Prawo stanowione przez Izbę

2016-07-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 480/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Adam Górnik)
Zarządzenie nr 481/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Ryszard Nowicki)
Zarządzenie nr 482/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jadwiga Waszczuk)
Zarządzenie nr 483/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Zofia Skwarcz)
Zarządzenie nr 484/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paulina Kaczmarczyk)
Zarządzenie nr 485/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Kołodziej)
Zarządzenie nr 486/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Kamińska)
Zarządzenie nr 487/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Justyna Golec)

2016-07-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3465/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Mroczek-Wacińska)
Uchwała nr 3466/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Joanna Kamińska)
Uchwała nr 3467/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Wiater-Kozioł)
Uchwała nr 3468/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Szysz)
Uchwała nr 3471/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Roman Turchynovych)
Uchwała nr 3473/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Rejman)
Uchwała nr 3474/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Maciej Trębas, Anna Trębas)
Uchwała nr 3475/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maciej Trębas)
Uchwała nr 3476/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3477/2016/7/RL A 13 - inna izba (Anna Rejman)
Uchwała nr 3478/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Trębas)

2016-07-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 488/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Beata Śnieżek)
Zarządzenie nr 489/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jacek Mirakowski)
Zarządzenie nr 490/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Wacław Wróblewski)
Zarządzenie nr 491/2016/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Henryk Czerwonka)

2016-07-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3479/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Członkowska)
Uchwała nr 3480/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Przemysław Potakiewicz)
Uchwała nr 3481/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Ciszewska)
Uchwała nr 3482/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Kinga Szabat)
Uchwała nr 3483/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Dunin-Wilczyńska)
Uchwała nr 3484/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Joanna Wall)
Uchwała nr 3485/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Bartłomiej Turowicz)
Uchwała nr 3486/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Maciej Kozłowski)
Uchwała nr 3487/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Migasiuk)
Uchwała nr 3488/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Rębisz)
Uchwała nr 3489/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Stanisław Kieszko)
Uchwała nr 3490/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Walczak)
Uchwała nr 3491/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Herbet)
Uchwała nr 3492/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Joanna Mróz-Chromiak)
Uchwała nr 3493/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Dejniak)
Uchwała nr 3494/2016/7/RL A 13 - inna izba (Joanna Wilkowska)
Uchwała nr 3495/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sławomir Koncewicz)
Uchwała nr 3498/2016/7/KK KK - Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć SPZOZ MSWiA w Lublinie, ul. Grenadierów 3
Uchwała nr 3499/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Marciniak)
Uchwała nr 3500/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Kowalczuk)
Uchwała nr 3501/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Monika Turska)
Uchwała nr 3502/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Maciej Walicki)
Uchwała nr 3503/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Gawarecka)
Uchwała nr 3504/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3505/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Żebrowska)
Uchwała nr 3506/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Leszek Korulczyk)
Uchwała nr 3507/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Ilona Surma)
Uchwała nr 3508/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Marta Przykaza)
Uchwała nr 3509/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Ewelina Serej)

2016-07-19 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 492/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Krzysztof Ratajczak)
Zarządzenie nr 493/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Czajka-Bełz)
Zarządzenie nr 494/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mariusz Bełz)
Zarządzenie nr 495/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Pikulska)

2016-07-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3510/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Guz)
Uchwała nr 3511/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Sara Wawrysiuk)
Uchwała nr 3512/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Latek)
Uchwała nr 3513/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Kinga Antos-Latek)
Uchwała nr 3514/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Piotr Sochal)
Uchwała nr 3515/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Dominik Wielosz)
Uchwała nr 3516/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Leszek Piętal)
Uchwała nr 3517/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Małgorzata Flis)
Uchwała nr 3518/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Gabriela Kuroska)
Uchwała nr 3519/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Borzęcka-Sapko)
Uchwała nr 3520/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Agata Piwowar)
Uchwała nr 3521/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Molas)
Uchwała nr 3522/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Marta Pękała)
Uchwała nr 3523/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Michał Raban)
Uchwała nr 3524/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Hojda)
Uchwała nr 3525/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Mariusz Wieczyński)
Uchwała nr 3526/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Furgał)
Uchwała nr 3527/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Milena Skrętowicz)
Uchwała nr 3528/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Sylwia Korzeniowska)
Uchwała nr 3529/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Paulina Markiewicz)
Uchwała nr 3530/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Radosław Skorek)
Uchwała nr 3531/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Marcin Łukowski)
Uchwała nr 3532/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Anna Trzpil)
Uchwała nr 3534/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Pidek)
Uchwała nr 3537/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3540/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maria Świątkowska)
Uchwała nr 3542/2016/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krzysztof Borowiecki)
Uchwała nr 3546/2016/7/RL zgoda na udział w konsylium lekarskim (Oleksander Tkachenko- Ukraina)

2016-07-26 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 496/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Krzysztof Scheller)
Zarządzenie nr 497/2016/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Łukasz Suwała)

2016-07-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3547/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Patrycja Piekała)
Uchwała nr 3548/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Ewa Dudek)
Uchwała nr 3549/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Agata Frączek)
Uchwała nr 3550/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Justyna Antończak)
Uchwała nr 3551/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Krzysztof Wiórkowski)
Uchwała nr 3552/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Maciej Dudek)
Uchwała nr 3553/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Klaudia Sergiel)
Uchwała nr 3554/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Sebastian Piórkowski)
Uchwała nr 3555/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Paulina Luty-Mączka)
Uchwała nr 3556/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Rafał Weremko)
Uchwała nr 3557/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Wiśniewska)
Uchwała nr 3558/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Jakub Kosikowski)
Uchwała nr 3559/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Joanna Gierak)
Uchwała nr 3560/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Ewa Krzewicka-Romaniuk)
Uchwała nr 3561/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Magda Grodzieńska)
Uchwała nr 3562/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Starzomski)
Uchwała nr 3563/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Marta Szczukocka)
Uchwała nr 3564/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Dominika Gąsior)
Uchwała nr 3565/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Oliwia Bachanek-Mitura)
Uchwała nr 3566/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Łucja Froń)
Uchwała nr 3567/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Magdalena Pękalska)
Uchwała nr 3568/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Renata Malborska)
Uchwała nr 3569/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Klaudyna Iwaszko)
Uchwała nr 3570/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Bartosz Janusz)
Uchwała nr 3571/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Świtka)
Uchwała nr 3572/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Piotr Hałajko)
Uchwała nr 3573/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Daniel Piątek)
Uchwała nr 3574/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Anna Pastucha)
Uchwała nr 3575/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Dominika Kopciuch)
Uchwała nr 3576/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Beata Forystek)
Uchwała nr 3577/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Artur Romaniuk)
Uchwała nr 3578/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Paweł Przeszło)
Uchwała nr 3579/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Skórzak)
Uchwała nr 3580/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Joanna Szymkiewicz)
Uchwała nr 3581/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Alicja Lemieszek)
Uchwała nr 3582/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Beata Polkowska)
Uchwała nr 3583/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Królikowska)
Uchwała nr 3584/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Wioleta Sołtys)
Uchwała nr 3585/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Kochan)
Uchwała nr 3586/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Rafał Pełka)
Uchwała nr 3587/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Jan Drela)
Uchwała nr 3588/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Dobrosława Michalska)
Uchwała nr 3589/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Michał Polesiak)
Uchwała nr 3590/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Kamil Banasik)
Uchwała nr 3591/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Norbert Nowak)
Uchwała nr 3592/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Piotr Łubkowski)
Uchwała nr 3593/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Michał Łuniewski)
Uchwała nr 3594/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Justyna Kania)
Uchwała nr 3595/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Anna Sutkowska)
Uchwała nr 3596/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Joanna Blicharz)
Uchwała nr 3597/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Marcelina Kononiuk)
Uchwała nr 3598/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Piotr Wardach)
Uchwała nr 3599/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Marcin Kaczor)
Uchwała nr 3600/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Mateusz Biały)
Uchwała nr 3601/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Artur Staszczuk)
Uchwała nr 3602/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Wojciech Skowronek)
Uchwała nr 3603/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Klajda)
Uchwała nr 3604/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Sienkiewicz)
Uchwała nr 3605/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Agnieszka Jankowska)
Uchwała nr 3606/2016/7/RL A 01 - ograniczone (Tomasz Kortas)
Uchwała nr 3607/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Weiss-Kochan)
Uchwała nr 3608/2016/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3609/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Edyta Szawuła)
Uchwała nr 3610/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Saran-Gąbka)
Uchwała nr 3611/2016/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Łyś)