Prawo stanowione przez Izbę

2017-01-03 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 550/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Lesław Werner)
Zarządzenie nr 551/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Rudolf Mieszkowski)
Zarządzenie nr 552/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jarosław Chudek)
Zarządzenie nr 553/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Jarosz-Chudek)
Zarządzenie nr 554/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Kmiecik)
Zarządzenie nr 555/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Artur Niedziółka)
Zarządzenie nr 556/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Witkowska)
Zarządzenie nr 557/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Bartosz Caruk)
Zarządzenie nr 558/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Edward Konopka)
Zarządzenie nr 559/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Emilia Michalska-Wójcik)
Zarządzenie nr 560/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Zawiślak)
Zarządzenie nr 561/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jakub Szczerbiński)
Zarządzenie nr 562/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Zdzisława Bielak)
Zarządzenie nr 563/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Bernadeta Dzido)

2017-01-03 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4439/2017/7/RL A 13 - inna izba (Bogusława Janisz)
Uchwała nr 4440/2017/7/RL A 02 - po stażu PL (Paulina Terlecka)
Uchwała nr 4441/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Kostyra)
Uchwała nr 4442/2017/7/RL A 05 - uchwała zmianiająca cudzoziemiec ograniczone (Abdulmonem Sudi)
Uchwała nr 4443/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Flis)
Uchwała nr 4444/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Pabisz)
Uchwała nr 4446/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Emilia Krokos)
Uchwała nr 4447/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wojciech Krasowski)
Uchwała nr 4448/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Izabella Gałan-Żarow)
Uchwała nr 4449/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Radej)
Uchwała nr 4450/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Iwona Bugała)
Uchwała nr 4451/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Dytkowski)
Uchwała nr 4452/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Iwona Bugała)
Uchwała nr 4453/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Gontarz)
Uchwała nr 4455/2017/7/RL A 02 - po stażu PL (Michał Hodskinson)
Uchwała nr 4456/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewelina Mielewczyk)
Uchwała nr 4457/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Danielkiewicz)
Uchwała nr 4458/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Joanna Trochim)
Uchwała nr 4459/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Marek Podgórski)
Uchwała nr 4460/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4461/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jarosław Swatek)

2017-01-10 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 564/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jacek Łukowski)
Zarządzenie nr 565/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisław Najda)
Zarządzenie nr 566/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Mizura)
Zarządzenie nr 567/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Edward Kot)
Zarządzenie nr 568/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Henryk Iwanejko)
Zarządzenie nr 569/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Regina Boczkowska)
Zarządzenie nr 570/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Henryk Kossowski)
Zarządzenie nr 571/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Krzysztof Hałas)
Zarządzenie nr 572/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Barbara Madejczyk)
Zarządzenie nr 573/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Kazimiera Gett)
Zarządzenie nr 574/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Krystyna Mazurkiewicz)
Zarządzenie nr 575/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Marta Stryjecka-Zimmer)
Zarządzenie nr 576/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Bogusław Siwek)
Zarządzenie nr 577/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jolanta Wałecka)
Zarządzenie nr 578/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Krzysztof Postawski)

2017-01-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4462/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Daniel Kierdaszuk)
Uchwała nr 4463/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Miturski)
Uchwała nr 4464/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Ciepielewska-Waszuk)
Uchwała nr 4465/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Krupka)
Uchwała nr 4466/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrei Elikau)
Uchwała nr 4467/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Piasecka-Twaróg)
Uchwała nr 4468/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Maciąg)
Uchwała nr 4469/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Fronczek)
Uchwała nr 4470/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Grasza)
Uchwała nr 4474/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maria Fiedur)
Uchwała nr 4475/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4476/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Jolanta Wałecka)
Uchwała nr 4479/2017/7/RL A 13 - inna izba (Maciej Tobiasz)

2017-01-11 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 110/2017/7/R w sprawie zmiany uchwały ustalenia zasad finansowania czynności członków Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Uchwała nr 111/2017/7/R w sprawie ustalenia podziału izby na rejony wyborcze na okres VIII kadencji
Uchwała nr 112/2017/7/R w sprawie zmiany regulaminu Komisji Socjalno-Bytowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

2017-01-17 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 579/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Czesław Kuliński)
Zarządzenie nr 580/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Leokadia Kraińska)

2017-01-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4480/2017/7/RL A 02 - po stażu PL (Mateusz Pisarski)
Uchwała nr 4481/2017/7/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Romanija Łukacz)
Uchwała nr 4482/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grzegorz Barszczewski)
Uchwała nr 4483/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Wojewoda-Torój)
Uchwała nr 4484/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Głowa)
Uchwała nr 4485/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agata Ryczko)
Uchwała nr 4496/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Romanija Łukacz)
Uchwała nr 4497/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4499/2017/7/RL A 13 - inna izba (Tomasz Pękala)
Uchwała nr 4500/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Podgórska-Derwich)
Uchwała nr 4501/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MC (Jacek Łukowski)
Uchwała nr 4502/2017/7/RL w sprawie zgody na udział w konsylium lekarskim (Ioannis Mallias)

2017-01-24 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4503/2017/7/RL A 01 - pwz staż podyplomowy (Anna Wiśniewska)
Uchwała nr 4504/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Kielar)
Uchwała nr 4506/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4507/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Urbankiewicz)
Uchwała nr 4508/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrzej Krawczyk)
Uchwała nr 4509/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Iga Klonowska)
Uchwała nr 4510/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Krawczyk)
Uchwała nr 4518/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Kaczorowska)

2017-01-31 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 581/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Izabela Orlińska)
Zarządzenie nr 582/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Sylwia Ornowska)
Zarządzenie nr 583/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Iga Wrzosek)
Zarządzenie nr 584/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Piaseczyńska)
Zarządzenie nr 585/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Filip Piaseczyński)
Zarządzenie nr 586/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dariusz Golan)

2017-01-31 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4519/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Izabela Skrzypczak-Dąbrowska)
Uchwała nr 4520/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MC (Stanisław Najda)
Uchwała nr 4521/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Melaniuk)
Uchwała nr 4522/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Hanna Brzozowska)
Uchwała nr 4523/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Popławska)
Uchwała nr 4524/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Wawak)
Uchwała nr 4525/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MC (Maria Mizura)
Uchwała nr 4529/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MC (Czesław Kuliński)
Uchwała nr 4530/2017/7/RL A 04 - kwalifikacje formalne (Marek Brzostowski)
Uchwała nr 4531/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MC (Andrzej Chęć)
Uchwała nr 4532/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą