Prawo stanowione przez Izbę

2017-06-06 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 658/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Adam Macech)

2017-06-06 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4889/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Wojtaś)
Uchwała nr 4890/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Gałczyński)
Uchwała nr 4891/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Knieja)
Uchwała nr 4892/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Krzysztof Twarowski)
Uchwała nr 4894/2017/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Beata Wilczyńska)
Uchwała nr 4895/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Kamil Zatorski)
Uchwała nr 4896/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4897/2017/7/RL zgoda Prezydium z art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy (Ioannis Mallias)

2017-06-13 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 659/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paulina Pawłowska)

2017-06-13 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4898/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Wójtowicz-Chomicz)
Uchwała nr 4899/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Brzostowski)
Uchwała nr 4900/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Wiech)
Uchwała nr 4903/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Szabat)
Uchwała nr 4904/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Golon)
Uchwała nr 4906/2017/7/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Ewa Dziuban)
Uchwała nr 4907/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2017-06-27 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 660/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Danilkiewicz)
Zarządzenie nr 661/2017/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Wincenty Warda)
Zarządzenie nr 662/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Marchlewska)
Zarządzenie nr 663/2017/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Grzegorz Marchlewski)

2017-06-27 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4908/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maryla Grądkowska)
Uchwała nr 4909/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Koplejewski)
Uchwała nr 4910/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Amelia Rygiel)
Uchwała nr 4911/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Szajner)
Uchwała nr 4912/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marzena Puchalska-Gierej)
Uchwała nr 4913/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Katarzyna Wójcik-Borowska)
Uchwała nr 4914/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Bajda)
Uchwała nr 4915/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Frąk)
Uchwała nr 4916/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Cabanek)
Uchwała nr 4917/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Kamiński)
Uchwała nr 4918/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Romanowski)
Uchwała nr 4919/2017/7/RL A 23 - duplikat pwz (NOWE) (Michał Dzikowski)
Uchwała nr 4920/2017/7/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Anna Małysz)
Uchwała nr 4921/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aneta Chojęta)
Uchwała nr 4922/2017/7/RL A 23 - duplikat pwz (NOWE) (Jerzy Berbecki)
Uchwała nr 4923/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Barbara Koszła)
Uchwała nr 4924/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Łapa)
Uchwała nr 4925/2017/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Isański)
Uchwała nr 4927/2017/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą