Prawo stanowione przez Izbę

2017-12-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 720/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marzena Buda)
Zarządzenie nr 721/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Roksana Hałasa)
Zarządzenie nr 722/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jakub Kempisty)
Zarządzenie nr 723/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Wojciech Laskowski)

2017-12-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5843/2017/7/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Karolina Siwkiewicz)
Uchwała nr 5844/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Jelonek)
Uchwała nr 5845/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Korpysz)
Uchwała nr 5846/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Adriana Mikus)
Uchwała nr 5847/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ilona Rudzka-Miareczka)
Uchwała nr 5848/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Pędracka)
Uchwała nr 5849/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Łagód-Włosek)
Uchwała nr 5850/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Walankiewicz)
Uchwała nr 5851/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Konopelko)
Uchwała nr 5871/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Bilska)
Uchwała nr 5873/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2017-12-06 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 129/2017/7/R w sprawie terminów posiedzeń Rady w I kwartale 2018
Uchwała nr 130/2017/7/R w sprawie wyboru firmy przygotowującej druk biuletynu Medicus
Uchwała nr 131/2017/7/R w sprawie sfinansowania poprzez zwrot części opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie o.c. na rok 2018
Uchwała nr 132/2017/7/R w sprawie sfinansowania, poprzez zwrot, części opłaconej składki na dobrowolne ubezpieczenie o.c. na rok 2018 lekarzy nie prowadzących działalności gospodarczej

2017-12-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 726/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Stefania Hać)
Zarządzenie nr 727/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ewa Puchalska)
Zarządzenie nr 728/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Karolina Zielińska)

2017-12-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5876/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Milaniuk)
Uchwała nr 5877/2017/7/RL A 02 - po stażu PL (NOWA) (Jakub Rubaj)
Uchwała nr 5878/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kamil Kłosowski)
Uchwała nr 5879/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Artur Danieluk)
Uchwała nr 5880/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Kawiak-Zioło)
Uchwała nr 5881/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marta Pomorska)
Uchwała nr 5884/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Pomorska)
Uchwała nr 5889/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 5890/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Adam Iwaniuk)

2017-12-19 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 729/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Robert Litkowski)
Zarządzenie nr 730/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Roman Borowski)
Zarządzenie nr 731/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Denys)
Zarządzenie nr 732/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Elżbieta Bednarzewska)

2017-12-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 5892/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wojciech Cios)
Uchwała nr 5893/2017/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Janusz Gozdek)
Uchwała nr 5894/2017/7/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (NOWE) (Maryna Lazitskaya)
Uchwała nr 5895/2017/7/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (NOWE) (Aliaksandr Lazitski)
Uchwała nr 5896/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Polski)
Uchwała nr 5897/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Robert Sitarz)
Uchwała nr 5898/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Joanna Kurzepa)
Uchwała nr 5904/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dariusz Ślemp)
Uchwała nr 5905/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ryszard Nestorowicz)
Uchwała nr 5906/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Kurzepa)
Uchwała nr 5907/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą