Prawo stanowione przez Izbę

2017-03-07 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 626/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Sabina Sowa)
Zarządzenie nr 627/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jagoda Trochimiuk)
Zarządzenie nr 628/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Trochimiuk)
Zarządzenie nr 629/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Wojciech Dudek)
Zarządzenie nr 630/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Jaroszuk)
Zarządzenie nr 631/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Bogumił Pierściński)
Zarządzenie nr 632/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Martyna Kasela)

2017-03-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4643/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Edyta Robak)
Uchwała nr 4644/2017/7/RL A 02 - po stażu PL (Sylwia Smyk)
Uchwała nr 4645/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Raj)
Uchwała nr 4646/2017/7/RL A 02 - po stażu PL (Olga Szekalis-Goławska)
Uchwała nr 4647/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sebastian Jaszczuk)
Uchwała nr 4648/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dominik Ziemianek)
Uchwała nr 4649/2017/7/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (NOWE) (Korneliy Nazarenko)
Uchwała nr 4650/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tadeusza Chmiel)
Uchwała nr 4651/2017/7/RL A 12 - W-6 (NOWE) (Waldemar Wilczyński)
Uchwała nr 4652/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Wiesław Dziaduch)
Uchwała nr 4664/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wiesław Dziaduch)
Uchwała nr 4665/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Mateusz Chodacki)
Uchwała nr 4666/2017/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Marek Łokaj)
Uchwała nr 4667/2017/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Anna Kapica)
Uchwała nr 4668/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4669/2017/7/RL A 02 - po stażu PL (Mateusz Błazik)

2017-03-08 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 116/2017/7/R w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016
Uchwała nr 117/2017/7/R w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu na rok 2017
Uchwała nr 118/2017/7/R w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2016
Uchwała nr 119/2017/7/R w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Bioetycznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

2017-03-14 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 633/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Zamojski)
Zarządzenie nr 634/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jadwiga Robak)

2017-03-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4670/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karol Zarzycki)
Uchwała nr 4671/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Gazda)
Uchwała nr 4672/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Radziszewski)
Uchwała nr 4673/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Mamla-Wrzosek)
Uchwała nr 4674/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Justyna Janowska-Nowosad)
Uchwała nr 4675/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Jadwiga Robak)
Uchwała nr 4676/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Jerzy Zamojski)
Uchwała nr 4677/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Paweł Bronikowski)
Uchwała nr 4682/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4692/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Jakimiec)
Uchwała nr 4693/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Urszula Skrobas)
Uchwała nr 4694/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Danielewicz)

2017-03-21 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 635/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Młodożeniec)
Zarządzenie nr 636/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Poziemska)
Zarządzenie nr 637/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Gągała-Gałka)

2017-03-21 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4697/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bartłomiej Wawrzycki)
Uchwała nr 4698/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Świerk)
Uchwała nr 4699/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Liszkowski)
Uchwała nr 4700/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Michałowski)
Uchwała nr 4701/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Konrad Kostrzewa)
Uchwała nr 4702/2017/7/RL A 12 - W-6 (NOWE) (Agnieszka Łukasik-Kluckert)
Uchwała nr 4703/2017/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Małgorzata Lewkowicz)
Uchwała nr 4704/2017/7/RL A 02 - po stażu PL (Agnieszka Łaba-Stefanek)
Uchwała nr 4705/2017/7/RL A 02 - po stażu PL (Ewelina Dziura-Stępień)
Uchwała nr 4706/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Białowska)
Uchwała nr 4707/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dawid Szot)
Uchwała nr 4710/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Korneliy Nazarenko)
Uchwała nr 4711/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2017-03-25 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała nr 1/2017/7/R w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 2/2017/7/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za rok 2016
Uchwała nr 3/2017/7/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2016
Uchwała nr 4/2017/7/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2016 i udzielenia absolutorium ORL
Uchwała nr 5/2017/7/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2016
Uchwała nr 6/2017/7/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2016
Uchwała nr 7/2017/7/R w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2016
Uchwała nr 8/2017/7/R w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2017

2017-03-28 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 638/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maciej Klich)
Zarządzenie nr 639/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Litak-Didolis)

2017-03-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4712/2017/7/RL A 02 - po stażu PL (Magdalena Małecka-Zając)
Uchwała nr 4713/2017/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Artur Grabowski)
Uchwała nr 4716/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewelina Dziura-Stępień)
Uchwała nr 4718/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Olga Szekalis-Goławska)
Uchwała nr 4719/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4727/2017/7/RL zgoda na udział w konsylium lekarskim (Ioannis Mallias/Grecja/)