Prawo stanowione przez Izbę

2017-02-07 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 587/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Eugeniusz Drozd)
Zarządzenie nr 588/2017/7/RL ZA 23/02 - utrata prawa (Ahmad Mourad)
Zarządzenie nr 589/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Wiesława Więciorek)
Zarządzenie nr 590/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Chęć)
Zarządzenie nr 591/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Witold Wiączek)
Zarządzenie nr 592/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisław Kawałek)
Zarządzenie nr 593/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Henryk Suski)
Zarządzenie nr 594/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Lucjan Baran)
Zarządzenie nr 595/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Krystyna Niezabitowska)

2017-02-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4533/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Komorowska)
Uchwała nr 4534/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Anna Malczewska-Rybicka)
Uchwała nr 4535/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Domański)
Uchwała nr 4536/2017/7/RL A 01 - ograniczone (Dawid Kijewski)
Uchwała nr 4537/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Wojnicz-Pokora)
Uchwała nr 4538/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krzysztof Hałas)
Uchwała nr 4539/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mateusz Socha)
Uchwała nr 4541/2017/7/RL A 01 - ograniczone (Karolina Niczyporuk)
Uchwała nr 4545/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Malczewska-Rybicka)
Uchwała nr 4546/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MC (Janina Żywolewska)
Uchwała nr 4547/2017/7/RL A 21 - duplikat pwz (Magdalena Flisiuk)
Uchwała nr 4548/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Kapica)
Uchwała nr 4549/2017/7/RL A 01 - ograniczone (Anna Boś)
Uchwała nr 4564/2017/7/RL A 01 - ograniczone (Zuzanna Łokaj)
Uchwała nr 4565/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4569/2017/7/RL A 13 - inna izba (Marcin Skoczyński)

2017-02-08 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 113/2017/7/R w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Socjalno-Bytowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 114/2017/7/R w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Lublinie na VII kadencję ( 2017 - 2019 )
Uchwała nr 115/2017/7/R o uzupełnieniu uchwały nr 111/2017/7/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia podziału izby na rejony wyborcze na okres VIII kadencji

2017-02-14 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 596/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ewa Rojek)
Zarządzenie nr 597/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Karolina Gasińska)
Zarządzenie nr 598/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Weronika Wesołowska)
Zarządzenie nr 599/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marcin Kozak)
Zarządzenie nr 600/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Hanna Mastalerz-Bogucka)
Zarządzenie nr 601/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Genowefa Świątek-Starczynowska)
Zarządzenie nr 602/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Juliusz Chadyma)
Zarządzenie nr 603/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Marianna Nast-Łosicka)
Zarządzenie nr 604/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Władysław Anasiewicz)
Zarządzenie nr 605/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Hanna Dedelis)
Zarządzenie nr 606/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Wojciech Podsiadłowski)
Zarządzenie nr 607/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Waldemar Reszko)
Zarządzenie nr 608/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Janusz Szczepański)
Zarządzenie nr 609/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Elżbieta Krzęciewska)
Zarządzenie nr 610/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Elżbieta Dacka)
Zarządzenie nr 611/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Izabella Czernikiewicz)
Zarządzenie nr 612/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Saładonis)
Zarządzenie nr 613/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Elżbieta Florek-Makolus)

2017-02-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4572/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Patrycja Kozak-Nurczyk)
Uchwała nr 4573/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Sobieszczańska)
Uchwała nr 4574/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Robert Dziechciarz)
Uchwała nr 4575/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Łobacz)
Uchwała nr 4576/2017/7/RL A 21 - duplikat pwz (Katarzyna Kłos)
Uchwała nr 4577/2017/7/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (NOWE) (Artur Matsutkevich)
Uchwała nr 4578/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Pedrycz-Wieczorska)
Uchwała nr 4579/2017/7/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Oleg Zavina)
Uchwała nr 4583/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Dybciak)
Uchwała nr 4584/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Agnieszka Rudnik)
Uchwała nr 4585/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Kłos)
Uchwała nr 4592/2017/7/RL A 13 - inna izba (Łukasz Bąk)
Uchwała nr 4593/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4594/2017/7/RL A 13 - inna izba (Sylwester Matwiejczuk)

2017-02-21 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 614/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Szymon Mendyk)
Zarządzenie nr 615/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Szewczyk)
Zarządzenie nr 616/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Patrycja Różańska)
Zarządzenie nr 617/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Walachnia)
Zarządzenie nr 618/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Adriana Wall)
Zarządzenie nr 619/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Karolina Gąsiorowska-Piekoś)
Zarządzenie nr 620/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kamil Szczupak)
Zarządzenie nr 621/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Olga Jakubiak)
Zarządzenie nr 622/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paweł Dryżałowski)

2017-02-21 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4595/2017/7/RL zgoda Prezydium z art. 9 ust. 1 pkt .2 ustawy (Guy Jonathan Ben Simon)
Uchwała nr 4596/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Taras)
Uchwała nr 4597/2017/7/RL zgoda Prezydium z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy (Yuri Takhtaev)
Uchwała nr 4600/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Radko)
Uchwała nr 4602/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Dariusz Zdulski)
Uchwała nr 4603/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MC (Elżbieta Florek-Makolus)
Uchwała nr 4610/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon MC (Elżbieta Dacka)
Uchwała nr 4614/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Lilit Vardanyan)
Uchwała nr 4615/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4616/2017/7/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Nataliya Yunka)
Uchwała nr 4618/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Monika Sierpień)

2017-02-28 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 623/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mateusz Chodacki)
Zarządzenie nr 624/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Emilia Jakimcio-Turowska)
Zarządzenie nr 625/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Lucjan Zwierzyński)

2017-02-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4619/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aneta Pyłypczuk)
Uchwała nr 4620/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Maliszewska)
Uchwała nr 4621/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dominika Bagłaj)
Uchwała nr 4622/2017/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Anna Wiatrowska)
Uchwała nr 4623/2017/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Mateusz Wiatrowski)
Uchwała nr 4624/2017/7/RL A 23 - duplikat pwz (NOWE) (Ewa Przedpełska-Koma)
Uchwała nr 4625/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Artur Dąbrowski)
Uchwała nr 4630/2017/7/RL A 02 - po stażu PL (Dominika Zajdel)
Uchwała nr 4631/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Cezary Grochowski)
Uchwała nr 4632/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marek Potepa)
Uchwała nr 4633/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Bogusława Potepa)
Uchwała nr 4634/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jadwiga Ciężak)
Uchwała nr 4635/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4640/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Artur Grabowski)
Uchwała nr 4641/2017/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Wanda Karolczuk)
Uchwała nr 4642/2017/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Robert Dziechciarz)