Prawo stanowione przez Izbę

2017-05-09 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 646/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Renata Talarczyk)
Zarządzenie nr 647/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Euzebiusz Woszczyński)
Zarządzenie nr 648/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Radosław Maryńczak)
Zarządzenie nr 649/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Danuta Dylewska-Pawłowska)

2017-05-09 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4804/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Kwiatkowski)
Uchwała nr 4805/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Laskowska)
Uchwała nr 4806/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Romanowicz)
Uchwała nr 4807/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paulina Zgierska-Karwas)
Uchwała nr 4808/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Twardosz)
Uchwała nr 4809/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agata Al-Jazani)
Uchwała nr 4810/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Skoczylas)
Uchwała nr 4811/2017/7/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Artur Matsutkevich)
Uchwała nr 4812/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agata Pietroń)
Uchwała nr 4813/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jan Siwiec)
Uchwała nr 4814/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Aurelia Lipa)
Uchwała nr 4815/2017/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Aneta Danielska-Kuźniarska)
Uchwała nr 4816/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Patrycja Michalak)
Uchwała nr 4820/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Robert Okapa)
Uchwała nr 4821/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Katarzyna Grzyb)
Uchwała nr 4840/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2017-05-10 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 121/2017/7/R w sprawie terminów posiedzeń ORL w II połowie 2017
Uchwała nr 122/2017/7/R w sprawie regulaminu Komisji Socjalno- Bytowej ORL w Lublinie

2017-05-16 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 650/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kamil Łysiak)

2017-05-16 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4841/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jerzy Spasiewicz)
Uchwała nr 4842/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sebastian Wolski)
Uchwała nr 4843/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Jagoda-Bucior)
Uchwała nr 4844/2017/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Anna Milaniuk)
Uchwała nr 4845/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Robert Majewski)
Uchwała nr 4846/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Niećko)
Uchwała nr 4847/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Dzieniecka)
Uchwała nr 4848/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Dorota Szczęśniak-Stańczyk)
Uchwała nr 4849/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Wyszyńska)
Uchwała nr 4850/2017/7/RL A 02 - po stażu PL (Justyna Nowak)
Uchwała nr 4851/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Wyszyńska)
Uchwała nr 4852/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dorota Szczęśniak-Stańczyk)
Uchwała nr 4854/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Piotr Wysiński)
Uchwała nr 4855/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Cioch)
Uchwała nr 4861/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4862/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Kazimierski)

2017-05-23 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 651/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Olga Ludera)
Zarządzenie nr 652/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Grzegorz Górniewski)
Zarządzenie nr 653/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ilona Klapishevska)

2017-05-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4863/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aleksandra Bulenda-Rybak)
Uchwała nr 4864/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sylwia Goliszek)
Uchwała nr 4865/2017/7/RL A 02 - po stażu PL (Karolina Knieja)
Uchwała nr 4866/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Jakubowski)
Uchwała nr 4867/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Alicja Dyszewska-Wojewoda)
Uchwała nr 4868/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Volha Mitsereva)
Uchwała nr 4869/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2017-05-30 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 654/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Roman Chmielewski)
Zarządzenie nr 655/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Grzyb)
Zarządzenie nr 656/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Kostrzewski)
Zarządzenie nr 657/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Gabriela Pałuba)

2017-05-30 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4870/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Grzegorz Górniewski)
Uchwała nr 4871/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Kuchta)
Uchwała nr 4872/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Kuchta)
Uchwała nr 4873/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Kwiatkowski)
Uchwała nr 4874/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krystyna Turczyn)
Uchwała nr 4875/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Bielecka)
Uchwała nr 4876/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sergiusz Rusiecki)
Uchwała nr 4877/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Rodak)
Uchwała nr 4878/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Kusa-Podkańska)
Uchwała nr 4886/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4887/2017/7/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (NOWE) (Nataliya Yunka)