Prawo stanowione przez Izbę

2016-06-02 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 468/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Szczepan Brezdeń)
Zarządzenie nr 469/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Karolina Dybska)

2016-06-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3413/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krzysztof Scheller)
Uchwała nr 3414/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Daniel Fedorowicz)
Uchwała nr 3415/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Danielewicz-Bromberek)
Uchwała nr 3421/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Krawiec)

2016-06-14 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 470/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Barbara Łopacka)

2016-06-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3425/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aneta Witek-Kuchta)
Uchwała nr 3426/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kinga Gniedziejko)
Uchwała nr 3427/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Hanna Bichta-Kania)
Uchwała nr 3432/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2016-06-17 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 97/2016/7/R w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w II połowie 2016 roku

2016-06-21 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 471/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Roman Zieńczuk)
Zarządzenie nr 472/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Agnieszka Kwarcińska)
Zarządzenie nr 473/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Zofia Grasińska)
Zarządzenie nr 474/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Sylwia Warakomska-Grzycka)
Zarządzenie nr 475/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Stanisław Wolanin)

2016-06-21 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3434/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Nazarenko)
Uchwała nr 3437/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Roman Zieńczuk)
Uchwała nr 3438/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Kalisiak)
Uchwała nr 3439/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Bąk)
Uchwała nr 3440/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Niedziałek)
Uchwała nr 3441/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3443/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Pieprzny)
Uchwała nr 3444/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Strawa-Zakościelna)

2016-06-28 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 476/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dorota Prządka)
Zarządzenie nr 477/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maria Obraniak)
Zarządzenie nr 478/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Rzewuska)
Zarządzenie nr 479/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ewa Walczak)

2016-06-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3446/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Kozłowska)
Uchwała nr 3447/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Godek)
Uchwała nr 3448/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Toborek)
Uchwała nr 3449/2016/7/RL A 13 - inna izba (Bartłomiej Gniedziejko)
Uchwała nr 3450/2016/7/RL A 13 - inna izba (Kinga Gniedziejko)
Uchwała nr 3451/2016/7/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Abdulmonem Sudi)
Uchwała nr 3452/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bartłomiej Gniedziejko)
Uchwała nr 3454/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Gawlik)
Uchwała nr 3456/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jakub Onikijuk)
Uchwała nr 3459/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mateusz Winiarczyk)
Uchwała nr 3460/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Izabela Skrzypczak-Dąbrowska)
Uchwała nr 3461/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3462/2016/7/RL A 13 - inna izba (Agnieszka Dacka)
Uchwała nr 3463/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Kołodziej)