/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Dariusz Golan)
Uchwała nr 3407/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Rafał Krakowiak)
Uchwała nr 3408/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Molenda)
Uchwała nr 3409/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Agnieszka Rzewuska)
Uchwała nr 3411/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3412/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Dudkiewicz)