Prawo stanowione przez Izbę

2017-04-04 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 640/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Elżbieta Dorosz)
Zarządzenie nr 641/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marlena Korda-Kołodziej)

2017-04-04 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4735/2017/7/RL A 02 - po stażu PL (Paulina Sobstyl)
Uchwała nr 4736/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Maczulska-Puchalska)
Uchwała nr 4737/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Waseńczuk)
Uchwała nr 4738/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grzegorz Opala)
Uchwała nr 4739/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sergey Antonov)
Uchwała nr 4740/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Kozłowska)
Uchwała nr 4741/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karol Terlecki)
Uchwała nr 4742/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Oponowicz)
Uchwała nr 4743/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Stanisława Atras-Kornel)
Uchwała nr 4744/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Justyna Garbacz-Gawińska)
Uchwała nr 4745/2017/7/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (NOWE) (Aliaksandr Lazitski)
Uchwała nr 4746/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Monika Wertel-Bandyra)
Uchwała nr 4747/2017/7/RL A 02 - po stażu PL (Aleksandra Chwała)
Uchwała nr 4751/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4753/2017/7/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (NOWE) (Stanislaw Trebuchowski)
Uchwała nr 4754/2017/7/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (NOWE) (Ilona Klapishevska)

2017-04-05 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 120/2017/7/R w sprawie ustalenia liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy

2017-04-11 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 642/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Zygmunt Koziara)
Zarządzenie nr 643/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Krystyna Witkowska-Wolska)
Zarządzenie nr 644/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kinga Szabat)

2017-04-11 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4755/2017/7/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (NOWE) (Maryna Lazitskaya)
Uchwała nr 4756/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Nosalski)
Uchwała nr 4757/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sylwia Smyk)
Uchwała nr 4758/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paulina Terlecka)
Uchwała nr 4759/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Dobrowolska-Zarzycka)
Uchwała nr 4760/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Sosnowska)
Uchwała nr 4761/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Małecka-Zając)
Uchwała nr 4762/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ryszard Siedlecki)
Uchwała nr 4763/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Przegalińska-Kałamucka)
Uchwała nr 4764/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Rafał Gałka)
Uchwała nr 4765/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa ("DENTALUX" S.C. M I J. ŁUKASIK)
Uchwała nr 4766/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Walewska)
Uchwała nr 4767/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maja Łukasik)
Uchwała nr 4768/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Aneta Opolska)
Uchwała nr 4769/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jarosław Łukasik)
Uchwała nr 4770/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Zbigniew Dyrda)
Uchwała nr 4771/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4772/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Czyż)
Uchwała nr 4773/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Maria Maniszewska)
Uchwała nr 4778/2017/7/RL zgoda na udział w konsylium lekarskim (Guy Ben Simon)
Uchwała nr 4779/2017/7/RL zgoda na udział w konsylium lekarskim (Yuri Takhtaev)

2017-04-25 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 645/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Robert Wójcik)

2017-04-25 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4780/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Błoński)
Uchwała nr 4781/2017/7/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Liliia Zavina)
Uchwała nr 4782/2017/7/RL Uchwała zmieniająca (Oleg Zavina)
Uchwała nr 4783/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mateusz Pisarski)
Uchwała nr 4788/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Grab)
Uchwała nr 4796/2017/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Piotr Nosalski)
Uchwała nr 4797/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Mordel-Ćwir)
Uchwała nr 4798/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4799/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Robert Wójcik)
Uchwała nr 4800/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Walczewska)